Περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 1 (Α.Π.: 517/28.12.2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η  Δ Η Μ Ο Υ anakinoseis1 Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 , ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300 ΤΗΛ:216 800 2441

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης./2018
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α
Αρ. Αποφ. 3 ΘΕΜΑ : Περί έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης
ΣΟΧ 1 (Α.Π.: 517/28.12.2017).
Στον Ασπρόπυργο και στο κτίριο της Κ.Ε.Δ.Α., σήμερα την 2η Φεβρουαρίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Α. κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ. 127/ 26-1-
2018 εγγράφου Προσκλήσεως της Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος την
26-1-2018, ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται και από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης,
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός, σας ενημερώνουν για το Πρόγραμμα των Αθλητικών Δραστηριοτήτων, που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό. Για πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 16:00, στο Κτίριο του Α' ΚΑΠΗ, επί των οδών Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης,(όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου), στον 2ο όροφο, στο Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εγγραφές είναι:
• Φωτογραφία
• Ιατρική Βεβαίωση, (Παιδίατρο/ Παθολόγο ή Καρδιολόγο)
• Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία)
• Ετήσια Συνδρομή 10 ευρώ

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Υπ.Αριθ. ΣΜΕ 2/2017 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ανακοίνωση Υπ.Αριθ. ΣΜΕ 2/2017 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου.

Ανακοίνωση Υπ.Αριθ. ΣΜΕ 1/2017 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

 anakinoseis1Ανακοίνωση Υπ.Αριθ. ΣΜΕ 1/2017 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου.

Τμήμα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αξιώνει ο Δήμος Ασπροπύργου! Εξασφάλισε απόφαση του Πανεπιστημίου του Πλοϊέστι της Ρουμανίας, για συνεργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών, σε Επισκέπτες Καθηγητές και εργαστηριακές υποδ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Με μια κίνηση που αποδεικνύει το μακρόπνοο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής του Ασπρόπυργου, απαντά ο Νικόλαος Μελετίου, στην ευχάριστη πρόκληση που συνιστά, για Το Θριάσιο και την ευρύτερη περιοχή, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Αξιοποιώντας στο έπακρο, μια κίνηση με προοπτική, όπως ήταν η αδελφοποίηση του Δήμου Ασπροπύργου με το Δήμο της πόλης Πλοϊέστι της Ρουμανίας, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, προσέρχεται στη διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο (18/1/2018), με ένα «πολύ ισχυρό – βαρύ χαρτί».
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του, που αποδίδει καρπούς, σε όλα τα επίπεδα, ο Δήμος Ασπροπύργου εξασφάλισε την αποδοχή του αρχαιότερου και σημαντικότερου Πανεπιστημίου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ευρώπης, να στηρίξει ενεργά την ίδρυση Τμήματος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, με έδρα τον Ασπρόπυργο. Έτσι, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου, η Σύγκλητος του ρουμανικού Πανεπιστημίου αποφάσισε ομόφωνα, να δηλώσει εγγράφως την απόφασή του Ιδρύματος, να συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών, για το Τμήμα του Ασπρόπυργου, στη στελέχωσή του, με Επισκέπτες Καθηγητές, και στην τεχνολογική - εργαστηριακή υποδομή του!

Περισσότερα...

23ος Παννελήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Τ Ε Χ Ν Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 20 - 611 00 ΚΙΛΚΙΣ - ΤΗΛ. - FAX: 23410 24217
Fb: Τέχνη Κιλκίς Techni Kilkis

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ» ΚΙΛΚΙΣ

Α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΕΧΝΗ» ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει τον Εικοστό Τρίτο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού», ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει:
1) Να μην έχουν εκδοθεί.

Περισσότερα...

Εναρξη Μητρώου Πολιτών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου ενημερώνει τους Δημότες ότι, από τις 22 Ιανουαρίου 2018, ξεκινάει η λειτουργία του Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», σύμφωνα με την Α.Π.: ΤΑΔΚ οικ. 28/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας, οι Δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων τους.
Συγκεκριμένα, από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και τις 21 Ιανουαρίου 2018 στις 15:00 παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων όλης της Χώρας. Επίσης, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΕΔ, ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της Χώρας.

Περισσότερα...

Καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων στο Δήμο Ασπροπύργου.04/01/2018

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που εδρεύει στο Δημοτικό Κτίριο της συνοικίας «Γερμανικά», του Δήμου Ασπροπύργου, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων, στους λογαριασμούς των δικαιούχων Δημοτών του Ασπρόπυργου.

download file

   

proodos

   

 

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου