Οδοποιία 2017-2018.(Μελέτη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Οδοποιία 2017-2018.

Οδοποιία 2017-2018.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Οδοποιία 2017-2018.

Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχετετυησς Ομβρίων(Μελέτη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Σημειακές Παρεμβάσεις Αποχέτευσης Ομβρίων(Μελέτη).

 

Εκμίσθωση Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων. 16/06/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων.

Εκμίσθωση Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων.

Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας.31/05/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας.31/05/2017

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες και ρέματα. 18/04/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Πρωτογενές Αίτημα.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μελέτη.

Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Κατασκευή Κτιρίου "Ποντιακού Θεάτρου" Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

1.Πρωτογενές Αίτημα

2.Διακήρυξη

3.Περίληψη Διακήρυξης

4.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5.Προϋπολογισμός

6.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

7.Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

   

proodos

   

 

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου