ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

diavoulepsiΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2015 παρουσιάστηκε η Α΄ Φάση (ΣΥΝΟΨΗ) του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο Ασπροπύργου.
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του επιχειρησιακού Προγράμματος αναλύεται το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες καθώς και το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου, για την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται οι Άξονες και τα Μέτρα του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις ή ομάδες πολιτών και μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ: « ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Διαγωνισμός που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ασπροπύργου στις 15-02-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ- 10:30 π.μ, μετατίθεται στις 26 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ. (Αναβολή λόγω εσφαλμένης ανάρτησης στη Διαύγεια).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΟΣ

download file

Ανακοινωση της Σχολικης Επιτροπης Μοναδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Συγκρότηση Επιτροπών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.26 του Ν.4024/11.
2. Τις διατάξεις της υπ. αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ21508/4.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7.11.11Τεύχος Β)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18ΟΙΚ.21526/4.11.11 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών:
Γνωστοποιούμε ότι η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι επιτροπές για το 2015:
α) Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Πραγματοποίησης Μεταφορών (άρθρο 67 παρ.1, άρθρο 70 παρ.1 Π.Δ. 28/80).
β) Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Προμηθειών (άρθρο 28 & 46 ΕΚΠΟΤΑ 11389/93).
γ) Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών (παρ. 1 του αρ. 46 της υπ'αρ.11389/93)
δ) Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και εργασιών (παρ. 1 του αρ. 70 του Π.Δ. 28/80)
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου ή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

download file

Aναβολή της αυριανής διάλεξης, της Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπεύτριας Κας Αλεξάνδρας Καππάτου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anoixto logoΟ Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την αναβολή της αυριανής διάλεξης, της Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπεύτριας Κας Αλεξάνδρας Καππάτου, λόγω προσωπικού προβλήματός της. Με νεότερη ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία και η ώρα που θα παρουσιάσει το θέμα, το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση του καπνίσματος των εφήβων.

Η επόμενη διάλεξη, στο πλαίσιο του «Ανοιχτού Πανεπιστημίου» του Δήμου Ασπροπύργου, είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, στις 19:30, με ομιλητή την κ. Αμουτζά Γεωργία, Παιδίατρο, Επιμελήτρια στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων, Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού, με θέμα: «Ατυχήματα και δηλητηριάσεις στο σπίτι».


 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

kdvmasp2Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ασπροπύργου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία νέα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015).
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση

1. Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και πραγματοποίησης Μεταφορών(άρθρο 67 παρ.1 και άρθρο 70 παρ.1 του Π.Δ. 28/80),

2. Επιτροπής Παραλαβής Υλικών- Προμηθειών (11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

3. Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών (παρ. 1 του άρθρου 46 της υπ' αριθμόν 11389/93 )

4 . Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εργασιών (άρθρο 70 παρ.1 του Π.Δ. 28/80).

Γνωστοποιούμε ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή θα διενεργήσει κλήρωση για την ανάδειξη , των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις πιο πάνω επιτροπές για το έτος 2014 την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 08,30

download file

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

meletiouΕύχομαι, από καρδιάς,
σ΄ όλους τους Ασπροπύργιους,
στους Πολίτες της Δυτικής Αττικής,
και σε όλους τους Συνέλληνες,
Καλή Πρωτοχρονιά!

Με υγεία, με Πίστη, και με το γόνιμο μόχθο όλων μας,
μέσα στο 2015, να ευοδωθούν τα εθνικά,
τα συλλογικά, και τα προσωπικά μας οράματα!
Σε μια Πατρίδα που, αν το παλέψουμε όλοι μαζί,
μπορεί να ξεπεράσει την κρίση,
κατακτώντας την προοπτική,
που οραματιζόμαστε και μας αξίζει!

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας


Κλιματιζομενοι χωροι Δημου Ασπροπυργου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

g kapiΣας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος μας, ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών, που θα επικρατήσουν 30 και 31 Δεκεμβρίου στην περιοχή μας, θα διατηρήσει ανοικτούς, τους παρακάτω κλιματιζόμενους χώρους:
1) Το Γ΄ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στην οδό Γενοκτονίας, στον οικισμό «Γκορυτσάς» του Δήμου μας.
Υπεύθυνος: κ. Μαλαματάς Βαγγέλης, τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5598125 - 6977292657.
gkapi

2) Το Β΄ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στον οικισμό Παραλίας.
Υπεύθυνος: κ. Κοναξής Αντώνης , τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5573549 - 6932380529.

 

 

politistiko3) Το Πολιτιστικό Κέντρο, στην περιοχή Γερμανικά.
Υπεύθυνοι: κ. Ευθυμίου Νικόλαος & Καμενίδης Ελευθέριος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5575596

Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, του Δήμου μας, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσόκας, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 6986995060.

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου