Παροχές Ειδών Ασφαλείας και Ενδυσης Εργατοτεχνικού και Ενστολου Προσωπικού.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Παροχές Ειδών Ασφαλείας και Ενδυσης Εργατοτεχνικού και Ενστολου Προσωπικού.

Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου.

 

Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων.07/09/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη.

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Σχολικών Κτιρίων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Μελέτη.

Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Προμήθεια Θραυστού Υλικού Λατομείου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Προμήθεια Σκυροδέματος.28/08/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Περίληψη Διακήρυξης.

Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Μίσθωση Ακινήτου για τη Στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου