ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 11 /11 / 2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 44890
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/2006
2. Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική προμήθεια για την : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»
5. Την υπ. αριθμ. 38/2013 μελέτη της Υπηρεσίας Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών.
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» προϋπ. Δαπάνης 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 20 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλ.: 213.2006430 από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών ( κα ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου