6η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 09:33
Εμφανίσεις: 731

dimotiko aspropyrgouΣτις 29/9/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου επί της Λ. Δημοκρατίας 18, στον Ασπρόπυργο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κου Παπαδόπουλου Δημήτριου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία του Προέδρου, κου Παπαδόπουλου Δημήτριου, βρέθηκε σε απαρτία:

Παρόντα Μέλη:
Παπαδόπουλος Δημήτριος (Πρόεδρος), Μαλαματάς Βαγγέλης (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντινίδης Αβραάμ, Συμεωνίδης Ιωάννης, Τέντε Διονυσία, Τατίνας Φίλιππος, Παπακωνσταντοπούλου Χρυσάφω, Ματαράγκας Νιόλαος, Μαραγκάκη Αικατερίνη.


Απόντα Μέλη:
Νταλακώστας Νικόλαος, Τσοκάνης Αλέξανδρος, Στραϊτούρη - Κεχαγιά Αικατερίνη, Κεραμιτσόγλου Ελευθερία, Μπριλή - Νταλακώστα Μαρία

Εφόσον διαπιστώθηκε η απαρτία του σώματος, κηρύχθηκε η Έναρξη της
Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1o
Έγκριση αιτήματος της σχολικής κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου για αγορά προστατευτικού στρώματος κορμού μπασκέτας κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της σχολικής κοινότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Προστατευτικά Μπασκέτας», αρ. πρωτ. 196/Φ.4/21-9-16 στο οποίο αναγράφει τα αναγκαία υλικά, τις ποσότητες και το σύνολο της προσφοράς το οποίο ανέρχεται στα 200,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και την κατανομή του ποσού που αναλογεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς συνολικής αξίας 200,00 ευρώ.
Αριθμός απόφασης: 56/16

ΘΕΜΑ 2o
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου για καθαρισμό των μοκετών του σχολείου κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, για τα σχολεία που έχουν κάνει αίτημα καθαρισμού χαλιών/μοκετών, η χαμηλότερη τιμή ήταν της «CONDURARU VAS. MARIANA –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ...» με 5,90€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το ηλεκτρονικό αίτημα της Προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου, με θέμα: «Καθαρισμός Μοκετών» στις 12-9-16, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία αφορά τον καθαρισμό και την φύλαξη 55m2 μοκετών του σχολείου και θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες από τον Γενικό Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής, συνολικής αξίας 324,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Πληρωτέο ποσό 402,38€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 57/16

ΘΕΜΑ 3o
Έγκριση ή μη, τιμολογίου εταιρείας φύλαξης για τοποθέτηση πλακέτας κέντρου και πληκτρολογίου στο 3ο Δημοτικό.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στις 12/7/2016 παραλάβαμε το υπ' αριθμόν 141 τιμολόγιο της εταιρείας φύλαξης «falcon security» αξίας 446,40€ με ημερομηνία 16-6-2016, το οποίο αφορά αγορά πλακέτας κέντρου και πληκτρολογίου, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα από την σχολική κοινότητα ή από την Διευθύντρια του σχολείου προς την Σχολική Επιτροπή. Όπως ήδη γνωρίζετε από το ξεκίνημα της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», και σε συνέχεια του από 20/10/2015 αρ. πρωτ. 200 εγγράφου μας, για όλες τις δαπάνες αναφορικά με την αγορά ειδών και την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να γίνεται αποστολή αιτημάτων προς έγκριση στην Σχολική Επιτροπή με το ακριβές ποσό που θα δαπανηθεί για οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά τα σχολεία. Παρακαλέσαμε τη Διευθύντρια εγγράφως σε περίπτωση που το αίτημα της δεν έχει φτάσει σε μας για οποιοδήποτε λόγο, να μας το στείλει άμεσα. Εκείνη μας απάντησε ότι στις 2-6-2016 μετά από πρόβλημα στη λήψη σημάτων από το χώρο του σχολείου η εταιρεία φύλαξης έστειλε υπάλληλο να το ελέγξει. Αντικατέστησε την πλακέτα και το πληκτρολόγιο γιατί βρήκε ότι είχαν καεί τα παλιά. Σε επανειλημμένη ερώτησή της για την τιμή των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν ο υπάλληλος απάντησε ότι θα συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο. Όπως αναφέρει στην συνέχεια, δεν γνώριζε την ύπαρξη του τιμολογίου ούτε την αξία της εργασίας που έγινε και παρακάλεσε να γίνει ερώτημα στην εταιρεία φύλαξης για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και αν υπάρχει η δυνατότητα να εγκριθεί το παραπάνω τιμολόγιο, για την ασφάλεια - όσο το δυνατό γίνεται - του σχολείου. Τέλος κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα, αφού γίνει έλεγχος και εκτίμηση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, να εγκριθεί η πληρωμή του τιμολογίου.
Αριθμός απόφασης: 58/16

ΘΕΜΑ 4o
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου για αγορά τροχήλατου σερβιτόρου κατόπιν συλλογής προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου με θέμα: «Αγορά τροχήλατου σερβιτόρου», αρ. πρωτ. 152/23-11-15 στο οποίο αναφέρει την ανάγκη αγοράς τροχήλατου τραπεζιού για το σερβίρισμα του φαγητού των παιδιών, με συνημμένες τρεις οικονομικές προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες από τον Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή αξίας 105,78€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 59/16

ΘΕΜΑ 5o
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου για καθαρισμό μοκέτας κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, για τα σχολεία που έχουν κάνει αίτημα καθαρισμού χαλιών/μοκετών, η χαμηλότερη τιμή ήταν της «CONDURARU VAS. MARIANA –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ...» με 5,90€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το ηλεκτρονικό αίτημα της Προϊσταμένης του 4ου Νηπιαγωγείου, με θέμα: «Καθαρισμός Μοκέτας Νηπιαγωγείου» αριθ. πρωτ.: 61/30-6-16, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία αφορά τον καθαρισμό και την φύλαξη 75m2 μοκετών του σχολείου και θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες από τον Γενικό Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής, συνολικής αξίας 442,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Πληρωτέο ποσό 548,70€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 60/16

ΘΕΜΑ 6o
Έγκριση αιτήματος του Διευθυντή του 5ου Δημοτικού για αγορά αθλητικού υλικού από την ανάδοχο, Λαζάρου Στυλιανή.
Ο Διευθυντής του 5ου Δημοτικού έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην ανάγκη αγοράς του υλικού αξίας 589,00€. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του Διευθυντή του 5ου Δημοτικού και μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Αθλητικό υλικό» και ημερομηνία 23-9-16, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα είδη και οι ποσότητες για το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης αξίας 589,00€, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και από την κατανομή που αναλογεί στο σχολείο.
Αριθμός απόφασης: 61/16

ΘΕΜΑ 7o
Έγκριση αγοράς ανταλλακτικών για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος RICOH 3030 κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του 5ου Δημοτικού για συντήρησή του από τον ανάδοχο κ. Αθανασιάδη Δημήτριο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το αίτημα του Διευθυντή του 5ου Δημοτικού με θέμα: «Επισκευή φωτοτυπικού», και ημερομηνία 22-9-16 σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι η συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου RICOH 3030 του σχολείου από τον κ. Αθανασιάδη Δημήτριο ο οποίος έχει αναδειχθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδοχος για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών του σχολείου, ανέρχεται στο ποσό των 367,99 € μαζί με τα ανταλλακτικά. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Στο αίτημα συνημμένο κατατέθηκε και το έγγραφο της Ο.Ε. COPYBYTE Αθανασιάδης Δημήτριος & Γκιολές Γεώργιος, όπου αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές των ανταλλακτικών καθώς και το κόστος της εργασίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση της δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την κατανομή του ποσού που αναλογεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.
Αριθμός απόφασης: 62/16

ΘΕΜΑ 8o
Έγκριση καθαρισμού μοκετών, ρέλιασμα και φύλαξη τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου και συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, για τα σχολεία που έχουν κάνει αίτημα καθαρισμού χαλιών/μοκετών, η χαμηλότερη τιμή ήταν της «CONDURARU VAS. MARIANA –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ...» με 5,90€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το αίτημα της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου, με θέμα: «Πλύσιμο, ρέλιασμα και φύλαξη μοκετών» αριθ. πρωτ.: 69/21-6-16, (πλύσιμο μοκετών: 4 κομμάτια μεγάλα και 3 μικρά, ρέλιασμα στα 2 κομμάτια από τα 4 και φύλαξη) αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία αφορά τον καθαρισμό και την φύλαξη συνολικά 89m2 μοκετών καθώς και το Ρέλιασμα και κόψιμο μοκετών του σχολείου που θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες από τον Γενικό Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής, συνολικής αξίας 633,10 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Πληρωτέο ποσό 785,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 63/16

ΘΕΜΑ 9o
Έγκριση αιτήματος της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου για αγορά κουζινόσπιτου-κουκλόσπιτου, προς κάλυψη των αναγκών του ολοήμερου τμήματος, κατόπιν έρευνας και συλλογής προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου για αγορά κουζινόσπιτου-κουκλόσπιτου, προς κάλυψη των αναγκών του ολοήμερου τμήματος του Νηπιαγωγείου, κατόπιν έρευνας αγοράς και τριών συνημμένων οικονομικών προσφορών με αρ. πρωτ. 64/21-6-16, στο οποίο αιτιολογεί την ανάγκη της παραπάνω αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και τον Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, συνολικής αξίας 577,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 64/16

ΘΕΜΑ 10o
Έγκριση αιτήματος του Διευθυντή του 10ου Δημοτικού για την προμήθεια 12 ζευγαριών ηχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατόπιν αποστολής προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα, του Διευθυντή του 10ου Δημοτικού σχολείου με αριθμό πρωτ.:136/12-09-2016 για την προμήθεια 12 ζευγαριών ηχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών σχολικών αιθουσών, στο οποίο αιτιολογεί την ανάγκη της παραπάνω αγοράς, καθώς και τριών συνημμένων οικονομικών προσφορών, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και την κατανομή του ποσού που αναλογεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, συνολικής αξίας 91,88 ευρώ με Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 65/16

ΘΕΜΑ 11o
Έγκριση αιτήματος Προϊσταμένης 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά ηλεκτρικής σκούπας, κατόπιν έρευνας αγοράς και κατάθεσης προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά ηλεκτρικής σκούπας, με αριθμό πρωτ.:36/19-09-2016, στο οποίο αιτιολογεί την ανάγκη της παραπάνω αγοράς, καθώς και τριών συνημμένων οικονομικών προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και από τον Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, συνολικής αξίας 90,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 66/16

ΘΕΜΑ 12o
Έγκριση αιτήματος Προϊσταμένης 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά δύο μοκετών, κατόπιν έρευνας αγοράς και κατάθεσης προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά δύο μοκετών, με αριθμό πρωτ.:38/19-09-2016, στο οποίο αιτιολογεί την ανάγκη της παραπάνω αγοράς, καθώς και τριών συνημμένων οικονομικών προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και από τον Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, συνολικής αξίας 120,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 67/16

ΘΕΜΑ 13o
Έγκριση αιτήματος Προϊσταμένης 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά ηχητικού συστήματος, κατόπιν έρευνας αγοράς και κατάθεσης προσφορών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Προϊσταμένης του 11ου Νηπιαγωγείου για αγορά ηχητικού συστήματος, με αριθμό πρωτ.:37/19-09-2016, στο οποίο αιτιολογεί την ανάγκη της παραπάνω αγοράς, καθώς και τριών συνημμένων οικονομικών προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς, αποφασίζουν ομόφωνα: α) Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες και από τον Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής. β) Την έγκριση της οικονομικής προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή, συνολικής αξίας 149,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 68/16

ΘΕΜΑ 14o
Έγκριση δαπάνης για εργασίες στο 7ο Δημοτικό, που προέκυψαν λόγω έκτακτης ανάγκης.
Παρούσα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και η Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού, η οποία λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι σε αίτημά της με αρ. πρωτ.:319/17-5-16 ζητάει να γίνει αποκατάσταση των κλεμμένων παραθύρων σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν το σχολείο δεν λειτουργούσε, ειδοποιήθηκε ότι εκλάπησαν και σε άλλες δύο αίθουσες τα παράθυρα και μία πόρτα. Σε μία από τις αίθουσες τα πήραν όλα. Ευχαριστεί την Σχολική Κοινότητα του 1ου , 9ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου, που βοήθησαν για τον εξοπλισμό του σχολείου. Επισήμανε ότι είναι άμεση ανάγκη να αποκατασταθούν οι ζημιές για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την ασφάλεια των μαθητών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός που είχε κάνει ο Δήμος για προμήθεια μεταλλικών, αλουμινίων, σιδήρου κ.λ.π. βγήκε άγονος. Επιπλέον το αρμόδιο τμήμα Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών με επιστολή του Διευθυντή του, αρ. πρωτ.:33273/ 28-9-2016, βεβαιώνει ότι: «Από την 8η Αυγούστου είναι σε ισχύ ο Νόμος 4412/16, περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, για το λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία μας επέστρεψε την υπ' αριθμ 42/2016 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Σιδήρου, Αλουμινίου, Εργαλείων, Υδραυλικών Υλικών κ.λ.π». Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η προμήθεια με τον ενιαίο κανονισμό Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) με συνέπεια μέχρι την νομική ολοκλήρωση των νέων διαδικασιών, να μην υπάρχουν στην αποθήκη τα απαιτούμενα υλικά για να υλοποιήσουν διάφορες εργασίες τα συνεργεία του Δήμου μας. Αναμένουμε οδηγίες τις προσεχείς ημέρες από τις αρμόδιες αρχές». Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω έκτακτης ανάγκης, ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η δαπάνη που προκύπτει από τις παραπάνω εργασίες, να πληρωθεί από τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής των λειτουργικών δαπανών και το ποσό που θα δαπανηθεί να επιστραφεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, εφόσον γίνει ο διαγωνισμός. Να ενημερωθεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ότι εγκρίθηκε η δαπάνη και να μας βεβαιώσουν ότι θα μας επιστραφούν τα χρήματα από το κονδύλι της χρηματοδότησης για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων. Μετά από εκτίμηση από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, θα χρειαστούν 171,40€ με Φ.Π.Α. για υλικά που αφορούν την πόρτα. Για την κάλυψη των τριών αιθουσών, (παράθυρα), θα χρειαστούν υλικά αξίας 471,94€ με Φ.Π.Α. και επιπλέον για τις άλλες δύο αίθουσες, υλικά αξίας 261,64€ με Φ.Π.Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας του 7ου Δημοτικού, την εισήγηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής καθώς και την δαπάνη που δημιουργείται για την αποκατάσταση των ζημιών στο σχολείο, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω έκτακτης δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες, και θα επιστραφεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στον Κεντρικό Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και από την χρηματοδότηση για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
Αριθμός απόφασης: 69/16

ΘΕΜΑ 15o

Έγκριση δαπάνης για εργασίες στο 9ο Δημοτικό, που προέκυψαν λόγω έκτακτης ανάγκης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Διευθύντρια του 9ου Δημοτικού σχολείου σε αίτημά της, με αρ. πρωτ.:184/28-9-16 και θέμα: «Αίτημα επισκευής στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου», ζητάει να επισκευαστούν τρύπες που έχουν ανοιχτεί στις 2 πόρτες των τουαλετών των μαθητών καθώς και στους τοίχους της αίθουσας 10 και αναφέρει ότι κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου η δαπάνη για τις ανωτέρω επισκευές ανέρχεται στο ποσό των 148,50€. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι το αρμόδιο τμήμα Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών με επιστολή του Διευθυντή του, αρ. πρωτ.:33273/ 28-9-2016, βεβαιώνει ότι: «Από την 8η Αυγούστου είναι σε ισχύ ο Νόμος 4412/16, περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, για το λόγο αυτό η οικονομική υπηρεσία μας επέστρεψε την υπ' αριθμ 42/2016 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Σιδήρου, Αλουμινίου, Εργαλείων, Υδραυλικών Υλικών κ.λ.π». Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η προμήθεια με τον ενιαίο κανονισμό Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) με συνέπεια μέχρι την νομική ολοκλήρωση των νέων διαδικασιών, να μην υπάρχουν στην αποθήκη τα απαιτούμενα υλικά για να υλοποιήσουν διάφορες εργασίες τα συνεργεία του Δήμου μας. Αναμένουμε οδηγίες τις προσεχείς ημέρες από τις αρμόδιες αρχές». Κατόπιν των ανωτέρω, για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η δαπάνη που προκύπτει από τις παραπάνω εργασίες αξίας 148,50€ με Φ.Π.Α., να πληρωθεί από τον λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής και το ποσό που θα δαπανηθεί να επιστραφεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, όταν αυτό είναι εφικτό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της Διευθύντριας του 9ου Δημοτικού, την εισήγηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής καθώς και την δαπάνη που δημιουργείται για την αποκατάσταση των ζημιών στο σχολείο, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω έκτακτης δαπάνης, η οποία θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες, και θα επιστραφεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στον Κεντρικό Λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής.
Αριθμός απόφασης: 70/16

ΘΕΜΑ 16o
Έγκριση αιτήματος Δ/ντή του 10ου Δημοτικού, για καθαρισμό των μοκετών του σχολείου (2 του Δημοτικού και 7 του Νηπιαγωγείου), κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, για τα σχολεία που έχουν κάνει αίτημα καθαρισμού χαλιών/μοκετών, η χαμηλότερη τιμή ήταν της «CONDURARU VAS. MARIANA –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ...» με 5, 90€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το αίτημα του Διευθυντή του 10ου Δημοτικού, με θέμα: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ - ΧΑΛΙΩΝ» αριθ. πρωτ.: 129/09-09-16, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία αφορά τον καθαρισμό συνολικά 46,10m2 μοκετών του σχολείου που θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής, συνολικής αξίας 271,99 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Πληρωτέο ποσό 337,26€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αριθμός απόφασης: 71/16

ΘΕΜΑ 17o
Αποδοχή ενοικίου – απόδοση από το Δήμο Ασπροπύργου ενοικίων, βάσει κληροδοτημάτων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και λαμβάνοντας υπόψη : 1) Το με αρ. πρωτ. 5785/17-02-2014 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. & 2) Την υπ' αριθμ. 433/2013, Γνωμοδότηση της 16-12-2013 του Ν.Σ.Κ., αναφέρει ότι το μίσθωμα από το κληροδότημα που αφορά το 1ο Δημοτικό Σχολείο, καταβλήθηκε στον Δήμο Ασπροπύργου, και στην συνέχεια ο Δήμος, έκανε κατάθεση του μισθώματος στο λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» την 1-8-2016. Κατατέθηκαν και τα δύο ενοίκια που ήταν σε εκκρεμότητα, συνολικού ποσού 4.800€ και αφορούν στα δύο έτη (Απρίλιο 2015 μέχρι Απρίλιο 2017).
Η Σχολική Επιτροπή οφείλει να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω έσοδα για την πραγματοποίηση της βούλησης του διαθέτη/δωρητή και θα μεταφερθούν από τον κεντρικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής στο λογαριασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Αριθμός απόφασης: 72/16

Εφόσον συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση αιτήματος Προϊσταμένης του 8ου Νηπιαγωγείου, για καθαρισμό των μοκετών του σχολείου, κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, αναφέρει ότι κατόπιν έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, για τα σχολεία που έχουν κάνει αίτημα καθαρισμού χαλιών/μοκετών, η χαμηλότερη τιμή ήταν της «CONDURARU VAS. MARIANA –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ...» με 5,90€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το αίτημα της Προϊσταμένης του 8ου Νηπιαγωγείου, με θέμα: «Εντολή κάλυψης κόστους για τον καθαρισμό μοκετών» και ημερομηνία 05-09-16, αποφασίζουν ομόφωνα: Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης, η οποία αφορά τον καθαρισμό συνολικά 66m2 μοκετών του σχολείου που θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής από τον Γενικό Λογαριασμό, συνολικής αξίας 389,40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Πληρωτέο ποσό 482,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
A.Π.: 290/16

ΘΕΜΑ εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση αιτήματος της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού για συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του σχολείου και αγορά ανταλλακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το αίτημα της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού με θέμα: «Service φωτοτυπικών», αρ. πρωτ. 253/Φ10/22-9-16 σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι η συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων KYOCERA KM 2050, RICOH-GESTDNER AFICIO 627 και KONICA του σχολείου από τον κ. Βλασιάδη ο οποίος έχει αναδειχθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδοχος για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών του σχολείου, ανέρχεται: α) στο ποσό των 94,25€ για το KYOCERA KM 2050. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η καθαρή αξία των ανταλλακτικών ανέρχεται στα 66,01€. β) στο ποσό των 562,48€ με Φ.Π.Α. για το RICOH-GESTDNER AFICIO. Η καθαρή αξία των ανταλλακτικών ανέρχεται στα 443,61€. γ)στο ποσό των 228,78€ με Φ.Π.Α. για το KONICA. Η καθαρή αξία των ανταλλακτικών ανέρχεται στα 174,50€. Η Διευθύντρια του σχολείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους 230 και χρειάζονται περίπου 500 με 600 φωτοτυπίες την ημέρα. Ο Πρόεδρος προτείνει να αγοραστεί ένα καινούργιο φωτοτυπικό αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς και συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση της δαπάνης για την επισκευή των τριών φωτοτυπικών μηχανημάτων του σχολείου, η οποία θα καλυφθεί από την κατανομή του ποσού που αναλογεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.
A.Π.: 291/16

Αναφορικά με το αίτημα της Υποδιευθύντριας του 10ου Δημοτικού Σχολείου (αρ. πρωτ.: 151/27-09-16) για επέκταση του συναγερμού προκειμένου να προστατευτούν πέντε ακόμη αίθουσες της σχολικής μονάδας, που διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό με συνημμένη οικονομική προσφορά, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο Δήμος είναι σε διαδικασία διαγωνισμού για φύλαξη και συναγερμούς και έχει γίνει η μελέτη.
Εφόσον συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, κηρύχθηκε η λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

download file