Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ »

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:deltia typoy

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ. αριθμ. 53361/06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/11-10-2006) περί παροχής                     μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής.

                                 5. Τις δ/ξεις του Ν. 2286/95
                                 6. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.


Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ », προϋπ. Δαπάνης 59.250,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το προσωπικό του Δήμου μας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. 13 % ,ήτοι 2.962,50 € .

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006430 από το αρμόδιο γραφείο του
( ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΓΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                  ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου