Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρευματος (ΔΕΗ).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Ασπροπύργιους ότι, μετά από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018), υπάρχει η δυνατότητα ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη ΔΕΗ των νοικοκυριών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω οφειλών κατά το χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 14-2-2018, ενώ πληρούν και τα απαραίτητα εισοδηματικά κριτήρια.

Περισσότερα...

Απαλλοτρίωση Ιδιοκτησιών για τη διαπλάτυνση και βελτίωση των οδών Γκορυτσάς και Φυλής σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Απαλλοτρίωση Ιδιοκτησιών για τη διαπλάτυνση και βελτίωση των οδών Γκορυτσάς και Φυλής σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας (Β Κύκλος).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, ανακοινώθηκε στις 16/03/2018 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση με αντικείμενο, την Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης των συμμετοχών για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)» (Αρ. Πρωτ. 8.4222/15-3-2018).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας (Β Κύκλος), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης (μέσω της συμπλήρωσης του παραπεμπτικού του ΟΑΕΔ).

Περισσότερα...

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την εις Κύριον Αποδημία του Γεωργίου Παπαμελετίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, συνήλθε εκτάκτως, έπειτα από παράκληση του Δημάρχου της πόλης, κ. Νικόλαου Μελετίου, μετά από το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Ταξίαρχου ε.α., Γεώργιου Παπαμελετίου, Διοικητή της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, το 1974 και Επικεφαλής της θρυλικής, αεραποβατικής Επιχείρησης «Νίκη», προς συνδρομή των Ελλήνων της Κύπρου, που αγωνίζονταν να αποκρούσουν τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Μιας επιχείρησης που κόστισε τη ζωή δεκάδων Καταδρομέων, αλλά ταυτόχρονα ανέτρεψε τα σχέδια των εισβολέων να καταλάβουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας και όλη την πρωτεύουσα της Μεγαλονήσου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το θάνατο του Ταξίαρχου, που αναγγέλθηκε το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, κι ενημέρωσε το Σώμα ότι, η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων .14/03/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης), μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Ασπροπύργου, (οδός Λ. Δημοκρατίας 18, Τ.Κ 19300), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./ πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Περισσότερα...

Σύμπραξη του Δήμου Ασπροπύργου με το Ευρωπαικό Πολιτιστικό Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοινώνουν ότι υλοποιούν, με Συμπράττοντα και Εποπτεύοντα Φορέα Δήμο Ασπροπύργου, Σχέδιο Δράσης / Πράξη, με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ασπροπύργου», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας «09-Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερα...

Ενημερωτική Ημερίδα για τα «Σχέδια Βελτίωσης» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενημερώνει τους Δημότες ότι, η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (ΔΑΚΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνει δύο (2) Ημερίδες με θέμα, « Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2010)».
Τα προγράμματα αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων για αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προστατεύουν το περιβάλλον.

Περισσότερα...

Ο Δήμος Ασπροπύργου τιμά & γιορτάζει την « Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

8Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου σε συνεργασία με τη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.) και το Πνευματικό Κέντρο, διοργανώνουν δύο (2) εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για να τιμήσουν τις Γυναίκες της πόλης του Ασπρόπυργου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
• Την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ομιλία με θέμα: «Γυναίκα: Διεκδικώ & Αμύνομαι», με ομιλήτριες, την Εγκληματολόγο, Δρ. Δέσποινα Σβουρδάκου και την Ψυχολόγο κ. Ιωάννα Κούρια, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου.
• Την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018, στις 19:30, η ομάδα Θεάτρου «ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» θα παρουσιάσει την παράσταση με τίτλο « η γυναίκα / ΤΟ ΡΟΥΧΟ», στην αίθουσα εκδηλώσεων «Δημήτριος Καλλιέρης» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου.

download file

imera

 

   

proodos

   

 

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου