Ενοικίαση Βαρέων Μηχανημάτων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Μελέτη.

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.14/09/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Παροχές Ειδών Ασφαλείας και Ενδυσης Εργατοτεχνικού και Ενστολου Προσωπικού.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Παροχές Ειδών Ασφαλείας και Ενδυσης Εργατοτεχνικού και Ενστολου Προσωπικού.

Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

 

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων.07/09/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη.

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Σχολικών Κτιρίων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Μελέτη.

Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Προμήθεια Θραυστού Υλικού Λατομείου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

   

proodos

   

 

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου