Δενδροφύτευση και Εργασίες Πρασίνου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Δενδροφύτευση και Εργασίες Πρασίνου.

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Σχολικών Κτηρίων.18/10/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη Επαναπροκήρυξης.

Επαναπροκήρυξη.

Μελέτη.

Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου του 6ου Δημοτικού.(Επαναληπτικός)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Διακήρυξης.

Διακήρυξη.

Ενοικίαση Βαρέων Μηχανημάτων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Μελέτη.

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.14/09/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Παροχές Ειδών Ασφαλείας και Ενδυσης Εργατοτεχνικού και Ενστολου Προσωπικού.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Παροχές Ειδών Ασφαλείας και Ενδυσης Εργατοτεχνικού και Ενστολου Προσωπικού.

Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

 

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων.07/09/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη.

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου