Προμήθεια Προκατασκευασμένων Αποδυτηρίων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Τεύχος Διακήρυξης.

Περίληψη Διακήρυξης.

Μελέτη.

Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προμήθεια Ασφάλτου.09/04/2019

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Τεύχος Διακήρυξης.

Περίληψη Διακήρυξης.

Μελέτη.

Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης ΚΔΑΠ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη.

Αμοιβές και έξοδα Παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη (Βρεφικοί)

Kαταγραφή Ευπαθών Κοινωνκών Ομάδων Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Τεύχος Διακήρυξης.

Περίληψη Διακήρυξης.

Μελέτη.

Παρεμβάσεις Επισκευών σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Παρεμβάσεις Επισκευών σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Ασπροπύργου.

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου.

Ψηφιακή Υπογραφή.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Ψηφιακή Υπογραφή.

   

proodos

   

 

 

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου