Πρόσκληση 7ης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΚαλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που θα διεξαχθεί στo γραφείο του Προέδρου ΔΣ στον 3ο όροφο του Π.Κ, την 26-5-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα 1ο:« Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 2ο:« Έγκριση απολογισμού Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 3ο:« Λήψη απόφασης για 1) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 και 2) τον ορισμό του υπαλλήλου κ. Πίνη Αχιλλέα του Νικολάου ως υπολόγου να διαχειριστεί το ανωτέρω ποσό με την υποχρέωση να καταβάλλει στην υπηρεσία τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις πληρωμής, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.746/23-05-2016 Εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού – Οικονομικού».
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 4ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6471.001
ποσού 20.000,00 για Επιδείξεις-Δεξιώσεις-Εορτές-Καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 5ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 10.6613.005
ποσού 615,00 για Προμήθεια τυπογραφικών ειδών.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 6ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 10.7413.001
ποσού 4.000,00 για Μελέτη πυρασφάλειας κτηρίων.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 7ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 15.6471.007
ποσού 10.000,00 για Ηχητική & Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 8ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 15.6471.008
ποσού 1.476,00 για Έξοδα θεατρικής παραστάσεων.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 9ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 15.6611.001
ποσού 423,57 για Προμήθεια βιβλίων.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 10ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 15.7135.001
ποσού 7.999,92 για Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 11ο:«Διόρθωση της υπ' αριθμ. 24/2016 για Πραγματοποίηση
σεμιναριακών μαθημάτων σε μουσικά όργανα διάρκειας ενός μήνα,
από το τμήμα Επιμόρφωσης.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 12ο:« Λήψη απόφασης «Ορισμός μελών οργανωτικής επιτροπής φεστιβάλ πολιτισμού «ΘΡΙΑΣΙΑ 2016»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Θέμα 13ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 00.8261.001
ποσού 5.500,00 για Επιστροφή από παρακράτηση ΙΚΑ υπαλλήλων.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.
Θέμα 14ο:«Εξ ολοκλήρου παραχώρηση Γαλαξίας – Κτιρίου Πνευματικού Κέντρου – Ρολόι – Θέατρο Αγροκήπιο.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 15ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 10.6261.001
ποσού 1.000,00 για Συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρα.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 16ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 10.6451.002
ποσού 307,50 για Συντήρηση προγράμματος βιβλιοθήκης.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 17ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6111.001
ποσού 5.000,00 για Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 18ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6122.001
ποσού 1.000,00 για Αποζημίωση μελών Δ.Σ. »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 19ο:« Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6433.001
ποσού 922,50 για Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.»
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 20ο:« Αιτήσεις – Έγγραφα »
Εισηγητής :Πρόεδρος Δ.Σ Μπουραντάς Μελέτιος

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΣ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου