Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 07:52

anakinoseis1Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών, σε δύο νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Απασχόληση άνεργων.
• Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 6.000 άνεργων έως 39 ετών, απόφοιτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization – RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται:
Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:
α. Μεταποίηση-Βιομηχανία


β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)
γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και
δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
• Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Θριάσιο Πεδίο ή λειτουργούν υποκαταστήματα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Το νέο διαρκώς ανοιχτό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ οδηγεί στην ανάπτυξη όλες τις επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου επιδοτώντας μέχρι και το 70% των αποδοχών των εργαζομένων, ηλικίας 45 ετών και άνω και εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ πάνω από 6 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, καθημερινά από τις 9:30 έως τις 17:00, (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), στα τηλέφωνα, 2132006489 – 2105576704 και στις ηλεκτρονικές σελίδες www.aoed & www.aspropyrgos.gr .

download file