Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου για την Κατασκευή του έργου" Διανοίξεις και Ανακατασκευές Οδών".

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου για την Κατασκευή του έργου" Διανοίξεις και Ανακατασκευές Οδών".

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές.

Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργων Οδοποιίας Νετ.Οδό- Εκδοση 3.0

Προυπολογισμός Οδοποιίας.

 

Διανοίξεις και Ανακατασκευές Οδών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διανοίξεις και Ανακατασκευές Οδών.

Ενοικίαση Μηχανημάτων Ασφαλτόστρωσης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Ενοικίαση Μηχανημάτων Ασφαλτόστρωσης.

Προμήθεια Θραυστού Υλικού για Λατομείο.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Θραυστού Υλικού για Λατομείο.

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Οδών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Οδών.

Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Ακαθάρτων Συνδέσεων Οικιών -Γ' Φάση (Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Ακαθάρτων Συνδέσεων Οικιών -Γ' Φάση (Ορθή Επανάληψη).

Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Ακάθαρτων Συνδέσεων Οικιών - Γ' Φάση.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Ακάθαρτων Συνδέσεων Οικιών - Γ' Φάση.

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων.17/03/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων.

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου