Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Εργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ» προϋπολογισμού, τριών εκατομμυρίων, επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00€), με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πρασίνου χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπρόπυργου και θα εκτελεστεί από το Δήμο Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 10.

Ασπρόπυργος 11/10/2018
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

download file

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου