Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.

Προμήθεια Πινάκων Ανακοινώσεων για τα Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδ/σης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ενδεικτικός Προυπολογισμός

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τιμολογιο Προσφοράς

Πρμήθεια Υγρών Καυσίμων (Επαναπροκήρυξη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Πρμήθεια Υγρών Καυσίμων (Επαναπροκήρυξη)

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων (Επαναληπτική)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων (Επαναληπτική)

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού.

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων.

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου