ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

elektrofotismosΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Αν. ΔΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι , πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός (1) οικοπέδου για την ανέγερση «Πνευματικού Κέντρου» στην περιοχή του Οικισμού Γκορυτσάς .
Η αναγκαιότητα προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για Πολιτιστική Δημιουργία και την απουσία χώρων για την παραπάνω δραστηριότητα.
Ως εμβαδόν του οικοπέδου προτείνεται η επιφάνεια των 800-900 m2 ,ώστε να ανεγερθεί ένα χώρος τουλάχιστον 400 m2 ,για την εξυπηρέτηση των κατοίκων .
Κατόπιν τούτου , καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Διεύθυνση της Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε εργάσιμες μέρες και ώρες
προσκομίζοντας : α) τίτλος ιδιοκτησίας, β) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα .
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου, Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 εδ. β' και δ' του Ν.3812/09 οι ειδικότητες των Ιατρών και των Νοσηλευτών των Δημοτικών Ιατρείων και των Κοινωνικών Δομών ΟΤΑ α' και β' βαθμού και οι επιστήμονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, η σύναψη μίσθωσης έργου εξαιρείται από τις διαδικασίες του Ν.2190/94. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις η επιλογή των επιστημόνων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωση έργου για την υλοποίηση του Υποέργου δεν υπόκειται στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ. 3. Την υπ΄ αρ 3480/11-03-2014 σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ, με την οποία βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, το υποβαλλόμενο αίτημα έγινε δεκτό για τη σύναψη σύμβασης έργου για τις ειδικότητες, ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ & ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, καθότι δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 4. Την υπ' αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11-08-2014 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν δυο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α'), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (234/Α'). 5. Την με αριθμ.πρωτ. 50471/35990/28-08-2014 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

6. Την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 88/24-09-2014, περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου και καθορισμού ειδικοτήτων αυτών. 7. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 542/25-11-2014 , περί έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου και καθορισμού ειδικοτήτων αυτών. 8. Την με αριθμ.πρωτ. 81620/53682/02-01-2015 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ εδώ       

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

BLUEΣυμπεράσματα Ημερίδας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας
στον Ασπρόπυργο (Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015).

Οι Πολίτες του Ασπρόπυργου, οι Επιχειρηματίες και οι Εργαζόμενοι, που συγκεντρώθηκαν στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, παρουσία Εκπροσώπων της Πολιτείας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Ελληνικής Αστυνομίας και του συνόλου των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά την τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Ιωάννη Βασιλείου, έλαβαν το λόγο, ανέλυσαν όλες τις πτυχές του ζητήματος των παραβατικών συμπεριφορών στην περιοχή, και κατέληξαν στα κάτωθι συμπεράσματα, τα οποία απευθύνουμε, με την παρούσα, στην Κυβέρνηση, και σε όλες τις αρμόδιες αρχές δια των οποίων ο Ασπρόπυργος αξιώνει:
1ον Τη διαμόρφωση Πολυδύναμου Αστυνομικού Τμήματος στον Ασπρόπυργο, με την αναγκαία αστυνομική δύναμη στα Τμήματα, της Αστυνομίας, της Ασφάλειας και της Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα και στα προβλήματα της περιοχής.
2ον Την κατεπείγουσα έναρξη κατασκευής, των απαραίτητων έργων υποδομής, σε όλη την έκταση της πόλης. Την, κατά προτεραιότητα έγκριση των Πολεοδομικών Σχεδίων, που βαλτώνουν στα Γραφεία των αρμόδιων Υπουργείων και των Σχεδίων για τις υποβαθμισμένες περιοχές του Ασπρόπυργου. Καθώς και την αξιοποίηση και προστασία της τεράστιας επένδυσης του Εμπορευματικού Κέντρου του Ο.Σ.Ε., που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο έδαφος του Ασπρόπυργου.
3ον Την εφαρμογή του νόμου, προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς διακρίσεις. Την άρση της οδηγίας, περί μη παρέμβασης ή και εισόδου των δυνάμεων της Αστυνομίας, μετά τη Δύση του ηλίου, στους παράνομους και αυθαίρετους καταυλισμούς, σε καταπατημένες εκτάσεις του τόπου μας.
4ον Την 24ωρη αστυνόμευση του τόπου μας, υπό συνθήκες μηδενικής ανοχής και με κινητοποίηση όλων των αρχών (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ΔΕΗ, κ.λ.π.). Και την τακτική διενέργεια σχεδιασμένων επιχειρήσεων, που θα απαλλάξουν τον τόπο μας, από εστίες – καταφύγια παρανόμων, θύλακες μη εφαρμογής του νόμου.
5ον Την καταγραφή όλων των διερχόμενων, περιφερόμενων αθίγγανων, και τον έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων τους, με τις λίστες όσων έλαβαν στεγαστικά δάνεια, και παριστάνουν τον άστεγο.
6ον Την παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε κάθε καύση καλωδίων, ελαστικών αυτοκινήτων κ.λπ., όλο το 24ωρο, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και του Δήμου.
7ον Την εκπόνηση σχεδίου, από την Πολιτεία, για τη μόνιμη εγκατάσταση οικογενειών, σε κάθε Δήμο της Αττικής, όπως συνέβη στον Ασπρόπυργο, που ενέταξε μόνιμα πάνω από εκατό (100) οικογένειες στον κοινωνικό ιστό.
8ον Τον ασφυκτικό έλεγχο, σε 24ωρη βάση, των «σκραπ» και της χωματερής Δυτικής Αττικής, από την Οικονομική Αστυνομία, και όλες τις αρχές καταπολέμησης παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να πάψουν να είναι ο «μαγνήτης» και ο τροφοδότης των παράνομων δραστηριοτήτων και των έκνομων συμπεριφορών, που πλήττουν τον Ασπρόπυργο και την ευρύτερη περιοχή.
Όλα τα ανωτέρω, χωρίς ίχνος ρατσιστικής αντιμετώπισης, έναντι οιασδήποτε ομάδας πληθυσμού, και με την υπόμνηση ότι, στον Ασπρόπυργο διαβιούν, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα από την τοπική κοινωνία, πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) μετανάστες, αλλά και πάνω από εκατό (100) οικογένειες αθιγγάνων. Πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες, δυστυχώς, είναι ο πρώτος, ευάλωτος στόχος έκνομων δραστηριοτήτων, από περιφερόμενους αθίγγανους.
Με γνώμονα ότι, ο Ασπρόπυργος είναι ο σημαντικότερος κόμβος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Διαμετακομιστικού Εμπορίου, στην Ελλάδα. Ο τόπος που διαθέτει, δυστυχώς αναξιοποίητη, μέχρι σήμερα, τη σημαντικότερη υποδομή ανάπτυξης διεθνούς εμπορίου και διεθνών μεταφορών, που διαθέτει η Ελλάδα, το Εμπορευματικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε. Κι ο τόπος, που εισφέρει πολλαπλάσια από κάθε άλλη περιοχή της Χώρας στην εθνική προσπάθεια, και μάλιστα με κόστος περιβαλλοντικό, με κόστος που άπτεται της ποιότητας και του προσδόκιμου των Πολιτών του, το σύνολο των ανωτέρω αξιώσεων, είναι απόλυτα δικαιολογημένες και χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης, από την Πολιτεία και όλες τις αρμόδιες αρχές!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

download file

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

«Στο Δημαρχείο Ασπροπύργου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) έχει αναρτηθεί η ΠΡΟΤΑΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟ της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής "Α' ΦΑΣΗ" που αφορά τη μελέτη "Πολεοδόμηση τμήματος της Ζώνης Χονδρεμπορίου Δήμου Ασπροπύργου". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες όπως προσέλθουν προκειμένου να λάβουν γνώση και να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις και παρατηρήσεις επί της πρότασης της μελέτης εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

KTINIATROSΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ασπροπύργου , προτίθεται να προβεί:
Στην πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου για την περισυλλογή ,περίθαλψη ,θεραπεία και στείρωση αδέσποτων ζώων .
Σύμφωνα με τις :
• Τις δ/ξεις του Ν.4039/ΦΕΚ /15-2-2012 : Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευσή ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
• Τις δ/ξεις του άρθρου 46 του Ν. 4235/2014 «Δημοτικός και Κοινωνικός Κώδικας» οι οποίες προστέθηκαν με τη παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.ΦΕΚ 32Α/ 11-02-2014: Διοικητικά μέτρα ,διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων , των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ασπροπύργου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : κα ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 2132006480 & 2132006430 .

Το παρόν έγγραφο αναρτήθηκε στο portal του Δήμου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

download file

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

doctorΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ασπροπύργου , προτίθεται να προβεί:
Α) Στην πρόσληψη ενός (1) Ιατρού Εργασίας ΠΕ, για την παροχή υπηρεσιών για το προσωπικό του Δήμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 .

Β) Στην πρόσληψη ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας ΠΕ, για την παροχή υπηρεσιών για το προσωπικό του Δήμου, ,σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας που περιγράφεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 3 .
Η διαδικασία θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση και θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ασπροπύργου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : κα ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 2132006480 & 2132006430 .

Το παρόν έγγραφο αναρτήθηκε στο portal του Δήμου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

download file

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

332843Διοργάνωση Ημερίδας στον Ασπρόπυργο, την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 (10:00-13:00), με θέμα: «Παραβατικότητα, έκνομες ενέργειες και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή του Ασπρόπυργου και του Θριάσιου πεδίου. Το ζήτημα της παράνομης εγκατάστασης των αθίγγανων και η "γκετοποίηση" βιομηχανικών, εμπορικών και αγροτικών περιοχών. Μέτρα για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος».

Αξιότιμοι Συνεργάτες,
η όξυνση του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, ο τόπος μας κι εμείς, ως Πολίτες, ως Επαγγελματίες ή Εργαζόμενοι, όπως συνοψίζεται στο ανωτέρω αναφερόμενο θέμα, μας οδήγησε στην απόφαση διεξαγωγής Ειδικής Ημερίδας, για την ανάδειξή του, και την ταυτόχρονη προβολή της ομόθυμης απαίτησής μας, για τη ριζική επίλυσή του, από τους κατά νόμο αρμοδίους, με τη δική μας συμμετοχή - στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Πολιτική Ηγεσία, στα συναρμόδια Υπουργεία, στην ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας, στους εκπροσώπους του Λαού της Αττικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στους φορείς του ¨επιχειρείν¨, που καλούνται να συμμετάσχουν και να λάβουν σαφή θέση στο ζήτημα, είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί, εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα, η υφιστάμενη κατάσταση, η οποία να αποτυπωθεί σε σχετικό Υπόμνημα που θα τους παραδοθεί.

Προκειμένου, λοιπόν, να συνταχθεί και να παρουσιαστεί το εν λόγω, πλήρες Υπόμνημα, παρακαλούμε να συλλέξετε, όσα στοιχεία διαθέτει ο καθείς, για τη ζοφερή κατάσταση που διαμορφώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου μας, και να τα παραδώσετε σε φωτοαντίγραφα στο Γραφείο του Δημάρχου. Επιπλέον σας παρακαλούμε να καταθέσετε συνημμένα, τις τυχόν συγκεκριμένες προτάσεις σας, ώστε να περιληφθούν στη συνολική παρουσίαση του ζητήματος, με αναφορά στους προτείνοντες.

Διευκρινίζεται μάλιστα, πως όλα τα ανωτέρω θα περιληφθούν αυτούσια στο Παράρτημα του Υπομνήματος, που θα παραδώσουμε στον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και σε κάθε συναρμόδιο Υπουργό (όπως οι Υπουργοί Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Οικονομικών), καθώς και στην ηγεσία της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και πάσης άλλης αρχής, έχουσας μεγάλη ή μικρή, πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα σχέση με την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος, που ταλανίζει τον τόπο μας.

Προκειμένου, λοιπόν, η σχετική προετοιμασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, παρακαλούμε τα ζητούμενα στοιχεία να κατατεθούν έως την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες,

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου