Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ 420. 26/09/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Ολοκλήρωση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Πίνακας Προσφορών.

Εκμίσθωση Κυλικείου 11ου Δημοτικού Σχολείου (Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Εκμίσθωση Κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου (Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Εκμίσθωση Κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου ( Επαναληπτικός Διαγωνισμός.)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ 420 14/09/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου.

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Πίνακας Προσφορών.

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών-Κατασκήνωσης και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών-Κατασκήνωσης και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Aποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως.

Αγορά Ακινήτου για τη Στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού στη Τρύπα Αλεπού.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Αγορά Ακινήτου για τη Στέγαση του 2ου Παιδικού Σταθμού στη Τρύπα Αλεπού.

Διακήρυξη Δημορπρασίας για την Αγορά Ακινήτου.

   

proodos

   

 

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου