Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους οφειλέτες του Δήμου Ασπορπύργου για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ανακοίνωση- Πρόσκληση, προς τους οφειλέτες του Δήμου Ασπροπύργου, για υποβολή αιτήσεων ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους
Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4304/2014(ΦΕΚ 234A) πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Ασπροπύργου, που θα βεβαιωθούν μέχρι 30-10-2014 δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις .
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή αίτησης του οφειλέτη το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.
Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το Δήμο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για δε τις οφειλές προς τα Νομικά Πρόσωπα το Διοικητικά τους Συμβούλια.

Περισσότερα...

Ανακοινωση - Δελτιο Τυπου. Εκφραση Ευχαριστιών στο Σωματείο Παραγωγών Δυτικής Αττικής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ανακοίνωση  - Δελτίο  Τύπου Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, δίνει στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε στο Σωματείο Παραγωγών και Εμπόρων Λαϊκών Αγορών, Δυτικής Αττικής «Άγιος Γεράσιμος» :

Περισσότερα...

Οριζουμε τον Δημοτικο Συμβουλο της πλειοψηφιας, κ. Αντώνιο Κοναξή, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την λειτουργία του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, που εδρεύει στην συνοικία ¨Παραλία Ασπροπύργου¨.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

gkapiΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος 24-10-2014

Αριθμ. Πρωτ.:36492

Απόφαση υπ΄ αριθμ. 3740/2014

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, του Νομού Αττικής

Έχοντας υπόψη :

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006

5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1425/16-6-2011.

6). Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ2880/Β`/19-12-11).

7) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων για την επικουρία μας και την

   εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

konaxis kapiΑ π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Αντώνιο Κοναξή, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την λειτουργία του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, που εδρεύει στην συνοικία ¨Παραλία Ασπροπύργου¨.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση, να δημοσιευτεί, μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ¨Διαύγεια¨.  

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

download file

Στα μεσα του 2015 εκτιμα το υπ. Υποδομων οτι θα είναι έτοιμα τα πρώτα 4.000 hotspot για την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 304 δήμους της χώρας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

wifi aspopΣτα μέσα του 2015 εκτιμά το υπ. Υποδομών ότι θα είναι έτοιμα τα πρώτα 4.000 hotspot για την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 304 δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ημερησίας» για το έργο συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ υπέβαλαν προσφορές τέσσερις εταιρίες:

– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

– ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε.

– COSMOS BUSINESS SYSTEMS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

– ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

– ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει το πρωί της Πέμπτη 23 Οκτωβρίου ενώ «μετά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εν συνεχεία να συμμετέχουν στις διαδικασίες για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου».

Περισσότερα...

Κληρωση επιτροπης - παραλαβης Επισκευη ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

 anakinoseis1Κλήρωση επιτροπής παραλαβής Επισκευή  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών  κτιριων & κοινοχρήστων χώρων.

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερα...

Συγκροτηση Επιτροπων παραλαβης εργων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -[ Συγκροτήση Επιτροπών  παραλαβής  έργων].

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις περί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 08:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές παραλαβής των έργων ΄' Mελέτη – Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο ΟΤ 344Α'' και '' Kατασκευή τριτεύοντος δικτύου ακαθάρτων συνδέσεων οικιών (Β΄Φάση) ''

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

download file

52 ΜΑΝ συνδεονται με 1 GBps στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

sizefxis-art52 ΜΑΝ συνδέονται με 1 GBps στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι

52 πια Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών - MANs - σε ισάριθμες πόλεις της χώρας, έχουν ηδη ενεργοποιηθεί, για να αναβαθμίσουν την πρόσβαση δημοσίων φορέων στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι. Ηδη εξυπηρετούνται 200 περίπου δημόσια κτίρια με ταχύτητες 100 και 1000 Mbps ενώ οι συνδέσεις συνεχίζονται.

Είναι η πρώτη φορά σε έργο τηλεπικοινωνιών του δημοσίου, που οπτικές υποδομές του δημοσίου (τα ΜΑΝs) βρίσκονται πια σε συνεγκατάσταση και σύνδεση με Gigabit υποδομές του ΟΤΕ από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικα θα εκδιδονται οι αδειες δομησης σε ολη τη χώρα από τις 2 Ιανουαρίου 2015

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikodomikes-adeiesΗλεκτρονικά θα εκδίδονται οι άδειες δόμησης σε όλη τη χώρα από τις 2 Ιανουαρίου 2015, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, «από τη νέα χρόνια θα υπάρχει η ίδια βάση δεδομένων τόσο για το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικής άδειας που αφορά τα νέα κτίρια όσο και για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, που αφορά τα υφιστάμενα κτίρια, ενώ παράλληλα προχωρά η καταγραφή των αυθαιρέτων, μέσω του νόμου 4178, που θα τροφοδοτήσει με στοιχεία και σχέδια την ίδια βάση δεδομένων. «Η χώρα αλλάζει σελίδα, σε λίγους μήνες περνάμε σε μία νέα, ψηφιακή εποχή στα θέματα πολεοδομίας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

Περισσότερα...

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου