Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Θέμα : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΤΕΥΧΟΣ Η΄ προμήθεια οικοδομικών υλικών ποσού 10.961,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι, κατόπιν της υπ.' αριθμ. 565/28-11-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.2, του Ν4412/2016, λόγω μη υποβολής προσφοράς και ως εκ τούτου, κήρυξης ως άγονου του τεύχους Η΄ που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ Η΄ προμήθεια οικοδομικών υλικών)», καλεί σε δημοπρασία με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, μέσω διαπραγμάτευσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού, δεν προέκυψε ανάδοχος για το τεύχος H΄, που αφορά στην προμήθεια οικοδομικών υλικών.


Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί την 15ην Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ.' αριθμ. πρωτ. 4648/38791/17-10-2017 επαναπροκήρυξη.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Αθ. Διάκου & Σαλαμίνος, στο τηλέφωνο 2132006480 (Μαρία Γράτσου) .
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropygos.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου