Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευροεκλογών

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 14:31

euΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4255/2014 "Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»


3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 58/2014, (ΦΕΚ 101/Τ.Α΄/22-04-2014), «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
4. Την απόφαση 2013/312/ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L818/29-06-2013) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
5. Την οικ.88451 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων της εκλογικής περιφέρειας Αττικής.
6. Την 19016/11-05-2014 Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανακηρυχθέντων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 δυνάμει της 66/2014 απόφασης του Α' πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Γνωστοποιούμαι ότι
Για την εκλογή των είκοσι ενός (21) Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014, ανακηρύχθηκαν, οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια:

prog.button lista kommaton