Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών.

Μελέτη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών.

Προμήθεια Πλακών και Υλικών Συντήρησης Πεζοδρομίων.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Πλακών και Υλικών Συντήρησης Πεζοδρομίων.

Μελέτη για την Προμήθεια Πλακών και Υλικών Συντήρησης Πεζοδρομίων.

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σκυροδέματος.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σκυροδέματος.

Διακήρυξη Σκυροδέματος.

Μελέτη-Προμήθεια Σκυροδέματος.

Διευκρίνηση ως προς το Εντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς.

Προμήθεια Ετοιμου Ασφαλτομείγματος.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Προμήθεια Ετοιμου Ασφαλτομείγματος.

Διακήρυξη Ετοιμου Ασφαλτομείγματος.

Μελέτη Προμήθειας Ετοιμου Ασφαλτομείγματος.

Διευκρίνηση ως προς το Εντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς.

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.26/04/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Περιληπτική Διακήρυξη για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.

Μελέτη.

Διευκρίνηση ως προς την οικονομική προσφορά.

 

Τοποθέτηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Γέφυρες και Ρέματα .18/04/2016

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Τοποθέτηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Γέφυρες και Ρέματα.

Διακήρυξη Νο.1.185

Μελέτη για Στηθαίων Ασφαλείας.

Πμομήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Κατασκήνωσης και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

Πμομήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Κατασκήνωσης και Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου.

   

proodos

   

diaygiabanner

   

kepsite

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου