Ανακοινωση Στρατολογιας 1997 σειρα

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Σας κάνουμε γνωστό ότι όσοι είναι γεννημένοι το έτος 1997 πρέπει να παρουσιαστείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) των δήμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015 ή στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής, στο Στρατόπεδο «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», στο Ρούφ (είσοδος από την πύλη της οδού Π.Ράλλη 2),α) την 10/02/2015 όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Α-Θ, β) την 11/02/2015 όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Ι-Ρ και γ) την 12/02/2015 όσοι το επώνυμο τους αρχίζει από Σ-Ω, από ώρα 10:00 μέχρι 12:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, για να συμπληρώσετε και να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής.

Κατά την παρουσίασή σας, πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί :

Α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.
Β) Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον υπάρχουν προβλήματα υγείας.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Οι στρατεύσιμοι πρέπει να γνωρίζουν :
α) Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.
β) Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα Δ.Α. (μετά την 31η Μαρτίου 2015) και μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η κλάση τους, υπέχουν μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.
γ) Όσοι αρνούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο Δ.Α. θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν.
δ) Όσοι δεν καταθέσουν Δ.Α. υπέχουν δίμηνη πρόσθετη υπηρεσία.
ε) Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

download file

Ανακοινωση- Κληρωση για την αναδειξη των τακτικων και αναπληρωματικων μελων που θα συκγροτησουν την Επιτροπή παραλαβής του έργου΅Ανάπλαση εισόδου πόλης"

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής του έργου ΄' Ανάπλαση Εισόδου Πόλης''

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

download file

Συγκροτηση Επιτροπων παραλαβης εργων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , τη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές παραλαβής του έργου :
1. ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
3. ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ
5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΟΜΠΑΖΩΝ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

download file

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

freatia katharismosΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , τη Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές παραλαβής του έργου : ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987.

download file

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ilektrofotismos aspΈχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , τη Πέμπτη 20 Nοεμβρίου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου ΄'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ''
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987.

download file

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dia viou mathisiΔ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ.

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014, ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2015, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ,
ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ & ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Δεκαπέντε (15) νέα τμήματα,
στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου Ασπροπύργου
• Η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν.
• Οι εγγραφές στο Γραφείο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (στην πρώην Δημοτική Αστυνομία, οδός Σαλαμίνος όπισθεν Δημαρχείου).

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Δημότες της πόλης, ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.), που ίδρυσε και λειτουργεί με εξαιρετική επιτυχία η Δημοτική Αρχή, από την Άνοιξη του 2013, προγραμμάτισε τη λειτουργία, για το επόμενο τρίμηνο, τα παρακάτω δεκαπέντε (15) προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

Περισσότερα...

Συνεργαζoμαστε-ανοiγουμε δρoμους, για την Τοπική Ανάπτυξη

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

thriasia-bannerΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, της
απ΄ την Α. Σ. «ΘΡΙΑΣΙΑ» -Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση

« ΔΡΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ»
Συνεργαζόμαστε-ανοίγουμε δρόμους,
για την Τοπική Ανάπτυξη»

 Τετάρτη, 12/11, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

Με στόχο την Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη, το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής –Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, διοργανώνουν Ημερίδα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»,.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, στις 18:30, στο Δημαρχείο Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 και Δήμητρος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και στη διάρκειά της θα παρουσιαστούν οι ανάγκες του Θριάσιου Πεδίου, σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, που επιδιώκει τη συνεργασία όλων των τοπικών φορέων, για την επιτυχή προώθηση των ωφελουμένων γυναικών – επιστημόνων στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Προώθησης της Απασχόλησης, και τελικό στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ¨Θριασία¨, κι οι φορείς που συμπράττουν στο Πρόγραμμα, απευθύνουν πρόσκληση, για συμμετοχή στην Ημερίδα, προς όλους τους ενδιαφερόμενους: Τις Επαγγελματικές Οργανώσεις, τους Εργοδοτικούς Φορείς, Κοινωνικούς Εταίρους, Επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου, και τις ωφελούμενες Γυναίκες – Επιστήμονες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.topsa-thriasia.gr ή το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, Παγκάλου και Κίμωνος 11, τηλ.: 210-5565618. ή το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13 (3ος όροφος), στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στον Ασπρόπυργο, τηλ.: 210-5577191 και 210 5577593.

download file

Προγραμμα εκμαθησης της - Ποντιακης διαλεκτου για ενήλικες.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

pontiaki glosa Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες    ότι ο Δήμος Ασπροπύργου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία πρόγραμμα εκμάθησης της ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ για ενήλικες. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, η οποία ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2014 και μπορούν να το παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας καιμόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο τμήμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

download file

 

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου