thriasio-nosok

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 213-2028000

 

   

   

ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Λεπτομέρειες

PEOPLEΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ , ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το ¨Μητρώο Οικονομικά Αδύναμων & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων¨ της πόλης
επικαιροποιεί ο Δήμος Ασπροπύργου

 Πανέτοιμος να συμμετάσχει σε όλα τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

 Σημαντική επιτυχία, το μερίδιο του Ασπρόπυργου, από το Πρόγραμμα για παροχή τροφίμων σε άτομα, που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής. Το 9% των κονδυλίων για την Αττική, στο «Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης ¨ο Πλησίον¨, του Δήμου Ασπροπύργου»!

Ο Δήμος Ασπροπύργου, πρωτοπόρος σε δράσεις Κοινωνικής Αρωγής και Αλληλεγγύης, με απόφαση του Δημάρχου του, κ. Νικόλαου Μελετίου, ξεκινά την επικαιροποίηση, αλλά και την εξ υπαρχής καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν σε Δημότες του, που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Σκοπός της προσπάθειας είναι η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης του ¨Μητρώου Οικονομικά Αδύναμων και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, του Δήμου Ασπροπύργου¨, το οποίο εδώ και καιρό διαθέτει, και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του Δήμου σε όλα τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά, για την ένταξη στο ¨Μητρώο Οικονομικά Αδύναμων & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Ασπροπύργου¨, είναι:
α. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

γ. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης έτους 2015.

δ. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ, για την πιστοποίηση του τόπου κατοικίας.

ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

στ. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηριών,
(ΚΕ.Π.Α.), για τις περιπτώσεις Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες - Αναπηρίες.

ζ. Βεβαίωση από Δημόσιο Φορέα Υγείας, για προβλήματα υγείας .
Όσοι είναι ήδη γραμμένοι στο Μητρώο που τηρείται στο «Δημοτικό, Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης ¨ο Πλησίον¨», θα πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε τα δικαιολογητικά γ΄ και ε΄ και όποιο από τα άλλα έχει επικαιροποιηθεί, ενώ για όσους επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, στα Γραφεία της Κοινωνικής Δομής, Μπουμπουλίνας 18, από την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή), από τις 08.00 έως τις 14.30. Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 5579951(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κα Ελένη Ανυφαντή), 6936 570760 (Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέων, Δημοτικών, Κοινωνικών Δομών, κ. Δημήτρης Καγιάς) και 2132006514 (Γραφείο Γενικού Γραμματέα).
Σημαντική δημοτική επιτυχία, η συμμετοχή σε Πρόγραμμα Σίτισης - Διατροφής
Ο Δήμος Ασπροπύργου, που –εδώ και πέντε χρόνια- ιδρύει συνεχώς, και λειτουργεί με επιτυχία, χάρη στη στήριξη των Εθελοντών – Πολιτών του, και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των οικονομικών μονάδων της πόλης, σημαντικές, νέες Κοινωνικές Δομές, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί πλήθος δράσεων Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, είναι πλέον ένας από τους δέκα (10) Δήμους της Αττικής, εκ των συνολικά εξήντα έξι (66) που ανήκουν στην Περιφέρεια, οι οποίοι προχώρησαν πρόσφατα στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης προετοιμασίας, για σύναψη της προβλεπόμενης Προγραμματικής Συμφωνίας.
Έτσι, στο πλαίσιο της κατανομής, που ήδη εγκρίθηκε και αφορά στην α΄ φάση μιας σημαντικής παρέμβασης, ο Ασπρόπυργος εξασφάλισε -σε βασικά είδη διατροφής- το 9% των πόρων που εγκρίθηκαν στο τρέχον Πρόγραμμα, που αφορά σε όλη την Αττική, κι έχει τον τίτλο: «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα, στην Περιφέρεια Αττικής, που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής». Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της Περιφέρειας Αττικής, με το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00€), το οποίο κατανέμεται -βάσει των Μητρώων που διατηρούν- στους Δήμους Ασπροπύργου, Βύρωνα, Αχαρνών, Ωρωπού, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Ζωγράφου, Γαλατσίου, Λαυρεωτικής, Μεγαρέων και Φυλής. Οι διανομές των ειδών σίτισης – διατροφής, θα γίνονται από ειδικά οχήματα, τόσο στο κεντρικό, «Δημοτικό, Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης ¨ο Πλησίον¨», όσο και στο παράρτημά του, στο συνοικισμό Γκορυτσά Ασπροπύργου, στην οδό Γενοκτονίας, απέναντι από το Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Ασπροπύργου.
Προετοιμασία για αξιοποίηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης
Επιπλέον, οι υπηρεσίες Προγραμματισμού του Δήμου Ασπροπύργου, υλοποιώντας σαφή οδηγία του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, ολοκληρώνουν την απαραίτητη προετοιμασία ώστε, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, και αξιοποιώντας το Μητρώο που διατηρεί, και πλέον επικαιροποιεί, ο Δήμος, να μπορεί να συμμετέχει, μόνος του ή σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους της δυτικής Αττικής, σε κάθε μελλοντική πρόσκληση του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Συνοχής, καθώς και οποιουδήποτε Τομεακού, Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φτώχειας, διεκδικώντας το μέγιστο δυνατό μερίδιο, προκειμένου να εξακολουθήσει να στέκει αλληλέγγυος, σε εκείνους τους Πολίτες του, που έπληξε περισσότερο η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα. Κι όλα αυτά, χωρίς φαρισαϊσμούς και λογικές ιδρυματοποίησης, των Συνανθρώπων που έχουν ανάγκη, αλλά με ένα πνεύμα ανθρωπιάς, που έχει ως πρωταρχικό, ύψιστο στόχο, να στηρίξει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ώστε να «σταθούν στα πόδια τους», και σύντομα να ξανακερδίσουν τη ζωή τους.
Τέλος, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αλλά και αυτήν του τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, κι είναι έτοιμος να παρέμβει, σε ό,τι αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, του Δικτύου Καταπολέμησης Φτώχειας, για τα οποία δόθηκε παράταση, ως το τέλος Ιουνίου 2015, αλλά όχι και οι απαιτούμενοι πόροι, για την πληρωμή των εργαζομένων. Θέση του Δημάρχου είναι, η περαιτέρω παράταση λειτουργίας τους ή η θεσμική διαμόρφωση εκείνου του πλαισίου, που θα επιτρέψει στους Δήμους να τα λειτουργήσουν, με την ενίσχυση σε πόρους, είτε στο πλαίσιο διαδημοτικής συνέργειας, είτε στο πλαίσιο των δικών τους δομών. Και ειδικά, για το Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας, το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά στις εξής διαδημοτικές δομές: Κοινωνικό Φαρμακείο (Ασπρόπυργος), Κοινωνικό Συσσίτιο (Ασπρόπυργος), Τράπεζα Χρόνου (Ασπρόπυργος), Υπνωτήριο (Μάνδρα), Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Μάνδρα), Γραφείο Διαμεσολάβησης (Ελευσίνα) και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ελευσίνας.

download file

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λεπτομέρειες

anixti epistoliΕξ αφορμής της δεύτερης (2ης) επικίνδυνης πυρκαγιάς, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, μέσα σ΄ ένα μήνα, την επομένη του εορτασμού της ¨Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος¨.

Αξιότιμοι, Κύριοι Υπουργοί,
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες Ασπροπύργιοι,
Πολίτες της δυτικής Αττικής,

δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι, στο κείμενο του μηνύματος που απηύθυνα, ως Δήμαρχος Ασπροπύργου, εξ αφορμής της ¨Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος¨, κι ένα πυκνό, πιθανώς και τοξικό νέφος, πολλαπλής αιτιολογίας, που άρχισε να αναδύεται από τη γνωστή συνοικία, νησίδα μη εφαρμογής του νόμου, που ονομάζεται ¨Νέα Ζωή¨, ήρθε να επιβεβαιώσει την επικίνδυνη, σε κάποιες περιοχές, περιβαλλοντική πραγματικότητα του τόπου μας.
Η πυρκαγιά, που μαίνεται ακόμη, σε «Εργοστάσιο Ανακύκλωσης», όπως -κατ΄ ευφημισμό- ονομάζονται τα «σκραπ», αναδεικνύει ανάγλυφα, τα πολλαπλά εγκλήματα της Πολιτείας, στον Ασπρόπυργο, στο Θριάσιο, στη δυτικά Αττική. Μόλις χθες, και για πολλοστή φορά, επαναλάμβανα πως, «νιώθω την υποχρέωση να υπογραμμίσω -με ιδιαίτερη λύπη- το γεγονός ότι θεσμικά, η μόνη αρμοδιότητα για το Περιβάλλον, που εκχωρήθηκε στους Δήμους της Ελλάδας, μέσα από τις κατ΄ όνομα «αναδιοργανώσεις» της Αυτοδιοίκησης, αφορά στην περισυλλογή και μόνο των αστικών απορριμμάτων. Κι αυτό, όχι μόνο δεν συνιστά σεβασμό στο Περιβάλλον, αλλά σηματοδοτεί την υποχρέωσή μας, για συνέχιση της διεκδίκησής μας, για νέους ρόλους και αρμοδιότητες, σε κεφάλαια όπως είναι η Χωροταξία και ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, η διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, αλλά και των φυσικών πόρων σε κάθε τόπο. Σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, και σε ό,τι έχει σχέση με το έδαφος, το νερό, τις φυσικές περιοχές και τις παράκτιες ζώνες».
Λίγες ώρες αργότερα, μια πυρκαγιά, που δύσκολα θα σβήσει, προτού κατακάψει όλα τα υλικά, που βρίσκονταν στοιβαγμένα σε μια τεράστια έκταση, πολλά εκ των οποίων είναι πιθανώς επικίνδυνα, αναδεικνύει -με τον πιο τραγικό τρόπο- το μέγεθος ορισμένων προβλημάτων της περιοχής μας! Ξέσπασε σε μία μονάδα, από αυτές που, όταν μας ζητείται -έτσι για το ¨τυπικόν μέρος¨- να γνωμοδοτήσουμε, ως Δήμος, σχετικά με την αδειοδότησή τους, απαντούμε αρνητικά, εξηγώντας επαρκέστατα τους λόγους που υπαγορεύουν τη συγκεκριμένη στάση μας! Πολύ απλά, επειδή, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, και ειδικά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που ο Δήμος Ασπροπύργου διαθέτει, μετά λόγου γνώσεως, τεκμηριώνουν επιστημονικά ότι, αυτές οι επιχειρήσεις, είναι «ωρολογιακές-περιβαλλοντικές βόμβες», όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά και για όλη την Αττική! Παρά ταύτα, οι «υπερκείμενοι θεσμοί», όλα τα προηγούμενα Περιφερειακά Συμβούλια και τα συναρμόδια Υπουργεία, ουδόλως προβληματίζονται, από τα επιχειρήματα και τις αντιδράσεις μας! Χορηγούν -αφειδώς, και ελαφρά τη καρδία- άδειες, στα εν λόγω επικίνδυνα «σκραπ», κατά παράβαση κάθε έννοιας σεβασμού της ζωής μας, του περιβάλλοντος, της χωροταξίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού, των κανόνων ορθής διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, στον πολύπαθο τόπο μας.
Σήμερα, λοιπόν, με δεδομένο ότι, το τεράστιο νέφος, που αναδύεται από τον τόπο της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, εξαιτίας της διεύθυνσης των ανέμων που πνέουν, σκεπάζει το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου της Αττικής, καλούμε τους πάσης φύσεως αρμόδιους, μετά από μια ...βαθειά εισπνοή, να μας απαντήσουν ευθέως, σε μια σειρά από αμείλικτα ερωτήματα:
Πότε θα πάψουν να αδειοδοτούν τέτοιου είδους χρήσεις; Πότε θα πάψουν, επίσης, να κλείνουν ταυτόχρονα τα μάτια τους, στην «άτυπη λειτουργία» των παράνομων επιχειρήσεων «σκραπ», οι οποίες μάλιστα είναι πολλαπλάσιες απ΄ τις ¨νόμιμες¨;
Πότε θα πάψουν να καμώνονται πως δεν καταλαβαίνουν ότι, έτσι διαμορφώνουν, σε μια ευρύτερη περίμετρο τέτοιων επιχειρήσεων, τεράστια και πολυπλόκαμα κυκλώματα παράνομων και εγκληματικών δραστηριοτήτων; Πότε θα κατανοήσουν, επιτέλους, πως όλα αυτά συμβαίνουν στη μεγαλύτερη ζώνη βαριάς βιομηχανίας, ενέργειας, εθνικού και διεθνούς, διαμετακομιστικού εμπορίου, που διαθέτει η Χώρα μας; Πότε, επιτέλους, θα αντιληφθούν πως, όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν γύρω απ΄ το Εμπορευματικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε, και μάλιστα σε μια εποχή που η Χώρα αδημονεί πότε θα εμφανιστεί ένας φορέας, που θα αναλάβει τη λειτουργία του; Με τι εχέγγυα ασφάλειας υποτίθεται ότι διεκδικούν επενδύσεις;
Πότε θα χωνέψουν, οι ποικιλώνυμοι αρμόδιοι, την πρόδηλη αλήθεια ότι, ένα αμαρτωλό σύμπλεγμα, αποτελούμενο από ιδιοκτήτες ¨νόμιμων¨ και παράνομων «σκραπ», που δρουν ανεξέλεγκτα και χωρίς περιβαλλοντικούς κανόνες, μαζί με τους ασύδοτους ¨ανακυκλωτές¨ (περιφερόμενους αθίγγανους), έχουν μετατρέψει ολόκληρες περιοχές του τόπου μας, όπως η ¨Νέα Ζωή¨ σε επικράτειες του φόβου, και σε ζώνες κάθε λογής παράνομης και εγκληματικής δραστηριότητας; Ας προσέλθουν στον τόπο της πυρκαγιάς, για να δουν, πώς και από ποιους «αξιοποιούνται» τα αποκαΐδια!
Κι όσοι νομίζουν ότι, όλες αυτές οι επισημάνσεις είναι υπερβολικές, ή γίνονται υπό το ψυχικό βάρος μιας ακόμη περιβαλλοντικής καταστροφής στον Ασπρόπυργο, ας επιχειρήσουν μια αυτοψία, στον τόπο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά! Για να δουν, από κοντά και με τα μάτια τους, ότι: 1ον) Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που εμποδίζει τους Δήμους, με χρονοβόρες-γραφειοκρατικές διαδικασίες, να χωροθετήσουν και να σχεδιάσουν πολεοδομικά τον τόπο τους, στη βάση νόμων, αρχών και κανόνων, ευνοεί την «άτυπη συγκέντρωση» πλήθους επικίνδυνων μονάδων τεράστιας έκτασης, σε περιοχές, όπου -κατά κανόνα- δεν υπάρχει ούτε υποτυπώδες οδικό δίκτυο, ούτε η παραμικρή υποδομή ασφάλειας, σαν και αυτήν όπου βρίσκεται η καιόμενη μονάδα «σκραπ». 2ον) Η «οραματική» τακτική των αρχών, «να σπρώχνουν κάτω από το χαλί», που ονομάζεται δυτική Αττική, ό,τι ενοχλεί την Αθήνα, είτε πρόκειται για τα σκουπίδια, είτε για οχλούσες και επικίνδυνες επιχειρήσεις, είτε για πληθυσμιακές ομάδες, που κρατιούνται επίτηδες στο κοινωνικό περιθώριο, έχουν διαμορφώσει συνθήκες κόλασης, σε ορισμένες περιοχές του τόπου μας!
Όσο είναι ακόμη καιρός, και πριν οι αβελτηρίες κι η αδιαφορία της Πολιτείας προκαλέσουν ένα νέο, αυτή τη φορά «αττικό Sevezo», καλούμε τους αρμόδιους να λάβουν εκείνες τις αποφάσεις, που θα αποτρέψουν φαινόμενα, σαν τη σημερινή πυρκαγιά στο «σκραπ», και σαν την πρόσφατη στα Διυλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ, που στοίχισε ήδη τέσσερις ανθρώπινες ζωές! Το οφείλουν στη Χώρα, την προοπτική της οποίας υπονομεύουν, όσο υποβαθμίζουν τη δυναμικότερη οικονομική ζώνη που διαθέτει. Το οφείλουν στους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του Ασπρόπυργου και της δυτικής Αττικής, την ασφάλεια, την ποιότητα της ζωής και την υγεία των οποίων υποσκάπτουν. Το οφείλουν στις οικονομικές μονάδες και τους εργαζόμενους στον τόπο μας, το μόχθο των οποίων είναι υποχρεωμένοι να προασπίζονται, να τιμούν και να σέβονται!
Αύριο θα ζητήσω, για πολλοστή φορά, από όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, να οργανώσουν μια ευρεία σύσκεψη, παρουσία όλων των αρχών του τόπου μας, όχι για να εκτονωθεί η οργή μας, αλλά με σκοπό τη λήψη εκείνων των αποφάσεων, που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο των νόμων και της πολιτικής που απαιτούνται, ώστε να μεταβληθεί, συνολικά και ριζικά, το τοπίο της περιοχής. Θέλω να πιστεύω πως, η σημερινή πυρκαγιά, αλλά και το δυστύχημα στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου, αρκούν για να αντιληφθούν πως, η κατάσταση στον τόπο μας βρίσκεται στο «μη περαιτέρω»!
Απαιτούμε άμεσα, την κατεπείγουσα τροποποίηση του χρεοκοπημένου νομικού πλαισίου, που απαγορεύει σε Δήμους, με τα χαρακτηριστικά του Ασπρόπυργου, να ρυθμίσουν, με διαδικασίες ¨Fast Track¨, που θα ξεπερνούν την πολυνομία και τη γραφειοκρατία, τα κορυφαία ζητήματα του τόπου τους, όπως είναι η Χωροταξία και ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Κι επιπλέον, αξιώνουμε -για μια εισέτι φορά- την επιβολή του νόμου και της τάξης, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για την αποτροπή νέων εγκλημάτων στην περιοχή.
Τέλος, έχουμε υποχρέωση να απευθύνουμε ξεκάθαρη προειδοποίηση, προς τους ελάχιστους εκείνους, εκπροσώπους της μικροπολιτικής, εξ αφελείας υπονομευτές της προοπτικής του τόπου μας ή συνειδητούς προβοκάτορες, συνεργούς κι απολογητές, εκείνων των αμαρτωλών κυβερνητικών πολιτικών, που καταδίκασαν, στα χάλια που εμφανίζονται σήμερα, πολλούς θύλακες της μεγαλύτερης και σημαντικότερης οικονομικής ζώνης της Ελλάδας, να πάψουν τη γελοία και προκλητική επιχείρηση μετάθεσης ευθυνών, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση! Εκτός των άλλων γιατί, στους περισσότερους εξ αυτών ταιριάζει απόλυτα η γνωστή, λαϊκή ρήση: «Στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σχοινί»!...
Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Δ.Σ. & της Ε.Ε. της Κ.Ε.Δ.Ε

download file

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ.ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ.

Λεπτομέρειες

ipourgioΟ Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Νικόλαος Μελετίου, απέστειλε -προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Δημήτρη Στρατούλη- την ακόλουθη επιστολή, που αφορά στην επαναχορήγηση του βοηθήματος του ΟΓΑ, στους ανασφάλιστους, υπερήλικες, νεοπρόσφυγες Έλληνες, με καταγωγή από τον Πόντο:
«Αξιότιμε, Κύριε Υπουργέ,
με αφορμή τη διαβούλευση, που αφορά στην επαναφορά του οικονομικού βοηθήματος του Ο.Γ.Α, προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες, άνω των εξήντα εφτά (67) ετών, αισθάνομαι την υποχρέωση να επικοινωνήσω μαζί σας, με την παρούσα επιστολή μου, ως Δήμαρχος μιας εκ των πόλεων που έπληξε καίρια η διακοπή του. Καθόσον ο Ασπρόπυργος, από τη δεκαετία του 1990, κατέστη συνειδητά η σύγχρονη «Ιθάκη», για περισσότερους από είκοσι χιλιάδες (20.000) νεοπρόσφυγες, ομογενείς Έλληνες, με καταγωγή από τον Πόντο, που ήρθαν στην ιστορική τους Πατρίδα, από την πρώην ΕΣΣΔ, μετά από γραπτή πρόσκληση της Ελληνικής Πολιτείας, που περιλάμβανε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για την εργασία, τη στέγαση, την ασφάλισή τους.
Η διακοπή της εν λόγω οικονομικής παροχής, οδήγησε πολλούς γέροντες Συμπολίτες μου, σε έσχατη εξαθλίωση, σε κλονισμό και ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής και της σωματικής υγείας τους, με οδυνηρή κατάληξη, για αρκετούς εξ αυτών, ακόμη και το θάνατο. Αφού, αφενός αδυνατούσαν πιστέψουν πως, η «μητέρα Πατρίδα» τους φερόταν ως Πολίτες δεύτερης (β΄) κατηγορίας, κι αφετέρου, τους καταδίκαζε να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες επιβίωσής τους.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, στη διάταξη που προωθείτε, επιτρέψτε μου να σας επισημάνω ότι, η 1η Οκτωβρίου, κ. Υπουργέ, είναι πολύ μακρινό «ορόσημο», για να μας κάνει, πρωτίστως τους ανασφάλιστους υπερήλικες, και δευτερευόντως όλους εμάς, που αγωνιζόμαστε να τους συνδράμουμε, να πανηγυρίσουμε για τη δικαίωση, και να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία!... Μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αφενός η πορεία των διαπραγματεύσεων, με τους διεθνείς τοκογλύφους, κι αφετέρου οι πολιτικές εξελίξεις, που αυτές πυροδοτούν, καθιστούν σχεδόν σίγουρο ότι, για να φθάσουμε στην επαναχορήγηση του βοηθήματος, θα πρέπει να περάσουμε από νέες «συμπληγάδες». Είτε αυτές θα είναι νέες συμφωνίες με τους δανειστές, είτε θα αφορούν στο πολιτικό τοπίο που θα διαμορφώσει μια πιθανή, πρόωρη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.

Επομένως, κι επειδή κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνά, έχει ολέθριες συνέπειες για τους ευρισκόμενους σε πραγματική ένδεια Συμπολίτες μας, που ζουν σε συνθήκες οι οποίες τους οδηγούν στη φυσική εξόντωσή τους, σας παρακαλώ, εξ ονόματος του συνόλου των Δημοτών του Ασπρόπυργου, για την άμεση επαναχορήγηση του βοηθήματος, στο ύψος που αυτό βρισκόταν όταν καταργήθηκε, δηλαδή, στα 360€. Διότι, ο καθορισμός του στα 260€, δηλαδή η περικοπή του, κατά εκατό ευρώ (100€), αφενός ακυρώνει το νόημα και την αξία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, κι αφετέρου διαιωνίζει το καθεστώς διακρίσεων, σε βάρος μιας ταλαίπωρης συνιστώσας του Ελληνισμού, που -απ΄ τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στη «μητέρα Πατρίδα»- ζει μια απροκάλυπτη τακτική διακρίσεων σε βάρος της, και υπό το βάρος των συνεπειών της διαρκούς αθέτησης των δεσμεύσεων, που ανέλαβε απέναντί της η Ελληνική Πολιτεία.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επόμενη επισήμανσή μου, σε ό,τι αφορά σε ένα από τα κριτήρια επαναχορήγησης του βοηθήματος του ΟΓΑ: Με δεδομένο ότι, το στεγαστικό ζήτημα των ομογενών, Ελλήνων με καταγωγή από τον Πόντο, δεν έχει εισέτι επιλυθεί δίκαια, γι΄ αυτούς και τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα, σε κατοικίες που ανήκουν στους Γονείς να στεγάζονται, δύο, τρεις ή περισσότερες οικογένειες, δηλαδή αυτές που δημιούργησαν τα Παιδιά τους, στο φορολογητέο εισόδημα των ανασφάλιστων γερόντων, να μην λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης από ιδιοκατοίκηση. Αφού, όσο κι αν είναι το εμβαδό των κατοικιών τους, το μοιράζονται δύο, τρεις ή και περισσότερες, πολυμελείς οικογένειες.
Επίσης, επειδή είναι ασαφές, το σκέλος εκείνο των κριτηρίων, που αφορούσε στις «αστρονομικού ύψους συντάξεις», τις οποίες, ορισμένοι ανασφάλιστοι ομογενείς λαμβάνουν από χώρες την πρώην ΕΣΣΔ (κυμαίνονται από 40 έως 120€), κι εξ αιτίας των οποίων ο ΟΓΑ -χωρίς ίχνος ντροπής, κι ελαφρά τη καρδία- αποφάσιζε τη διακοπή του βοηθήματος, είναι ανάγκη, στη νέα ρύθμιση να γίνει ξεκάθαρο πως, η λήψη των εν λόγω «συντάξεων» δεν θα συνιστά κριτήριο για την εξαίρεση των ομογενών, απ΄ το βοήθημα της Ελληνικής Πολιτείας.
Τέλος, επιτρέψτε μου, Κύριε Υπουργέ, ειλικρινώς με γνώμονα την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας σας, να υπογραμμίσω ότι, οι Έλληνες Πολίτες, είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε και να στηρίξουμε δημόσια την Κυβέρνηση, και δη το Υπουργείο σας, εφόσον δούμε να περιστέλλονται προκλητικές δαπάνες, και να καταργούνται τα γνωστά, σκανδαλώδη προνόμια, που αφορούν γνωστούς «πατρικίους» της ελληνικής κοινωνίας. Αντιθέτως, όταν το «πνεύμα οικονομίας» εξαντλείται σε πένητες κι αδικημένους, χωρίς να έχει αγγίξει, φερ΄ ειπείν, τους εργαζόμενους του «Ναού της Δημοκρατίας», καμία ¨αιτιολογική έκθεση¨ δεν μπορεί να καταστήσει, το συγκεκριμένο δείγμα γραφής, δίκαιο και πειστικό!...»
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και
ειλικρινείς ευχές, για επιτυχία στο έργο σας,

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Δ.Σ.& της Ε.Ε. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε)

download file

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Λεπτομέρειες

tableΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, κ. ZOU XIAOLI
Προτροπή για κινεζικές επενδύσεις
σε Θριάσιο Πεδίο & δυτική Αττική,
από τον Δήμαρχο Ασπροπύργου
Νικόλαο Μελετίου

«Οι Δήμοι και οι Πολίτες της δυτικής Αττικής, στηρίζουμε συνειδητά, κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής, με σεβασμό στον τόπο μας και το περιβάλλον του!»

Την απόφαση των Δήμων και των Πολιτών της Δυτικής Αττικής, να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις, οποιαδήποτε υγιή επενδυτική πρωτοβουλία αναπτύσσεται, στην περιοχή τους, επανέλαβε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου, στον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην Αθήνα, κ. Τζόου Σιαολί (Zou Xiaoli).

Η δήλωση του κ. Μελετίου, έγινε στο πλαίσιο δείπνου που παρέθεσε ο Κινέζος Διπλωμάτης, σε Δημάρχους περιοχών, για τις οποίες έχει εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέρον για κινεζικές επενδύσεις.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, συνόψισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Ασπροπύργου, και ανέδειξε το ρόλο της πόλης ως Διεθνούς Διαμετακομιστικού Κέντρου, αφού στον Ασπρόπυργο -εξ ολοκλήρου- εκτείνεται το Εμπορευματικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε., ενώ η περιοχή ενδείκνυνται και για Μονάδες Συναρμολόγησης και Παραγωγής Προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναφερόμενος στο σύνολο των επαφών του με αντικείμενο την τόνωση του επιχειρηματικού – επενδυτικού ενδιαφέροντος, για την περιοχή του Ασπροπύργου, του Θριασίου Πεδίου, και εν γένει της δυτικής Αττικής, ο κ. Μελετίου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου μας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την αξιοποίηση της περιουσίας των Ασπροπύργιων, επανέλαβα στον κ. Τζόου Σιαολί, την ειλημμένη απόφασή μας να εργαστούμε από κοινού, για τη στήριξη επενδυτικών προσπαθειών στο Δήμο μας και στην ευρύτερη περιοχή. Ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη στην περιοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια του τόπου μας. Παράλληλα, δίνουμε τη μάχη για να ολοκληρωθούν, επιτέλους, όλες εκείνες οι υποδομές, που θα αποτρέψουν ένα ενδεχόμενο «κυκλοφοριακό έμφραγμα», στον Ασπρόπυργο. Αναμένουμε κι απ΄ την Πολιτεία να αντιληφθεί ότι, η Εθνική – Εμπορευματική Οδός, Ασπρόπυργου – Υλίκης, είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση της μεγαλύτερης ζώνης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Διαμετακομιστικού Εμπορίου της Ελλάδας. Όπως επίσης και η οδική σύνδεση του τόπου μας, με ανισόπεδες οδούς, προς τη Λεωφόρο Σχιστού και τα λιμάνια στο Ικόνιο και στον Πειραιά».

download file

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Λεπτομέρειες

GHΒαρυσήμαντο Μήνυμα του Δημάρχου Ασπροπύργου
εξ αφορμής της ¨Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος¨.
Ξεκάθαρες θέσεις, για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα του Ασπρόπυργου και του Θριάσιου πεδίου!

• Προειδοποιήσεις, καταγγελίες και προαναγγελία κινητοποιήσεων - προσφυγών, από τον κ. Νίκο Μελετίου. Σαφείς αναφορές στο Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε (και την πρωτοβουλία του σε επίπεδο ΚΕΔΕ), στον Ειδικό Πόρο απ΄ τα Πετρελαιοειδή, στο ΧΥΤΑ και στα νταμάρια της δυτ. Αττικής, στην περικοπή των Αντισταθμιστικών για τις συνέπειες του ΧΥΤΑ, στη μη Ασφάλεια και στις μη Υποδομές του Θριασίου, στο Εμπορευματικό Κέντρο του ΟΣΕ, και στις δικαστικές νίκες του Δήμου, με αντίδικο το Δημόσιο, «με τη νοοτροπία του τζαμπατζή»!...

• Δήλωση με πολλούς αποδέκτες: «Στην Κερατέα, οι Πολίτες αντιπάλευαν μια προοπτική. Απ΄ τον τόπο μας, που -επί δεκαετίες- βιώνει μια κόλαση, ας αναμένουν ακόμη πιο σκληρή απάντηση, αν -οι «επιλήσμονες αρμόδιοι»- δεν πάρουν πίσω την απροκάλυπτη ύβρη, την απαράδεκτη ειρωνεία, πως δήθεν ¨είναι υπερεκτιμημένη αντισταθμιστικά¨, η μόλυνση του Περιβάλλοντός μας, η δραματική μείωση του προσδόκιμου της ζωής μας, και το γενικευμένο αίτιο θανάτου των Πολιτών του Θριασίου που είναι οι κακοήθεις νεοπλασίες! Κι ας ξεχάσουν, δια παντός, κάθε σχέδιο για νέους ΧΥΤΑ. Ως εδώ και μη παρέκει!»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου, επ΄ ευκαιρία της ¨Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος¨ (5 Ιουνίου), απηύθυνε το ακόλουθο Μήνυμα:

«Συμπατριώτισσες & Συμπατριώτες, Νέες και Νέοι της πόλης μας, Πολίτες της δυτικής Αττικής, η φετινή, ¨Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος¨ (5 Ιουνίου), συνιστά μια ακόμη ευκαιρία και αφορμή, για να αναδείξουμε στο Πανελλήνιο, την αδιαπραγμάτευτη αξίωσή μας, για την προστασία του Περιβάλλοντος της πόλης μας, αλλά και όλης της δυτικής Αττικής, λίγες μόνο μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ, στον Ασπρόπυργο, που στοίχισε τις ζωές τεσσάρων εργαζομένων, και τον τραυματισμό κι άλλων συνανθρώπων μας.

Η συγκυρία της διεξαγωγής του ετήσιου, Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), τη μέρα που όλη η Ελλάδα ήταν συγκλονισμένη από ένα συμβάν, το οποίο κατέληξε σε ανθρώπινες τραγωδίες, μου έδωσε την αφορμή και τη δυνατότητα να απευθύνω έκκληση, προς τους συναδέλφους μου, Δημάρχους όλης της Χώρας, να ενημερώσουν τους Δημότες τους, δηλαδή όλον τον Ελληνικό Λαό, για το μέγεθος της εγκληματικής αδιαφορίας των αρμοδίων, σε ό,τι έχει σχέση με το μη Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων, Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), σε εκείνους τους τόπους που φιλοξενούν εν δυνάμει «ωρολογιακές βόμβες», όπως ο Ασπρόπυργος. Είχα τη δυνατότητα, επίσης, να καταγγείλω πως η Πολιτεία, αντί να περιστείλει παραδειγματικά, γνωστές, προκλητικές σπατάλες, επέλεξε να περικόψει άγρια, κι εν συνεχεία να απαλλοτριώσει, το ελάχιστο εκείνο ποσοστό επί του φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, που -με νόμο- κατέληγε στους Δήμους, ώστε να εκτελούν έργα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος!

Σήμερα, λοιπόν, είμαι σε θέση να γνωστοποιήσω πως, η πρωτοβουλία που ανέλαβα, για κοινή δράση των Δήμων, οι οποίοι κινδυνεύουν να μεταβληθούν σε νέα ¨Sevezo¨, έτυχε της ανταπόκρισης όλων των ενδιαφερόμενων Ο.Τ.Α. Ήδη, ενημέρωσα σχετικά και το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., από το οποίο ζήτησα και αποκόμισα δέσμευση, για αμέριστη στήριξη και υιοθέτηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Στην κατεύθυνση αυτή, ενέγραψα το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του οργάνου, στην οποία, όλοι οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, θα εισηγηθούμε τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, για τα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, γύρω από Διυλιστήρια και Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης - Φορτοεκφόρτωσης Καυσίμων.

Ως θεσμός, αλλά κι ως τοπική κοινωνία, δεν πάψαμε ποτέ -οι Ασπροπύργιοι- να θέτουμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, στην πολύπαθη περιοχή του Θριάσιου πεδίου. Φέτος, όμως, υπό το βάρος και της πρόσφατης τραγωδίας, έχουμε υποχρέωση να απευθύνουμε σκληρή, αυστηρή προειδοποίηση, προς τους πάσης φύσεως αρμοδίους, για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας και της υποβαθμισμένης ποιότητας της ζωής μας.

Ζούμε σ΄ ένα φυσικό περιβάλλον που, αντί να βελτιώνεται διαρκώς, μένει στάσιμο ή επιδεινώνεται, εξαιτίας της εγκληματικής έλλειψης βούλησης, ή -ορθότερα- λόγω της εθιμικά προκλητικής αδιαφορίας, των πάσης φύσεως «υπευθύνων», για μόνιμες λύσεις στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της Αττικής. Όπως είναι, το μέγα θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το κλείσιμο του ΧΥΤΑ, στην κορεσμένη δυτική Αττική, κι η αντιμετώπιση - αποκατάσταση των επιπτώσεων που επισώρευσε η -επί πολλές δεκαετίες- λειτουργία του στον τόπο μας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζω ότι, χάρη στην επιμονή των Δήμων της δυτικής Αττικής, τα περιβαλλοντικά αιτήματά μας υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους, στο πρόσφατο, ομόφωνο ψήφισμα του Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε, που καλεί την Πολιτεία, «να δρομολογήσει άμεσα την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκατάστασης και ανάπλασης της περιοχής (δυτικής Αττικής), επανένταξης και νέων χρήσεων γης, αναβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος και εν τέλει της ποιότητας ζωής των κατοίκων και να χρηματοδοτήσει την υλοποίησή του από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους».

Στο πλαίσιο αυτό, η ¨Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος¨, με υποχρεώνει να καταγγείλω απερίφραστα, την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΣΝΑ, για μείωση των αντισταθμιστικών, στους Δήμους που πλήττονται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, την οποία πληρώνουμε καθημερινά, με την υποβάθμιση της ποιότητας και τη μείωση του προσδόκιμου της ζωής μας. Συνέπειες που επισημάνθηκαν, στο ίδιο το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, αφού το «ψαλίδι» στα αντισταθμιστικά, για να γίνει πιο «εύπεπτο», συνδυάστηκε με εξαγγελία επιδημιολογικής μελέτης, στη δυτική Αττική, σχετικής με τις συνέπειες της συμβίωσής μας με το μοναδικό ΧΥΤΑ της Αττικής! Απ΄ τη μια πλευρά, δηλαδή, αναγνωρίζονται έμμεσα όσα βιώνουμε, κι απ΄ την άλλη μειώνονται άμεσα τα αντισταθμιστικά που μας αφορούν! Πραγματικά, πιο καίρια ομολογία, για το μέγεθος του σφάλματος, στο οποίο υπέπεσαν η Περιφέρεια Αττικής και η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, δεν θα μπορούσε να υπάρξει!...

Για το θέμα αυτό, λοιπόν, θα είμαι ευθύς και ξεκάθαρος: Μέχρι να κλείσει την ανοιχτή πληγή, για το περιβάλλον της δυτικής Αττικής, και μέχρι να αποκατασταθεί η ατμόσφαιρα, το έδαφος, το υπέδαφος, ο υδροφόρος ορίζοντας του τόπου μας, ο «υπεύθυνος» φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου, να ξεχάσει περικοπές και δήθεν «οικονομίες», σε βάρος όσων ζουν τις συνέπειες μιας ζωής δίπλα στα σκουπίδια, όχι μόνον όλης της Αττικής, αλλά και μέρους της Πελοποννήσου! Κι επειδή, ο ΕΔΣΝΑ εισπράττει για όσα υποσκάπτουν τη ζωή μας, ας επιλέξει: Ή θα διορθώσει άμεσα το απαράδεκτο λάθος, σε βάρος μας, ή ας ετοιμαστεί για τα προσεχή ραντεβού μας: Στην είσοδο του ΧΥΤΑ, στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Θεσμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά και στα όργανα απονομής της Δικαιοσύνης, τόσο στην Αθήνα όσο και στην έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!

Οι προκλητικές περικοπές, που αποφάσισαν και ανακοίνωσαν, όσοι σχεδιάζουν να υλοποιήσουν προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, σε όλες τις πόλεις του Λεκανοπεδίου, πλην της δυτικής Αττικής, με τη σιγουριά ότι, το κόστος υγείας, εξαιτίας των απορριμμάτων τους, θα το πληρώνουμε εσαεί εμείς, έναντι των δήθεν αντισταθμιστικών, το ύψος των οποίων συνιστά επαίσχυντη κοροϊδία, είναι πολιτικά, ηθικά και νομικά απαράδεκτες, και δεν θα περάσουν! Κι ας μην αμφιβάλλει κανείς αρμόδιος ότι, τέτοιες λογικές και αποφάσεις, κατατείνουν συνειδητά στην εμφάνιση «φαινομένων τύπου Κερατέας» και στη δυτική Αττική! Με μια ειδοποιό διαφορά: Στην Κερατέα, οι Πολίτες αντιπάλευαν μια προοπτική. Απ΄ τον τόπο μας, που -επί δεκαετίες- βιώνει μια κόλαση, ας αναμένουν ακόμη πιο σκληρή απάντηση, αν -οι «επιλήσμονες αρμόδιοι»- δεν πάρουν πίσω την απροκάλυπτη ύβρη, την απαράδεκτη ειρωνεία, πως δήθεν ¨είναι υπερεκτιμημένη αντισταθμιστικά¨, η μόλυνση του Περιβάλλοντός μας, η δραματική μείωση του προσδόκιμου της ζωής μας, και το γενικευμένο αίτιο θανάτου των Πολιτών του Θριασίου, που είναι οι κακοήθεις νεοπλασίες! Κι ας ξεχάσουν, δια παντός, κάθε σχέδιο για νέους ΧΥΤΑ. Ως εδώ και μη παρέκει!

Σε ό,τι αφορά στα λοιπά ζητήματα, που φέρνει στο προσκήνιο η ¨Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος¨, νιώθω την υποχρέωση να υπογραμμίσω -με ιδιαίτερη λύπη- το γεγονός ότι θεσμικά, η μόνη αρμοδιότητα για το Περιβάλλον, που εκχωρήθηκε στους Δήμους της Ελλάδας, μέσα από τις κατ΄ όνομα «αναδιοργανώσεις» της Αυτοδιοίκησης, αφορά στην περισυλλογή και μόνο των αστικών απορριμμάτων. Κι αυτό, όχι μόνο δεν συνιστά σεβασμό στο Περιβάλλον, αλλά σηματοδοτεί την υποχρέωσή μας, για συνέχιση της διεκδίκησής μας, για νέους ρόλους και αρμοδιότητες, σε κεφάλαια όπως είναι η Χωροταξία και ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, η διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, αλλά και των φυσικών πόρων σε κάθε τόπο. Σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, και σε ό,τι έχει σχέση με το έδαφος, το νερό, τις φυσικές περιοχές και τις παράκτιες ζώνες.

Ως Δημοτική Αρχή του Ασπρόπυργου, δεν θα πάψουμε ποτέ να αναδεικνύουμε την απαράδεκτη ανοχή των «αρμοδίων», σε όσους εισβάλλουν καθημερινά στο ΧΥΤΑ, και φεύγουν με «λάφυρα» διάφορα υλικά, αλλά και ληγμένα προϊόντα, που προωθούν στην κατανάλωση!... Δεν θα πάψουμε ποτέ να τους θυμίζουμε ότι έχουν χρέος, επιτέλους να ασχοληθούν σοβαρά με το έγκλημα που αφορά στα νταμάρια της δυτικής Αττικής. Δεν θα πάψουμε να απαιτούμε τη λήψη μέτρων που αφορούν στον τερματισμό της απαράδεκτης δραστηριότητας όσων, στο όνομα προσοδοφόρων πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, μετατρέπουν την περιοχή του Ασπρόπυργου και του Θριάσιου πεδίου, σε «ανοιχτή χωματερή», και σε νησίδα μη εφαρμογής του νόμου. Παράλληλα, θα εξακολουθήσουμε να προωθούμε -σταθερά- τη μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη βελτιωμένη διαχείριση των συγκοινωνιών και των μεταφορών, που πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικότερες και περιβαλλοντικά ορθολογικότερες αποφάσεις, για τον τόπο που φιλοξενεί το Εμπορευματικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε., μια ακόμη «ιστορία χαμένων ευκαιριών» για την Πατρίδα μας και το Θριάσιο πεδίο. Κι επειδή, για μια ακόμη φορά, βρισκόμαστε ενώπιον Διαγωνισμού ανάθεσης της λειτουργίας του, απευθύνω σαφή προειδοποίηση, προς πάντα αρμόδιο: Αν δεν αντιμετωπισθούν πάραυτα, πριν τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, όλα τα ανοιχτά ζητήματα, που άπτονται της ασφάλειας, της οδικής σύνδεσης του Ασπρόπυργου με τη Λεωφόρο Σχιστού, αν δεν κατασκευασθεί -με κατεπείγουσες διαδικασίες- η νέα Εθνική–Εμπορευματική Οδός, Ασπρόπυργου–Υλίκης, και το σύνολο των θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας του τόπου μας, θα δούμε να διαψεύδονται -στην πράξη- όλες σχεδόν οι προσδοκίες, που αφορούν τον πιο σημαντικό, εν δυνάμει, πυλώνα ανάπτυξης της Αττικής και της Χώρας μας. Εμείς, ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή, προετοιμάζουμε τον Ασπρόπυργο, με ένα οραματικό, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά και μέσω μιας διαδημοτικής πρωτοβουλίας, που θα αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ, ενοποιώντας το σχεδιασμό και τις δυνάμεις των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων, προκειμένου να υλοποιήσουμε δέσμες μέτρων, έργα και δράσεις, με τα οποία θα διαμορφώσουμε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και δυναμικής αναβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος, απ΄ το Σκαραμαγκά μέχρι την τελευταία γωνιά της δυτικής Αττικής.

Στο εξειδικευμένο πλαίσιο του Ασπρόπυργου, η κορυφαία επιλογή μας, η προσπάθεια για το αναπτυξιακό, φιλικό για το Περιβάλλον, έργο της Τηλεθέρμανσης–Τηλεψύξης εξελίσσεται μεθοδικά κι αποτελεσματικά. Κι είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και την Προμελέτη του έργου, ανοίγοντας έτσι, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, το δρόμο για την υλοποίησή του. Ταυτόχρονα και με δεδομένη την ανθρωπιστική και περιβαλλοντική κρίση, καθημερινή φροντίδα μας είναι οι δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, μαζί με τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Ήδη, χωρίς τυμπανοκρουσίες ολοκληρώσαμε τα δύο (2) πρώτα μεγάλα έργα της νέας δημοτικής περιόδου. Αντιπλημμυρικά και έργα ευρείας ασφαλτόστρωσης, στους οικισμούς ¨Θερμοκήπια-Ψάρι¨ και Παραλία Ασπροπύργου (πέριξ του Γηπέδου), επιλύοντας –με δαπάνη του Δήμου- προβλήματα που διαμόρφωσαν παρεμβάσεις και δραστηριότητες τρίτων, και ταλάνιζαν -επί πολλές δεκαετίες- δυο πολυάνθρωπες περιοχές του Δήμου μας. Με δυο λόγια, ως Δημοτική Αρχή, επιδιώκουμε συνειδητά και πετυχαίνουμε σταθερά, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο των δημοτικών πολιτικών μας, ενώ αντιπαλεύουμε -με μοναδική επιτυχία- τόσο τις συνέπειες της κρίσης όσο και τη βαριά κληρονομιά ενός παρελθόντος, που υποθήκευσε την προοπτική της πόλης, αλλά -χάρη στον αγώνα που δίνουμε, Πολίτες και Δήμος- δεν κατόρθωσε να την ακυρώσει!...

Εν κατακλείδι, επ΄ ευκαιρία του φετινού εορτασμού της ¨Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος¨, στις 5 Ιουνίου 2015, απευθύνω προς όλους τους Δημότες του Ασπρόπυργου, αλλά και τους Πολίτες της δυτικής Αττικής, έκκληση συμμετοχής στη συλλογική προσπάθειά μας, για πόλεις καθαρές, για ένα περιβάλλον ανθρώπινο, και στην πολύπαθη «πίσω αυλή της Αθήνας». Ακόμη, απευθύνω έκκληση στήριξης των πρωτοβουλιών των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (των Π.Ε.Δ και της Κ.Ε.Δ.Ε), για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Δήμων, στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Ταυτοχρόνως, απευθύνω και το μήνυμα της εγρήγορσης, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και του διαρκούς αγώνα για το Περιβάλλον. Γιατί, η Προστασία του, είναι καθημερινό άθλημα και όχι υπόθεση μιας ¨Παγκόσμιας Ημέρας¨. Είναι ένας αγώνας που, όταν δίδεται συντεταγμένα και σε όλα τα μέτωπα, οδηγεί σε αποτελέσματα εξαιρετικά επικερδή για τον τόπο, τα οποία -ταυτόχρονα- εκπέμπουν κι ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Σαν τα αποτελέσματα που καταγράψαμε πρόσφατα, ως Δήμος Ασπροπύργου, μετά από δικαστικές μάχες, που κατέληξαν σε οριστικές, τελεσίδικες και στον έσχατο βαθμό αποφάσεις, οι οποίες δικαίωσαν οραματικές, πρωτοποριακές διεκδικήσεις μας. Υψηλούς στόχους, που όταν τους δημοσιοποιήσαμε, πριν από εφτά (7) χρόνια, οι γνωστοί «ψευτο-Μεσσίες», «πάνσοφοι, επί παντός του επιστητού» αλλά και σεσημασμένοι μοιρολάτρες, είχαν σπεύσει να «πληροφορήσουν» τους Συμπολίτες Ασπροπύργιους -και όχι μόνο- πως, «ο Μελετίου, είτε είναι Δον Κιχώτης είτε επιδίδεται σε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων»!

Χρόνια μετά, λοιπόν, αφού με υπομονή και επιμονή δώσαμε πλήθος μαχών, ήρθε η ώρα να λάβουν την «πληρωμένη απάντηση» που τους αρμόζει: Πρόσφατα επιδικάστηκαν στο Δήμο μας, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, τεράστια ποσά! Συγκεκριμένα, από τον Ο.Σ.Ε. (για δημοτικά τέλη, ποσό άνω των 4.200.000€), από την Αττική Οδό (3.500.000€), κι από το Ελληνικό Δημόσιο (άλλα 3.500.000€, για το απαλλοτριωθέν οικόπεδο του ΧΥΤΑ)! Έτσι, σε τούτη την κρίσιμη συγκυρία, πάνω στα συγκεκριμένα, δικαστικά αποτελέσματα, καθρεφτίζονται όλες οι αξιόπιστες στρατηγικές μας, αλλά κι εκείνες οι αναξιόπιστες εκτιμήσεις, στάσεις και συμπεριφορές, του χθες και του σήμερα. Βρίσκει εφαρμογή η σοφή ρήση του Ευαγγελίου: «πάς γαρ ό αιτών λαμβάνει και ό ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι άνοιγήσεται», κι εκπληρώνεται, με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, η δική μας, δημόσια δέσμευση πως, «ό,τι οφείλεται στον τόπο μας, και ειδικά εφόσον αφορά στο Περιβάλλον, θα καταβάλλεται στο ακέραιο, ιδιαίτερα μάλιστα, αν ο οφειλέτης είναι φορέας του, κατά κανόνα ¨τζαμπατζή¨, Ελληνικού Δημοσίου»!

Όλοι μαζί, λοιπόν, ενθαρρυμένοι κι απ΄ τα επιτυχή αποτελέσματα των σοβαρών προσπαθειών μας, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, των ανυποχώρητων, αποτελεσματικών αγώνων μας, για τη ΦΥΣΗ, για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, για τη ΖΩΗ μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Νικόλαος Ι. Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου -Μέλος του Δ.Σ. & της Ε.Ε. της Κ.Ε.Δ.Ε
Τακτικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (2014-2020),
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Παιδεία & Δια Βίου Μάθηση»

download file

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Λεπτομέρειες

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, τακτικό μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Τομεακού, Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»
 Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε., θα εκπροσωπεί τους Δήμους της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά στις Δράσεις Απασχόλησης.
Στην -ούτως ή άλλως- κομβικού χαρακτήρα, για την Αυτοδιοίκηση, και την ελληνική κοινωνία εν γένει, Επιτροπή Παρακολούθησης του Τομεακού, Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, που θα έχει ως αντικείμενο την «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου meletioy-kedeΜάθηση, ορίστηκε -ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου. Μάλιστα, λαμβανομένης υπόψη της μακράς και παρατεταμένης κρίσης, που βιώνει η Χώρα μας, η οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα στην ύφεση, και στον υψηλότατο δείκτη της ανεργίας, που καταγράφονται στην Ελλάδα, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο κ. Μελετίου, καθίσταται -εκ των πραγμάτων- ιδιαίτερα σημαντικός.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε., ο κ. Μελετίου, είχε την ευκαιρία πρόσφατα, στις 8 Μαΐου, από το βήμα του τακτικού, ετήσιου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., στη Χαλκιδική, να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα, τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, για το υπ΄ αριθμόν ένα κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδας, που αφορά στην Απασχόληση και στο ρόλο που απαιτούν οι Δήμοι της Χώρας, στο σχεδιασμό του παραγωγικού προσανατολισμού της Ελλάδας, που απαιτείται να αξιοποιήσει το σύνολο των πλεονεκτημάτων του κάθε τόπου.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα, η Αυτοδιοίκηση, τα συναρμόδια Υπουργεία, και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, να συνδιαμορφώσουν ¨Εθνικό Σχέδιο για τη Μείωση της Ανεργίας¨, με τους Δήμους σε ρόλο πρωταγωνιστή και εγγυητή μιας πανεθνικής προσπάθειας, που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες, τις προοπτικές και τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε περιοχής της Χώρας. Επιπλέον, ο κ. Μελετίου υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, 2014-2020, από τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, μέσα από τους θεματικούς πόρους και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, για την περαιτέρω ανάπτυξη Κοινωνικών Δράσεων, και την παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Πολίτες, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι, οι άστεγοι, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, και κάθε κοινωνική ομάδα που έπληξε η κρίση.

Ταυτόχρονα με τις συνθήκες αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε., στην οποία προεδρεύει, προωθεί το ζήτημα της άμεσης αναδιάρθρωσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (του Ο.Α.Ε.Δ.), με πρώτο, απαραίτητο βήμα, τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Παράλληλα, αξιώνει τη θεσμοθέτηση και λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε κάθε Δήμο που δύναται και το επιθυμεί να αναπτύξει τέτοια υπηρεσία. Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, η Πολιτεία να εξασφαλίσει και να διαθέσει την αναγκαία χρηματοδότηση, και εκείνα, τα επιπλέον κίνητρα, που θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα του νέου θεσμού.
Τέλος, σημαντικό μέρος της προσπάθειας του Δημάρχου Ασπροπύργου, ως τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Τομεακού, Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», θα κινηθεί στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Κοινωνικής, αλλά και της Οικιακής Οικονομίας, για την πλήρη αξιοποίηση των οποίων, ως Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος της συμμετοχής των Δήμων, αλλά και των Νομικών τους Προσώπων, στη σύνθεση των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

download file

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+

Λεπτομέρειες

meletiouH ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε., Κου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (25/05/2015)
 «Καλησπέρα σας!
Όταν είσαι πολλά χρόνια στην Αυτοδιοίκηση, έχεις μιλήσει τόσες πολλές φορές για Προγράμματα, για Σχέδια, για Επενδύσεις, για Χρηματοδοτήσεις, και έχεις εισπράξει ελάχιστα, σε σχέση με τις προσδοκίες και τις προσπάθειές σου, όταν έχεις συμμετάσχει σε δεκάδες συσκέψεις, κι έχεις λάβει άπειρες υποσχέσεις, που ποτέ δεν υλοποιούνται, τότε γίνεσαι επιφυλακτικός και καχύποπτος, για τέτοιου είδους συγκεντρώσεις.
Ένα θετικό που έχει η σημερινή σύναξή μας, και με κάνει να πιστεύω πως, θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, είναι ο τρόπος με τον οποία ο Αντιπεριφερειάρχης έχει προσεγγίσει, μέχρι σήμερα, τα θέματα συνεργασίας της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αλλά και η μεθοδικότητά του. Η εργατικότητα και ο ενθουσιασμός, με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα αναπτυξιακά θέματα, ο κ. Βασιλείου και οι συνεργάτες του, πιστεύω ότι θα φέρει κάτι καλό, που σίγουρα θα είναι καλύτερο από το παρελθόν.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, και η σημερινή συγκέντρωση, να παραμείνει στο επίπεδο των προθέσεων. Είναι ανάγκη να καταγραφούν οι απόψεις των Δήμων και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, στον τελικό σχεδιασμό.
Βέβαια η Σύμβαση / Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η Σ.Ε.Σ., όπως είναι ήδη γνωστή, σε σχέση με την λειτουργία του ΕΣΠΑ, έχει μια σημαντική διαφορά για τους Δήμους. Στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) έχει πλέον αποφασιστικής σημασίας συμμετοχή και όχι απλώς συμβουλευτική.
Είναι το πρώτο κοινοτικό πακέτο, στο οποίο η Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχει ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο, και σας διαβεβαιώνω πως θα τον διαδραματίσουμε, με την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα που μας αρμόζει.
Διαβεβαιώνω τους συναδέλφους, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε, ότι οι θέσεις μας, όχι απλώς θα καταγραφούν αλλά θα τύχουν επεξεργασίας και στήριξης από την ΚΕΔΕ, και φυσικά θα προχωρήσουμε σε μια γενικότερη συνεργασία και προετοιμασία για το καλό των δημοτών μας.
Φυσικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα θέματα για να μην ξαναπέσουμε σε γνωστές παγίδες. Π.χ. ένα έργο αναπτυξιακό, ας πούμε ένα Κέντρο Υγείας ή μια αποχέτευση ομβρίων, αν ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκπόνησης της μελέτης σήμερα, για να φτάσει σε δημοπράτηση, χωρίς τις διαδικασίες ένταξης στη ΣΕΣ, σύμφωνα με τους επίσημους οδηγούς της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, της Μ.Ο.Δ., θέλει 33 έως 72 μήνες.
Αν υπολογίσουμε ότι, κανένας Δήμος δεν έχει το επιστημονικό δυναμικό για τη σύνταξη τέτοιου επιπέδου μελετών, άρα πρέπει να το δημοπρατήσει με τον Ν. 3316, σύμφωνα με το οποίο οι αμοιβές είναι μεταξύ 10-20%, άρα για ένα έργο 6.000.000 έχουμε αμοιβές 600.000-1.200.000. Ποιος Δήμος, με τον μνημονιακό τρόπο σύνταξης των προϋπολογισμών μας, μπορεί να εγγράφει τέτοια ποσά, στον προϋπολογισμό του, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες για μελέτες;
Το να θέτουμε χρονικούς περιορισμούς, νομικές προϋποθέσεις και άσκοπους ελέγχους, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα, συνιστά προδιαγεγραμμένο αδιέξοδο και τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Άρα, πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί το εντελώς ξεπερασμένο και αναχρονιστικό πλαίσιο παραγωγής μελετών και έργων!
Επίσης πρέπει να αποσαφηνιστεί, μια και καλή, το θέμα των αρμοδιοτήτων. Είναι εξωφρενικό, το 2015, οι Δήμοι να μπορούν να κατασκευάζουν αγωγούς ομβρίων, διαμέτρου μέχρι 80 εκατοστά!... Όταν τέθηκε ο περιορισμός, οι Δήμοι είχαν 10 υπαλλήλους, και στη καλύτερη περίπτωση ένα Μηχανικό. Σήμερα έχουν οργανωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολεοδομίες, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και εκατοντάδες κρίσιμες αρμοδιότητες, που καμία σχέση δεν έχουν με το παρελθόν. Παρόλα αυτά, οι προ δεκαετιών περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν.
Και άντε και κάναμε μια μελέτη ομβρίων. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι: Πού θα πάνε τα νερά; Στον αποδέκτη! Και τίνος είναι ο αποδέκτης; Και πότε θα διευθετηθεί; Και πότε θα γίνουν τα έργα του; Τίνος αρμοδιότητα είναι και τι; Επομένως, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, σε κρίσιμους τομείς, όπως και δεν έγινε μέχρι τώρα, αν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα των αρμοδιοτήτων.
Δέκα χρόνια περιμένουμε την μελέτη της νέας χάραξης της Εθνικής Αθηνών – Κορίνθου, που αφορά τα έργα του ρέματος Γουρούνας και της αποχέτευσης Παραλίας, και μόλις πρόσφατα παραλάβαμε την οριστική προμελέτη!... Πότε θα παραλάβουμε την πλήρη μελέτη; Κύριος οίδε!...
Έγιναν οι μελέτες του δικτύου ακαθάρτων. Κατά την διάρκεια του έργου, δύο περιοχές του Ασπρόπυργου εντάχθηκαν στο σχέδιο. Για να επεκταθεί η αποχέτευση, σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να συντάξουμε μελέτες δευτεροβάθμιου δικτύου. Για να συντάξουμε αυτές τις μελέτες πρέπει να κατασκευάσει το σχετικό πρωτοβάθμιο η ΕΥΔΑΠ. Ποιος μπορεί να επιβάλει στην ΕΥΔΑΠ να κατασκευάσει το έργο; Κανείς!... Η ΕΥΔΑΠ, είναι επιχείρηση που λειτουργεί με άλλα κριτήρια, κι οι περιοχές αυτές, είναι μάλλον απομακρυσμένες και ασύμφορες.
Ένα άλλο θέμα είναι η συνέχεια, ή καλύτερα η ασυνέχεια του κράτους! Γίνεται ένας σχεδιασμός, π.χ. το Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου. Παίρνουμε Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίσεις από την Υγειονομική Περιφέρεια, εγκρίσεις από το Νοσοκομείο, και περιμένουμε τη σχετική πρόσκληση για υποβολή της πρότασης από την Διαχειριστική Αρχή. Ξέρετε πόσα Κέντρα Υγείας περιείχε ως τιμή στόχου το συμπλήρωμα προγραμματισμού του ΠΕΠ Αττικής; ΔΕΚΑ! Ξέρετε πόσα κατασκευάστηκαν ; ΚΑΝΕΝΑ!!! Ξέρετε πόσες προσκλήσεις βγήκαν, για υποβολή προτάσεων; KAMIA!!! Γιατί;
Γιατί άλλαξε ο κρατικός σχεδιασμός, γιατί μειώθηκε το υγειονομικό προσωπικό, λόγω μνημονίου, γιατί ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΡΑΤΟΣ!!! Και πώς να μας χαρακτηρίσει κανείς σοβαρό κράτος, όταν το μόνο μέτρο, για την περιβαλλοντική και αστική αναβάθμιση περιοχών στην Αττική, η περίφημη «Πράσινη ζωή στην Πόλη», εξαίρεσε την Δυτική Αττική, και περιέλαβε την Κηφισιά, την Εκάλη και άλλες «υποβαθμισμένες περιοχές»;!...
Και πώς να μας χαρακτηρίσει κανείς σοβαρό κράτος, όταν η κατασκευή της περίφημης οδού «Ελευσίνας- Υλίκης», έχει αναβληθεί οχτώ (8) φορές; Κι εμείς, σε κάθε σχεδιασμό που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τη λαμβάνουμε υπόψη!!!
Στο προηγούμενο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού υπήρχε πρόβλεψη για έργα. Πρόληψη Τεχνολογικών Κινδύνων και Αντιμετώπιση Μεγάλων Βιομηχανικών Ατυχημάτων (η περίφημε Οδηγία ¨SEVEZO¨). Περιττό να αναφέρουμε ότι, η σχετική πρόσκληση για υποβολή προτάσεων δεν βγήκε ποτέ!!! Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε, και νομίζουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
Ας δούμε μερικά στοιχεία από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, που ίσως είναι χρήσιμα για τον προγραμματισμό μας. Οι Δήμοι της Αττικής διαχειρίστηκαν 372.832.934€, από τα 1.283.625.661€ συνολικά. Από αυτά, οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής διαχειρίστηκαν 43.718.336€. Ποσοστιαία, και με πληθυσμιακά κριτήρια, η αναλογία είναι σχεδόν ακριβής. Ωστόσο, είναι απαράδεκτη, εντελώς άδικη, με κριτήρια εκτάσεως. Επομένως, θα πρέπει να πάψει να υπάρχει το πληθυσμιακό κριτήριο.
Εντάχθηκαν συνολικά έντεκα (11) έργα, και αν προσθέσουμε και δύο (2) Σχολεία του Ο.Σ.Κ. είχαμε δεκατρία (13) έργα.
Με δεδομένο ότι, πάνω κάτω θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα, το να συντάσσουμε μακροσκελείς λίστες έργων, ίσως και να μην είναι και τόσο φρόνιμο και εποικοδομητικό.
Οι γραμμές, που θα τηρήσουμε εμείς, θα είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων μας, και των μέχρι τώρα κατευθύνσεων της Σ.Ε.Σ.
1. Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα.
2. Υγεία και Παιδεία.
3. Περιβάλλον.
Για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα το έργο που προετοιμάζουμε χρόνια, και θεωρούμε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής, για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον, είναι το έργο της τηλεθέρμανσης- τηλεψύξης, σε συνεργασία με τα ΕΛ.ΠΕ.
Ένα έργο που συμβάλλει στην ελάφρυνση των νοικοκυριών, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στην απασχόληση, και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, δεν αφορά το ΠΕΠ, αλλά και τομεακά προγράμματα. Το θέτουμε όμως, γιατί χρειαζόμαστε τη θεσμική και πολιτική στήριξη της Περιφέρειας, για την υλοποίησή του!
Θέτουμε την Υγεία και την Παιδεία μαζί, γιατί θεωρούμε ότι, είναι οι ελάχιστες παροχές, που πρέπει να προσφέρει ένα πολιτισμένο κράτος, στους Πολίτες του, Δημότες μας!
Για την Υγεία, το «ισόβιο» αίτημα της δημιουργίας Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, στην πόλη μας, θα βοηθούσε σημαντικά όλους τους Δημότες μας, ειδικότερα αυτούς που στερούνται Πρωτοβάθμιας Περίθαλψής και θα συμβάλει πολλαπλά στην εύρυθμη λειτουργία του Θριάσιου Νοσοκομείου.
Στο κεφάλαιο Σχολική Στέγη, παραμένει το χρόνιο θέμα του ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ, το οποίο θα πρέπει να λυθεί επιτέλους, καθώς και η στέγαση του 4ου και 6ου Δημοτικού - Νηπιαγωγείου.
Τέλος, στα Έργα Περιβάλλοντος, η κατεύθυνση μας είναι εκείνα τα έργα, που αφορούν στην οδηγία ¨Sevezo¨, τα έργα της προστασίας και απορρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών υδάτων, όπως η λίμνη Κουμουνδούρου, και η ολοκλήρωση της αποχέτευσης ακαθάρτων. Έργα πολύπλοκα, για τα οποία θα χρειαστεί η στενή συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας.
Δεν αναφέρω το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σε άλλη συνάντηση, κι αφού υποβάλλουμε την τελική μας πρόταση, εντός των προσεχών ημερών. Ούτε, βεβαίως, στα Κοινωνικά ζητήματα και στον Πολιτισμό, κρίσιμα θέματα, που ήδη «τρέχουμε», σε συνεργασία με την Περιφέρεια, αναμένοντας άμεσα αποτελέσματα.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να απευθύνω, για μια ακόμη φορά, έκκληση για τη συμβολή σας, στην αλλαγή και βελτίωση του πλαισίου προετοιμασίας και παραγωγής μελετών και έργων, τον εξορθολογισμό των επιλογών και κατευθύνσεων, και την αναβάθμιση των συμμετοχικών διαδικασιών, σε ότι αφορά τουλάχιστον τις αρχές που εποπτεύετε.
Η σημερινή σας πρωτοβουλία, κ. Αντιπεριφερειάρχη, νομίζω ότι είναι σε αυτήν, τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί, και με την υλοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων προτάσεων, από αυτές που θα ακουστούν, και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου μας».

download file

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ¨ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεπτομέρειες

bullingΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σχετικά με την πρόληψη και
αντιμετώπιση σχολικής βίας.

• Χαιρετισμός, από το Δήμαρχο
Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ.
της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαο Μελετίου.

• Παρουσίαση ολιγόλεπτης ταινίας,
με θέμα την ενδοσχολική βία.

• «Οι δυνατότητες του Σχολείου και της
Οικογένειας, στη μάχη για την
αποτροπή της βίας».
Εισηγήτρια: Σούλα Πεχλιβανίδη,
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου,
Δημοτική Σύμβουλος Ασπροπύργου.

• «Πρόληψη και αντιμετώπιση
φαινομένων βίας & εκφοβισμού».
Εισηγητής, ο Καθηγητής
Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής,
κ. Άγγελος Τσιγκρής.

• Ερωτήσεις και παρεμβάσεις,
από τους Γονείς, τους Εκπαιδευτικούς,
και τους αρμόδιους φορείς της
περιοχής.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

• Ο Δήμος Ασπροπύργου η Σχολική
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
& η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Ασπροπύργου

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

• Των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων,
του 1ου, του 3ου και του 4ου Γυμνασίου,
και του 1ου Λυκείου Ασπροπύργου.

• Του Συλλόγου «Εθελοντική Ομάδα
Ασπροπύργου ¨ΘΡΙΑ¨»

download file

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 19Η ΜΑΙΟΥ

Λεπτομέρειες

PONTIOIΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ασπρόπυργου, στην τακτική συνεδρίασή του, την 21η/5/2015, μετά από εισήγηση του Δημάρχου της πόλης και μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Νικόλαου Μελετίου, και εξ αφορμής της Ημέρας Μνήμης και Τιμής των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου (19 Μαΐου), από τους Νεότουρκους, με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ, εμπνευστή και δάσκαλο του Αδόλφου Χίτλερ, εκφράζοντας την πάνδημη απαίτηση του Λαού του Ασπρόπυργου, απευθύνει πολλαπλή έκκληση, προς τους Συνταγματικούς Θεσμούς της Ελλάδας:

1ον: Να ορίσουν, την 19η Μαΐου, Ημέρα Εθνικής Μνήμης του μαζικού τουρκικού εγκλήματος της Γενοκτονίας, σε βάρος όλων των Ελλήνων της Ανατολής, στον Πόντο, στη Μικρασία και στη Θράκη. Ενισχύοντας έτσι, τις εθνικές και διεθνείς, ιστορικές, πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις μιας συστηματικής εθνοκάθαρσης, που οδήγησε στην εξαφάνιση, απ΄ την επικράτεια της Τουρκίας, τριών αυτόχθονων λαών: Των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.

2ον: Να εκπονήσουν, και να εκδηλώσουν συντονισμένα, πρωτοβουλία για τη διεθνοποίηση και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, που διαπράχθηκε σε βάρος του Ελληνισμού της Ανατολής συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, να καλούν την Τουρκία, διαρκώς, σταθερά και ανυποχώρητα, να ομολογήσει το έγκλημα της Γενοκτονίας, και να υποβάλλει αίτηση συγγνώμης, προς όλη την Ανθρωπότητα, και ειδικά προς τους Λαούς που εξόντωσε. Ξεκαθαρίζοντας παράλληλα, και σε όλους τους τόνους, πως μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία και συνεργασία με την Ελλάδα και προοπτική συνεργασίας της Τουρκίας με την Ευρώπη.

3ον: Να απαιτήσουν, από την Τουρκία, να σεβαστεί τα σύμβολα και τα τεκμήρια της τρισχιλιόχρονης παρουσίας του Ελληνισμού στην Ανατολή. Να πάψει να μετατρέπει ιστορικούς Ναούς, σε τζαμιά, και εμβληματικές, Ορθόδοξες Μονές, σε μουσουλμανικά κέντρα. Να πάψει, επίσης, να αλλοιώνει πανάρχαια ελληνικά μνημεία, προσπαθώντας να τα παρουσιάσει ως τουρκικά, παραχαράσσοντας την Ιστορία.

4ον: Να αποκαταστήσουν, στις πρέπουσες, αληθινές διαστάσεις του, το έγκλημα της Γενοκτονίας, στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Γλώσσας, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Ώστε να αποδίδεται όντως, η οφειλόμενη τιμή προς τα θύματα της εθνοκάθαρσης, και ταυτόχρονα να αναδεικνύεται η ιστορική διδαχή, τόσο προς τους Νεοέλληνες όσο και προς όλη την Ανθρωπότητα.

5ον: Να αποφεύγουν, με πλήρη συναίσθηση του χρέους τους, έναντι των θυμάτων της εθνοκάθαρσης, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, ενέργειες που αλλοιώνουν, και ουσιαστικά καταργούν την Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας. Με πιο χαρακτηριστική, την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μουσταφά Κεμάλ, που ευθύνεται προσωπικά, για πολλαπλά και κατ΄ εξακολούθηση εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στο βαθμό που μας αναλογεί, με πλήρη συναίσθηση του δικού μας χρέους, δηλώνουμε ότι, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Λαός του Ασπρόπυργου, είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε ανυποχώρητα, υπεύθυνα και μεθοδικά, μέχρι την τελική δικαίωση, σε αγαστή συνεργασία με τους Συνταγματικούς Θεσμούς της Ελλάδας, μαζί με όλες τις οργανώσεις των προσφύγων απ΄ τον Πόντο, τη Μικρασία και τη Θράκη και τους λοιπούς, συλλογικούς φορείς των απανταχού της γης Συμπατριωτών μας.

Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση, να αναθεωρήσει, χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή, μια απόφαση που συνιστά εθνική ντροπή: Την κατάπτυστη διάταξη διακοπής του πενιχρού βοηθήματος του Ο.Γ.Α, προς τους ανασφάλιστους, υπερήλικες νεο-πρόσφυγες, ομογενείς ποντιακής καταγωγής, από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Διότι, η εξαίρεσή τους, αυτών και των Βορειοηπειρωτών, από ένα βοήθημα που λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι, υπερήλικες Έλληνες, συνιστά -ειδικά στις παρούσες συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης- πράξη Γενοκτονίας! Αισχρή διάκριση, με δράστη την ίδια την Ελληνική Πολιτεία, που ήδη οδήγησε γέροντες, σε έσχατη ένδεια, εξαθλίωση, ακόμη και στο θάνατο. Παράλληλα, καλούμε την Κυβέρνηση, τηρώντας το πνεύμα και το γράμμα των γραπτών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα, έναντι των νεοπροσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ειδικά για τη στεγαστική τους αποκατάσταση, να μηδενίσει το πρόστιμο τακτοποίησης των αυθαίρετων κατοικιών, των ιδίων και των παιδιών τους, και να πάψει να απαιτεί από αυτούς -μέσω του Ι.Κ.Α- ένσημα, για τα σπίτια τους, που τα έχτισαν με αλληλοβοήθεια και ομαδική εργασία, όταν το ίδιο το Ελληνικό Κράτος τους παράτησε στην τύχη τους!

download file,download file

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεπτομέρειες

dimarxos -iatrioΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΠΗ
Ξεκίνησαν οι δωρεάν
Ιατρικές Εξετάσεις
για τα παιδιά του Ασπρόπυργου
που θα γραφούν στην Α΄ Δημοτικού
και στα Νηπιαγωγεία

• Μια ακόμη, στοχευμένη κοινωνική πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, που ευχαρίστησε προσωπικά τους Ιατρούς του Υπουργείου Υγείας και της 2ης ΔΥΠΕ.

Στο πλήρως εξοπλισμένο, υπερσύγχρονο Ιατρείο, του Α΄ Κ.Α.Π.Η. Ασπροπύργου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ειρήνης και Σωτήρη Πέτρουλα, ξεκίνησαν –από την Πέμπτη, 21 Μαΐου- οι δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις των παιδιών της πόλης, που πρόκειται να εγγραφούν, και να φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία και την Α΄ τάξη του Δημοτικού, στα Σχολεία του Ασπρόπυργου, από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Ειδικό Κλιμάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών, του Υπουργείου
Υγείας, με ευθύνη της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας - Πειραιώς και Νήσων (2η Δ.Υ.Π.Ε.), εξετάζει δωρεάν τα παιδιά, και εκδίδει τα απαιτούμενα Ατομικά Δελτία Υγείας, που είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στα Νηπιαγωγεία και στους Παιδικούς Σταθμούς.
Η πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, που ήρθε ως συνέχεια ανάλογης, ανάλογων, δωρεάν εξετάσεων, στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Ασπρόπυργου, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολύπλευρων κοινωνικών δράσεων του Δήμου, με γνώμονα τη δεινή οικονομική θέση, στην οποία περιέρχονται ολοένα και περισσότερες οικογένειες του Ασπρόπυργου, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Οι Γιατροί του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι, σε περίπτωση που απαιτείται, συνταγογραφούν και φάρμακα ή θα εκδίδουν δωρεάν παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων, δέχτηκαν προσωπικά τις ευχαριστίες του Δημάρχου Ασπροπύργου, για τη συμμετοχή τους στην πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Δήμου και της 2ης Δ.Υ.ΠΕ, στο ξεκίνημα της δράσης.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, σε επόμενο στάδιο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Υγείας, θα υπάρξουν ανάλογες δράσεις υγείας, και για τους ενήλικες κατοίκους του Ασπρόπυργου, άνδρες και γυναίκες.

download file

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   
   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου