Ζωντανή Μετάδοση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας, ενημερώνουν όλους του Δημότες ότι, από την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017, ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου. Πριν την έναρξη του Συμβουλίου, θα εμφανίζεται σύνδεσμος στο portal του Δήμου Ασπροπύργου www.aspropyrgos.gr, ο οποίος θα μεταβαίνει σε κανάλι στο YouTube, όπου και θα μπορούν όλοι να παρακολουθούν ζωντανά τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου.

download file

Ρύθμιση Οφειλών προς το Δήμο.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει ότι, ξεκινά η διαδικασία αποπληρωμής, σε εκατό (100) δόσεις, των χρεών, που έχουν Πολίτες και οι Επιχειρήσεις, προς το Δήμο, καθώς, η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, για πρόστιμα, κλήσεις, τέλη και εισφορές, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων, είναι πλέον Νόμος του Κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι οφειλέτες να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για την προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να διαγράψουν έως και το σύνολο των προσαυξήσεων, που έχουν διογκώσει τις οφειλές τους. Διότι, εφάπαξ πληρωμή της οφειλής συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις.

Περισσότερα...

Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),
2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2-11 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011),
3. Τις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ/Β/2540/7-11-2011) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής-Προυπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα 2018.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Σας καλούμε να προσέλθετε την 28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ασπροπύργου στο Δημαρχιακό κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Θέμα: "Αξιολόγηση - Έγκριση των Προσχεδίων του Προϋπολογισμού,
του Τεχνικού Προγράμματος και συμπερίληψη των προτάσεων της
Επιτροπής Διαβούλευσης μετά από τη σχετική συζήτηση, για το Έτος
2018".

Περισσότερα...

Τροποποίηση του Γ.Π.Σ του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Δημότες και ιδιοκτήτες γης, εντός των ορίων του Δήμου, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στις 20.00 μ.μ., προκειμένου, να τους ενημερώσει για την τελική πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Ασπροπύργου.

download file

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ(Ορθή Επανάληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ(Ορθή Επανάληψη).

download file

 

Νέα Αρίθμηση Οδών του Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την αρίθμηση κατοικιών και λοιπών ιδιοκτησιών, εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση και τα Αρχεία της ΕΥΔΑΠ.
Κατόπιν τούτου, ο Δήμος έχει αναρτήσει, στην ιστοσελίδα του, τον ηλεκτρονικό πίνακα, με τα στοιχεία των ακινήτων – ιδιοκτησιών και την ακριβή τους αριθμοσήμανση, (αρίθμηση). Υποχρέωση όλων είναι να λάβουν γνώση της επίσημης πλέον αριθμοσήμανσης των ιδιοκτησιών τους και να δηλώσουν την τυχόν αλλαγή της, στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και σε οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα, με τον οποίο αλληλογραφούν. Σχετικές βεβαιώσεις, για τις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.) εκδίδει το Τμήμα Συγκοινωνιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου, στην οδό Σαλαμίνος (1ος όροφος, όπισθεν του Δημαρχείου). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά σε προσωπικά δεδομένα, στον αναρτημένο πίνακα υπάρχουν οι αριθμοί παροχής και ρολογιών ΕΥΔΑΠ, δίπλα απ' την αρίθμηση των οδών και όχι τα ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών ή ενοίκων.

Περισσότερα...

Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου:'Σημειακές Επεμβάσεις Αποχέτευσης Ομβρίων".

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου:"Σημειακές Επεμβάσεις Αποχέτευσης Ομβρίων".

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου