3η Συνεδρίαση 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΣτις 2 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου επί της Λ. Δημοκρατίας 18, στον Ασπρόπυργο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κου Παπαδόπουλου Δημήτριου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, κου Παπαδόπουλου Δημήτριου, βρέθηκε σε απαρτία:

Παρόντα Μέλη:
Παπαδόπουλος Δημήτριος (Πρόεδρος), Μαλαματάς Βαγγέλης (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντινίδης Αβραάμ, Συμεωνίδης Ιωάννης, Τέντε Διονυσία, Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω, Ματαράγκας Νικόλαος, Μαραγκάκη Αικατερίνη, Στραϊτούρη Κεχαγιά Αικατερίνη.

Απόντα Μέλη: Τσοκάνης Αλέξανδρος, Νταλακώστας Νικόλαος, Μπριλή Μαρία, Κεραμιτσόγλου Ελευθερία.

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος, κηρύχθηκε η Έναρξη της Συνεδρίασης.

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
1ο θέμα:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Γ΄ δόσης 2015, από τους Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, ποσό κατάθεσης: 38.820,00€. Ημερομηνία κατάθεσης: 2/3/16.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στις 2 Μαρτίου 2016, κατατέθηκε το ποσό της Γ΄ δόσης 2015, από τους Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Το ποσό της χρηματοδότησης που κατατέθηκε στον γενικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής μέσω του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα είναι 38.820,00€. Η αποδοχή της χρηματοδότησης αυτής ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός απόφασης: 30/2016
ΘΕΜΑ 2ο:
Κατανομή 20.152,38€ έναντι χρηματοδότησης Γ΄ δόσης έτους 2015 από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ημερομηνία κατάθεσης:11/4/16.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι από το ποσό των 38.820,00€ της χρηματοδότησης της Γ΄ δόσης 2015 το οποίο κατατέθηκε στον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στις 2-3-16, έγινε κατανομή στις σχολικές μονάδες, συνολικού ποσού 20.152,38€, στις 11/4/16. Το υπόλοιπο ποσό έμεινε στον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής για την πληρωμή εισφορών, άλλων έκτακτων αναγκών κ. λ. π. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι η κατανομή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών, των αιθουσών, την παλαιότητα του σχολικού κτιρίου και άλλες παραμέτρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις της Υ.Α. αρ. 8440/24-2-2011 σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας με το ποσό των 20.152,38€ και την κατανομή αυτού ως εξής:
1ο Δημοτικό & 1ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 2.264,38€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 1ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 312,00€)
2ο Δημοτικό, ποσό: 1.248,00€
2ο & 8ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 416,00€
3ο Δημοτικό, ποσό: 1.560,00€
3ο & 12ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 312,00€
4ο Δημοτικό & 4ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 1.872,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 4ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 312,00€)
5ο Δημοτικό & 5ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 1.040,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 5ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 312,00€)
6ο Δημοτικό & 6ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 1.768,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 6ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 312,00€)
7ο Δημοτικό & 7ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 2.288,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 7ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 208,00€)
8ο Δημοτικό, ποσό: 1.456,00€
9ο Δημοτικό & 9ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 2.080,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 9ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 416,00€)
10ο Δημοτικό & 10ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 2.392,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 10ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 416,00€)
11ο Δημοτικό & 11ο Νηπιαγωγείο, ποσό: 1.456,00€
(Από το παραπάνω ποσό, στο 11ο Νηπιαγωγείο, αναλογούν 104,00€)
Η παραπάνω κατανομή εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός απόφασης:31/2016
ΘΕΜΑ 3ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης Δ΄ δόσης έτους 2015 από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, ποσό κατάθεσης: 38.820,00€. Ημερομηνία κατάθεσης:1/4/16.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι την 1η Απριλίου 2016, κατατέθηκε το ποσό της Δ΄ δόσης 2015, από τους Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Το ποσό της χρηματοδότησης που κατατέθηκε στον γενικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής μέσω του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα είναι 38.820,00€. Η αποδοχή της χρηματοδότησης αυτής ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός απόφασης:32/2016
ΘΕΜΑ 4ο:
Αποδοχή καταβολής του 40% της χρηματοδότησης που αφορά στις συμβάσεις καθαριστών/καθαριστριών σχολικού έτους 2015-2016. (Ποσό κατάθεσης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην Τράπεζα Πειραιώς: 21.191,05€) Ημερομηνία κατάθεσης:28/4/16.
O Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα αναφέρει ότι έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης που αφορά στις συμβάσεις καθαριστών/καθαριστριών σχολικού έτους 2015-2016. Λάβαμε ειδοποίηση ηλεκτρονικά στις 6 Μαΐου 2016, ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ κατέβαλε στις σχολικές επιτροπές το σύνολο του ποσού για την κάλυψη της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016. Το ποσό που κατατέθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην Τράπεζα Πειραιώς είναι 21.191,05€ με ημερομηνία κατάθεσης:28/4/16. Κατόπιν συζήτησης το τέταρτο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Αριθμός απόφασης:33/2016
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου κατόπιν αιτήματος της μισθώτριας του.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, αναφέρει ότι κατόπιν αίτησης, της ενδιαφερόμενης μισθώτριας κυρίας Τερζόγλου Χρυσής (αρ. πρωτ.14920/19-05-2016, για έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού σχολείου του Δήμου Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι το κυλικείο του σχολείου λειτούργησε άψογα τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις της σύμβασης μίσθωσης, β) την σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου της μισθώτριας κ. Τερζόγλου Χρυσής διάρκειας έξι (6) ετών, γ) Την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.5.2008 όπως τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 26 από την Κ.Υ.Α. 111526/Δ4/10.09.2010, (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τεύχος Β΄) σύμφωνα με την οποία η Σχολική Επιτροπή με απόφαση της μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι τρία (3) χρόνια. Στην περίπτωση αυτή προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης. δ) Το ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τεύχος Β΄– Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων, παράγραφος 4. ε) Τον Ν. 4257/14 της 14-4-2014, και όλες τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι σήμερα 2-6-2016, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να παραταθεί, όπως ορίζει ο νόμος, για τρία έτη η σύμβαση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού, αλλά χωρίς τιμαριθμική προσαρμογή λόγω οικονομικής κρίσης και περιορισμού της αγοραστικής κίνησης, δηλαδή να παραμείνει το μίσθωμα ανά μαθητή 5,00€ όπως είχε κατακυρωθεί με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις παραπάνω διατάξεις,
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού για τρία έτη χωρίς προσαύξηση του ποσού της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή, λόγω οικονομικής κρίσης και περιορισμού της αγοραστικής κίνησης, με το αρχικό μίσθωμα 5,00€ ανά μαθητή.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, να συνάψει σύμβαση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου, που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.
Αριθμός απόφασης:34/2016
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση αιτήματος Διευθύντριας 2ου Δημοτικού Σχολείου για αγορά υλικών αθλητισμού κατόπιν έρευνας αγοράς.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Υλικά Αθλητισμού», αρ. πρωτ. 150/Φ.10/23-5-16 στο οποίο αναγράφει τα αναγκαία είδη, τις ποσότητες και το σύνολο της προσφοράς το οποίο ανέρχεται στα 132,50 ευρώ, κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και την κατανομή του ποσού που αναλογεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς συνολικής αξίας 132,50 ευρώ.
Αριθμός απόφασης:35/2016
ΘΕΜΑ 7ο:
Συζήτηση αναφορικά με το αίτημα της Διευθύντριας του 9ου Δημοτικού σχολείου και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη νέων κλιματιστικών.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Διευθύντρια του 9ου Δημοτικού Σχολείου. Στο αίτημά της με αρ. πρωτ. :103/6-4-16, το οποίο λάβαμε και μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου (αρ. πρωτ.:11627/12.04.2016), μας ενημερώνει ότι: «κατά την επίσκεψη του κ. Πολιτόπουλου τον Νοέμβριο του 2015, ο οποίος είχε αναλάβει την επισκευή των κλιματιστικών των αιθουσών διδασκαλίας 10 έως και 14 του σχολείου και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των σωληνώσεών τους που είχαν κοπεί σε προσπάθεια κλοπής, διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατο να επισκευαστούν τα εν λόγω κλιματιστικά, με αποτέλεσμα οι αίθουσες αυτές να ανεβάζουν υψηλή θερμοκρασία κατά τις ζεστές ημέρες του σχολικού έτους ώστε να διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία το μάθημα σε αυτές. Για τον λόγο αυτό αιτούμαστε την τοποθέτηση νέων κλιματιστικών στις παραπάνω αίθουσες οι οποίες είναι προκάτ με λαμαρίνα, εμβαδού 35τ.μ.Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας». Σε προηγούμενη ενημερωτική επιστολής της Διευθύντριας του σχολείου με αρ. πρωτ.:36/11-2-16 (αρ. πρωτ. Δήμου:4673/15-02-2016), και θέμα: «Κλοπή εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών», μας ενημερώνει ότι: την Δευτέρα 01/02/2016 σε έλεγχο που έγινε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου διαπιστώθηκε ότι έχουν κλαπεί 3 εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών PITSOS. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα έγγραφά μας, η πρόσβαση στο χώρο του σχολείου από τα συγκεκριμένα σημεία που βρίσκονται αυτά τα μηχανήματα είναι πάρα πολύ εύκολη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα της ασφάλειας των κλιματιστικών και γενικότερα της σχολικής μονάδας αφού οι κλοπές είναι πλέον πολύ συχνό φαινόμενο. Να σημειωθεί ότι έχουν απομείνει στο χώρο του σχολείου οι υπόλοιπες 3 καινούριες μονάδες κλιματιστικών η μια εκ των οποίων είναι εκτός λειτουργίας ενώ τα υπόλοιπα κλιματιστικά του σχολείου δεν λειτουργούν αφού έχουν κοπεί οι σωληνώσεις σε πρόσφατη απόπειρα κλοπής οι οποίες δεν ήταν εφικτό να επισκευαστούν». Η διευθύντρια του 9ου Δημοτικού αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα τονίζοντας το μέγεθος του προβλήματος καθώς και την ανάγκη άμεσης επίλυσής του. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας το λόγο υποστηρίζει ότι πρωτίστως πρέπει να λυθεί το θέμα της ασφάλειας. Ο δήμος θα αναλάβει τον διαγωνισμό, για την φύλαξη των σχολικών κτιρίων αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ. Προτάθηκε να αξιοποιηθούν κάποιες αίθουσες προκάτ που υπάρχουν και έχουν κλιματιστικά, να μεταφερθεί τουλάχιστον μία αίθουσα, αφού γίνει συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας. O Πρόεδρος προτείνει, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι παραπάνω προτάσεις, να προχωρήσουμε στην διαδικασία αγοράς κλιματιστικών με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης. Τα μέλη του Δ.Σ. ψηφίζουν ομόφωνα όλες τις ανωτέρω προτάσεις.
Αριθμός απόφασης:36/2016

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης 4ου Νηπιαγωγείου για αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος κατόπιν συλλογής προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου κυρίας Τριανταφυλλίδου Δέσποινας με θέμα: «Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος», αρ. πρωτ.: 6/8-3-2016 στο οποίο επισυνάπτει τρεις προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς, ως εξής: 1. P.T. SYSTEMS 480,00 ΕΥΡΩ, 2. RADIANT ECHNOLOGIES 680,00 ΕΥΡΩ, 3. COPYCOM 390,00 ΕΥΡΩ., αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία κρίνεται αναγκαία για το σχολείο και θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή.
Αριθμός απόφασης:37/2016
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση αιτήματος Διευθύντριας 7ου Δημοτικού για τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού του σχολείου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αίτημα με αρ. πρωτ.:164/8-3-2016 της Διευθύντριας του 7ου Δημοτικού για συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος του σχολείου, από τον κ. Βλασιάδη (εταιρεία COPYCOM O.E.) , αναφέρει ότι η συντήρηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 469,45€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η καθαρή αξία των ανταλλακτικών όπως αναγράφεται αναλυτικά στην συνημμένη προσφορά της COPYCOM, ανέρχεται στα 366,67€ και η εργασία στα 15,00€. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την κατανομή του ποσού που αναλογεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
Αριθμός απόφασης:38/2016

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση αιτήματος Διευθύντριας 7ου Δημοτικού για την αγορά νέου φωτοτυπικού μηχανήματος κατόπιν συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν του αιτήματος με αρ. πρωτ.:165/8-3-2016, συλλογής & κατάθεσης προσφορών από την Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού, προτείνει την έγκριση αγοράς φωτοτυπικού μηχανήματος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, με την χαμηλότερη τιμή:1.190,00€ καθαρή αξία, 1.463,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από την εταιρεία COPYCOM Α. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ – Η. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. Σύμφωνα με την προσφορά το μηχάνημα καλύπτεται από ενός έτους εγγύηση καλής λειτουργίας και συνοδεύεται κατά την παράδοση με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα, έτοιμο προς χρήση. Κατόπιν συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου.
Αριθμός απόφασης:39/2016
ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση αιτήματος Διευθύντριας 8ου Δημοτικού για την αγορά εξαρτήματος υπολογιστή, κατόπιν έρευνας αγοράς από τεχνικούς της υπηρεσίας πληροφορικής του Δήμου.
Η Διευθύντρια του 8ου Δημοτικού και μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, κα Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω, με αίτημά της αρ.πρωτ. Φ6/68/15.4.16 «έγκριση αγοράς»: «Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αγορά και προμήθεια δύο swits, για την υποστήριξη του σχολικού δικτύου Η/Υ και του εργαστηρίου Πληροφορικής...» . Κατόπιν έρευνας αγοράς η χαμηλότερη από τις δύο συνημμένες οικονομικές προσφορές είναι της CosmoData Ltd. αξίας 48,38 το τεμάχιο χωρίς Φ.Π.Α. Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα, εγκρίνουν την χαμηλότερη τιμή συνολικής αξίας 119,98€.
Αριθμός απόφασης:40/2016
ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση αιτήματος του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με την αγορά εξοπλισμού για επέκταση διαδικτύου στο σχολείο, κατόπιν μελέτης του τεχνικού του Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το έγγραφο αίτημα του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου με αρ. πρωτ.: 105/12-4-16 και θέμα «Επέκταση διαδικτύου», προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν την δαπάνη 110,00€ όπως αναγράφεται στο αίτημα και αφορά την επέκταση του διαδικτύου – αγορά του εξοπλισμού για το σχολείο, κατόπιν μελέτης του τεχνικού από το Δήμο Ασπροπύργου. Η εγκατάσταση θα γίνει από τεχνικό του Δήμου μας. Αφού ακολούθησε συζήτηση το θέμα εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη.
Αριθμός απόφασης:41/2016
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά κεντρικής μονάδας υπολογιστή κατόπιν συλλογής προσφορών.
Ακολούθησε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι η Προϊσταμένη του 11ου Νηπιαγωγείου με έγγραφο αίτημα αρ. πρωτ.: 14/16-3-16 και θέμα «Αγορά κεντρικής μονάδας υπολογιστή», ζητάει την αγορά μιάς κεντρικής μονάδας υπολογιστή, καθώς η υπάρχουσα δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των παιδαγωγικών και διοικητικών αναγκών του νηπιαγωγείου. Αποστέλλει συνημμένα τις προσφορές από τρία καταστήματα, στα οποία κατέληξε ο σύλλογος διδασκόντων μετά από έρευνα αγοράς. Τέλος ο Πρόεδρος αφού ενημερώνει τα μέλη αναφορικά με τις οικονομικές προσφορές, προτείνει να εγκριθεί η οικονομική προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, καθαρής αξίας 305,77€ (376,10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Αριθμός απόφασης:42/2016

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου για αντικατάσταση 5 (πέντε) στρωμάτων του ολοήμερου τμήματος κατόπιν συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου κυρία Τζουμερκιώτη Ευαγγελία με έγγραφο αίτημά της (αρ.πρωτ.:14906/19.5.2016) αναφέρει: «Τα στρωματάκια του ολοήμερου τμήματος πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα, καθώς έχουν καταστραφεί και απειλούν την υγεία των παιδιών, τα οποία παραμένουν 8 ώρες στο νηπιαγωγείο και αναγκάζονται να κάθονται και να κοιμούνται πάνω τους. Για την κάλυψη λοιπόν των αναγκών του ολοήμερου τμήματος χρειαζόμαστε 5 καινούργια καναπεδάκια. Παρακάτω παραθέτουμε τρεις προσφορές. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας». Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η προσφορά η οποία είναι η καλύτερη όσον αφορά την ποιότητα των υλικών. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα, εγκρίνουν την οικονομική προσφορά αξίας 161,10€ το τεμάχιο, διαστάσεων (120Χ53Χ55) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης:43/2016
ΘΕΜΑ 15ο:
Αίτημα της Προϊσταμένης του 9ου Νηπιαγωγείου για καταστροφή υλικού του σχολείου λόγω φθοράς.
Κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης του 9ου Νηπιαγωγείου, με αρ. πρωτ. 26 της 23ης Μαΐου 2016 για καταστροφή υλικού λόγω φθοράς, τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα την καταστροφή του υλικού που υποδεικνύει η Προϊσταμένης του 9ου Νηπιαγωγείου, κα Ελευθεριάδη Σοφία. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι: Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια υπηρεσία.
Εάν στο σχολείο υπάρχουν υλικά τα οποία έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταστραφεί και δεν είναι δυνατόν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν και δεν μπορούμε να προκαλέσουμε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τότε μπορούμε να τα καταστρέψουμε και να τα διαγράψουμε από το Βιβλίο Υλικού με τη διαδικασία που προβλεπόταν πριν εκχωρηθεί η σχολική περιουσία στους δήμους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αφού συνεδριάσει η Σχολική Επιτροπή, αποφασίζει την καταστροφή του υλικού που υποδεικνύει ο διευθυντής του σχολείου και ορίζει τριμελή επιτροπή καταστροφής υλικού.
Κατόπιν αυτού και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, για την ύπαρξη άχρηστων υλικών στο σχολείο, τα οποία δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν, η Σχολική Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τριμελή επιτροπή η οποία θα καταγράψει τα άχρηστα υλικά και θα κάνει την καταστροφή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής.
Τα υλικά προς καταστροφή όπως αυτά καταγράφονται στο αίτημα είναι τα κάτωθι:
ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1.Καρεκλάκι νηπίων 4
2.Καρέκλα γραφείου 1
3.Καναπέδες ανοιγόμενοι 3
4.Ραδιοκασετόφωνο SONY 1
5.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
6. Laptop 1
7. Οθόνες LCD 4
8.Φωτοτυπικό μηχάνημα Canon F134400 1
9. Ρετάλια μοκέτας 4 (35m2)
10. Εκτυπωτής HP 1
Για τους Η/Υ και τις οθόνες έχει επισυναφθεί Δελτίο αναφοράς τεχνικού του έργου «Στηρίζω» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Κατ εφαρμογή του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής Υλικού με απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Η Επιτροπή λαμβάνει την εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει το προς καταστροφή υλικό και προχωρά στις απαραίτητες διαδικασίες. Τρίτο μέλος της Επιτροπής μπορεί να είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Αν πρόκειται για υλικό παλαιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, ή υλικό που αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά όπως μεταλλικές έδρες και ερμάρια, η επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει την παραλαβή του από εταιρεία πιστοποιημένη για ανακύκλωση. Το έγγραφο παραλαβής – παράδοσης στην εταιρεία επισυνάπτεται στο πρακτικό καταστροφής.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό τριμελούς επιτροπής που θα ασχοληθεί με την καταγραφή και την καταστροφή των ανωτέρω άχρηστων υλικών του 9ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου, η οποία θα αποτελείται από τους:
1. Ελευθεριάδη Σοφία, Προϊσταμένη του 9ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου.
2. Πηλιχός Ευθύμιος, υπάλληλος του Δήμου Ασπρ/γου στο Γραφείο Προγραμ. Υποστ., Επισκ. Δικτ. Η/Υ & Εφαρμογών, Τ.Υ.,- Υπηρεσίες Πληροφορικής.
3. Τόλιας Αθανάσιος, υπάλληλος στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμ. Συγκοιν. & Κτιρ. Έργων Επισκ. & Συντ. Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Ασπροπύργου.
Αριθμός απόφασης: 44/2016

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου για αγορά ηλεκτρικής σκούπας, κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου για αγορά ηλεκτρικής σκούπας, με ημερομηνία 4-4-2016 στο οποίο επισυνάπτει 4 οικονομικές προσφορές και κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία κρίνεται αναγκαία για το σχολείο. Προτείνουν την οικονομική προσφορά με την χαμηλότερη τιμή:96,77€ χωρίς ΦΠΑ από την εταιρεία «ΚΑΜΠΟΛΗΣ Ε.Π.Ε».
Αριθμός απόφασης: 45/2016

Στη συνέχεια τα μέλη του Δ. Σ. , αναφορικά με τα θέματα: 17ο και 18ο, προτείνουν να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση. Ακολούθησε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα,

ΘΕΜΑ:
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου για αγορά κλειδαριών σε παράθυρα και πόρτες του σχολικού κτηρίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου για αγορά κλειδαριών, το οποίο έστειλε ηλεκτρονικά στις 27-5-16, και στο οποίο αναφέρει ότι το 2ο Νηπιαγωγείο έχει άμεση ανάγκη τοποθέτησης κλειδαριών σε παράθυρα και πόρτες του κτηρίου για την ασφάλεια και θωράκισή του, και ότι κατόπιν αυτοψίας από υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου, χρειάζονται υλικά τα οποία αναγράφονται στο αίτημα αναλυτικά και θα κοστίσουν περίπου 200 ευρώ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση της παραπάνω δαπάνης.
Αριθμός απόφασης: 46/2016
Εφόσον συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, κηρύχθηκε η λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

download file

   

proodos

   
   

diaygiabanner

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου