Προμήθεια Κάδων Καθαριότητας (Επαναληπτική 07/08/2015)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Κάδων Καθαριότητας. (Επαναληπτική)

Προμήθεια Ελαστικών

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Ελαστικών.

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (διεξαγωγή διαγωνισμού 04/08/2015)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Προμήθεια Σκυροδέματος

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Σκυροδέματος.

Προμήθεια Ετοιμου Ασφαλτομίγματος

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Ετοιμου Ασφαλτομίγματος.

Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με Προεκτιμώμενη Αμοιβή Ανω του Ορίου της Οδηγίας 2004/18.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με Προεκτιμώμενη Αμοιβή Ανω του Ορίου της Οδηγίας 2004/18.

Προμήθεια Κάδων Καθαριότητας

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Κάδων Καθαριότητας

Μίσθωση Ακινήτου Πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Δήμου Ασπροπύργου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Μίσθωση Ακινήτου Πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Δήμου Ασπροπύργου.

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου