Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ 420.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ 420.

Εκμίσθωση Κυλικείου 11ου Δημοτικού Σχολείου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείου 11ου Δημοτικού Σχολείου.

Εκμίσθωση Κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου. 29/07/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου.

Εκμίσθωση Κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου. 29/07/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκμίσθωση Κυλικείου 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών-Κατασκήνωσης και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες Βρεφονηπιακών, Παιδικών Σταθμών-Κατασκήνωσης και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Επισκευή και Συντήρηση Κτηριακών Εγκαταστάσεων στο Αγροκήπιο.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Επισκευή και Συντήρηση Κτηριακών Εγκαταστάσεων στο Αγροκήπιο.

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου.

Τεχνική Περιγραφή -Προδιαγραφές.

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Προυπολογισμός.

Προμήθεια Γραφικής Υλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων.15/07/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Γραφικής Υλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων.

Μελέτη Προμήθειας.

Διακήρυξη Προμήθειας.

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου