Εκποίηση Δημοτικού Ακινήτου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Εκποίηση Δημοτικού Ακινήτου.

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων.11/08/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων.

Δαπάνες Σίτισης Ωφελούμενων από το Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη"

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Δαπάνες Σίτισης Ωφελούμενων από το Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη".

Προμήθεια Γραφικής Υλης των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 23/06/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Γραφικής Υλης των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διακήρυξη.

Οικονομοτεχνική Εκθεση Προμήθειας.

Ενδεικτικός Προυπολογισμός.

Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.23/06/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την Προμήθεια γραφικής ύλης των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διακήρυξη.

Οικονομοτεχνική Εκθεση Προμήθειας.

 

Σημειακές επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. 21/06/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου.

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών.

Τιμολόγιο Μελέτης.

Προυπολογισμός.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Περίληψη Διακήρυξης με Α.Δ.Α

Προμήθεια Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας.

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνιμσού για την Προμήθεια Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας.

Μελέτη για τη Προμήθεια.

Σημειακές επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

1.Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου.

2.Τεχνική Περιγραφή Εργασιών.

3.Τιμολόγιο Μελέτης.

4.Συγγραφή Υποχρεώσεων.

5.Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

6.Προυπολογισμός Μελέτης.

7.Περίληψη Διακήρυξης με Α.Δ.Α

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου