Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΔΕΗ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Ασπροπύργιους ότι, μετά από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/5.7.18 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄2752/2018), δόθηκε παράταση στη χρονική περίοδο αποσύνδεσης των νοικοκυριών από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω οφειλών.
Για το λόγο αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, των οποίων έχει αποσυνδεθεί η κύρια κατοικία τους από το δίκτυο της ΔΕΗ, ΠΡΙΝ τις 30-6-2018, να καταθέσουν το σχετικό αίτημα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ασπροπύργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Προέδρου, του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
1.Λογαριασμός της ΔΕΗ (αριθμός παροχής), που αφορά την κύρια κατοικία, η οποία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών.
2.Φορολογική Δήλωση (Ε1), φορολογικού έτους 2017, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού. (πρόσφατη)
3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού. (πρόσφατο)
4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει. (προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της - πρόσφατη)
5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογικού έτους 2017, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού. (πρόσφατο)
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. (πρόσφατο)
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.ΠΑ., για άτομα του νοικοκυριού που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, για χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης κατοίκου, απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων του νοικοκυριού.
*ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ διατίθεται από το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

download file

 

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου