Κ.Ε.Δ.Α. - Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΔΑΠ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 12:07

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης./2018 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α:

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των αριθμ. πρωτ. 3769/21-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΔΑΠ.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3264/06-122018 διακήρυξη

download file