Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2014»

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethnosimo1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΛ10ΩΨΝ-Ρ93
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2132006516
Fax: 2105571273
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
web site: www.aspropyrgos.gr
Ημερ/νια:.11./.11./2013
Αρ. Πρωτ. 43873........
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ[ για το έτος 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Ασπροπύργου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, καυσίμων στην τιμή ανά λίτρο προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.
Οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν διακυμάνσεις , για αυτό η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα λαμβάνει ημερησίως τις τιμές που καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και δ/νσης εμπορίου ανά λίτρο.
Το άρθρο 42 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ορίζει :« Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών ,ειδών των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό [%] υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.


Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
• Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
• Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010.
• Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
• Τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 07-01-2014 και ώρα 10:00 π.μ. με 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ασπροπύργου στην οδό Λ. Δημοκρατίας 18, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 25.000,00 € για τα καύσιμα, 3.500,00 € για το πετρέλαιο θέρμανσης και 2.250,00 € για τα ελαιολιπαντικά κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ασπροπύργου , οδός Λ. Δημοκρατίας 18 στο τηλέφωνο 2132006516, Γραφείο Προμηθειών.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σε δύο οικονομικές εφημερίδες, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς επίσης σε μία ημερήσια και μια εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού σύμφωνα με το Ν.3548/2007,καθώς και επιμελητήρια. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, & στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aspropyrgos.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου