Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Εργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 05:32
Εμφανίσεις: 243

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ» προϋπολογισμού, τριών εκατομμυρίων, επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00€), με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πρασίνου χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπρόπυργου και θα εκτελεστεί από το Δήμο Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 10.

Ασπρόπυργος 11/10/2018
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

download file