: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2013 08:33
Εμφανίσεις: 2351

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟdeltia typoy
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:3-12-2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 48198
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 με τίτλο: «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Π/Δτος 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
• Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Την υπ' αριθμ. 520/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μίσθωσης και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης του Ακινήτου.
Προκηρύσσει πλειοδοτικό φανερό διαγωνισμό για την : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Γκορυτσά του Δήμου Ασπροπύργου , κοντά σε στάση λεωφορείου και με εύκολη πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής , να είναι ηλεκτροδοτούμενο και το εμβαδόν του να ανέρχεται στα 100 τ.μ. περίπου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα γίνει μετά από πρόσκληση του Δημάρχου προς τους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν ως κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας (Άρθρο 5 περ. 4 Β ΠΔ 270/81).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 500,00 ευρώ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής η οποία πρέπει να αποτελεί ποσοστό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς .
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ασπροπύργου ,Αρμόδιος : Μαλιάτση Ιωάννα , Διεύθυνση : Αθανασίου Διάκου & Σαλαμίνος , Τηλέφωνο: 21320064030.