ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΟΛΙΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 12:03
Εμφανίσεις: 834

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 Μ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ισίδωρος Νικ. Τσίγκος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνημμένα:
• Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
• Πίνακας αποδεκτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ,
ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1142 /14-1-2016

Θέμα 1ο : Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης , σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 2ο : Διατύπωση προτάσεων του Δήμου, προς τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, για τυχόν ιδρύσεις σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 3ο : Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Ασπροπύργου, και ένταξή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 4ο : Γνωμοδότηση για τη λειτουργία της Μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και Μηχανικής Επεξεργασίας Αυτών για Ανακύκλωση του κ. Γεώργιου Σχίζα.
Εισηγητής: Η Δ/ντρια Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κα Βερούτη Ελένη.

Θέμα 5ο : Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 του ν 1566/1985)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 6ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων( άρθρου 32 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Μεγάλων Έργων(άρθρο 16 Π.Δ. 171/87, άρθρο 53 & 55 του ν. 609/85)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Μικρών Έργων(άρθρο 15 Π.Δ. 171/87 )
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 9ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Εκτελεστέων Εργασιών( άρθρο 67 του Π.Δ.28/80)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 10ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων – Αρχείου(υπ. αρ. Π.Δ. 480/85 ΦΕΚ α 173/14-10-1985)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 11ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειμένων(άρθρο 199 παρ. 6 του ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α/08-06-2006)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 12ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων(Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 13ο : Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας ή του ασύμφορου χρησιμοποίησης μηχανημάτων και αυτοκινήτων(υπ. αρ. 6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ. Αποφ.)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : Ορισμός μελών Επιτροπής για τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με το Ν.4039/2012
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών( Π.Δ. 51/13-3-2006 άρθρο 3 παρ. 6 «Οροι και προϋποθέσεις των Λαϊκών Αγορών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 116/2008 και τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 16ο : Ορισμός Προέδρου και Μελών Δημοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Πολιτικής προστασίας(Ν.3013/2002 και Ν. 3463/2006)
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 17ο : Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής Κινητής Περιουσίας (άρθρο 126 του Ν. 3463/2006).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 18ο : Συγκρότηση Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2016.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κος Παπαδόπουλος Δημήτριος.

Θέμα 19ο : Συγκρότηση Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για το έτος 2016.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κα Πεχλιβανίδου Σούλα.

Θέμα 20ο : Ορισμός ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου, μετά του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που πρόκειται υποχρεωτικά να σφαγιασθούν ή να θανατωθούν.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης επί της υπ'αριθμ. 36579/1-12-2015 αίτησης του κ. MANIRUZZAMAN MD ABDUR ROUF, για τη ρύθμιση οφειλής του.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 22ο : Διαγραφή ποσού 400,00€ του υπ'αριθμ. 120700062291 προστίμου Κ.Ο.Κ. του κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 23ο : Ακύρωση της υπ'αριθμ. 205/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την αγορά δύο τμημάτων οικοπέδου, στα Ο.Τ. 46 και 46α, του Δήμου, για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Καραγιαννίδης Παναγιώτης.

Θέμα 24ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 344α.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Καραγιαννίδης Παναγιώτης.

Θέμα 25ο : Έγκριση λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου σε 24ωρη βάση.
Εισηγητής: Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κα Βερούτη Ελένη.

Θέμα 26ο : Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου, τιμής ένεκεν, για εκλιπόντα δημότη, για σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε στην πόλη.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 27ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ' ονόματι ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 28ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ' ονόματι ΓΟΥΠΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 29ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ' ονόματι ΜΑΣΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 30ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file