Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
(Περίοδος 2018-2019)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

download file

Περισσότερα...

Έγκριση των τελικών πινάκων κατάταξης της ΠΡΟΚ.ΣΟΧ 1/18.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Έγκριση των τελικών πινάκων κατάταξης της ΠΡΟΚ.ΣΟΧ 1/18.

Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων .

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών, σε δύο νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Απασχόληση άνεργων.
• Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 6.000 άνεργων έως 39 ετών, απόφοιτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization – RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εντάσσονται:
Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:
α. Μεταποίηση-Βιομηχανία

Περισσότερα...

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΠΡΟΚ.ΣΟΧ 1/18.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΠΡΟΚ.ΣΟΧ 1/18.

Πρόσληψη πλήρους απασχόλησης Εκπαιδευτικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τους Βρεφικούς Σταθμούς.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Πρόσληψη πλήρους απασχόλησης Εκπαιδευτικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τους Βρεφικούς Σταθμούς.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Περισσότερα...

Εξουδετέρωση Βόμβας.22/11/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου έπειτα από νέα ενημέρωση της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την προγραμματισμένη επιχείρηση εξουδετέρωσης – καταστροφής πυρομαχικών παλαιού τύπου, βόμβα 500lbs του Β' παγκοσμίου Πολέμου, την Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018 από την Ομάδα Εξουδετέρωσης Πυρομαχικών της 112 Πτέρυγας Μάχης (112ΠΜ), η οποία βρέθηκε εντός του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Ελευσίνας και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα αυτού, ενημερώνει τους Δημότες τα εξής:
Προληπτικά και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να υπάρξει οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από τις οικίες και τις επιχειρήσεις, από τις περιοχές «Αεροδρόμιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκινη Εκκλησία», «Ψάρι» και «Θερμοκήπια».

Περισσότερα...

Εξουδετέρωση Βόμβας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει τους Πολίτες που διαμένουν, έχουν επιχειρήσεις ή εργάζονται στις περιοχές – συνοικίες, «Αεροδρόμιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκινη Εκκλησιά», «Ψάρι» και «Θερμοκήπια», για την προγραμματισμένη επιχείρηση εξουδετέρωσης μίας (1) βόμβας του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, πολύ μεγάλης ισχύος (500 λιμπρών/lb), που βρέθηκε στο χώρο της 112ης Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας (Αεροδρόμιο Ελευσίνας). Η όλη επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018, με μέγιστη διάρκεια τέσσερις (4) ώρες, δηλαδή, από τις 09:00 έως τις 13:00.
Επειδή, το σημείο όπου θα λάβει χώρα η προσπάθεια εξουδετέρωσης της βόμβας, συνορεύει με τη συνοικία του Ασπροπύργου «Αεροδρόμιο», οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής, θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Επίσης, επιβάλλεται η μεταστάθμευση τω οχημάτων τους, έξω από την επικίνδυνη ζώνη. Ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων θα πρέπει να αφήσουν ανοιχτά τα τζάμια των σπιτιών και των άλλων εγκαταστάσεων τους, για να αποφύγουν τη θραύση τους, στην απευκταία περίπτωση έκρηξης, εξαιτίας του ωστικού κύματος.

Περισσότερα...

   

proodos

   

 

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου