Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και 'Αυλειων Χώρων Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Tεχνική Εκθεση

Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές

Προυπολογιμσός- Προμέτρηση

Τιμολόγιο

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ

 Περίληψη Διακήρυξης.

Διακήρυξη.

Ολοκλήρωση Πάρκου Γκορυτσάς.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη.

Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Εργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

anakinoseis1Ο Δήμος Ασπροπύργου προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ» προϋπολογισμού, τριών εκατομμυρίων, επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00€), με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και πρασίνου χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ασπρόπυργου και θα εκτελεστεί από το Δήμο Ασπροπύργου.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 10.

Ασπρόπυργος 11/10/2018
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

download file

Αμοιβές και έξοδα Παροχής Υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης Βρεφικών Σταθμών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Μελέτη.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΚΔΑΠ ΚΕΔΑ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΚΔΑΠ - ΚΕΔΑ

2. Μελέτη ΚΔΑΠ - Διαγωνισμός ΚΕΔΑ

Προμήθεια Αυτοκινήτων Απορριματοφόρων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Τεχνική Εκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Διακήρυξης.

Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Διακήρυξης.

Διακήρυξη.

Μελέτη.

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου