27η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουα

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 27η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα: 27η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουα

26η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 26η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης σχετικά με το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς με αυτό διατάξεις.

1ο Θέμα
Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, του Δήμου Ασπροπύργου, για το οικονομικό έτος 2019.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

download file

25η/ 2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 25η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα: 25η/ 2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

48η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 21η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για «Ανατροπή δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ/κού έ-τους 2018» σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 730/17-09-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Οικ/κής Υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα: 48η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ασπροπύργου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ασπροπύργου, (Λ. Δημοκρατίας 141), με θέμα :

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση μιας σχολικής αίθουσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου στο Σκακιστικό Όμιλο «ΦΛΟΓΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.

Διαβάστε περισσότερα: 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

47η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

oikonomiki epitropiΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 72, 75 και 225 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ 87/2010), καθώς και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων» σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 13η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του υπ'αρ.πρωτ. 21061/05-09-2018 Πρακτικού δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα: 47η/2018 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

25η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίο

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 25η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 13/9/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21216/7-9-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα: 25η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίο

9η Συνεδρίαση 2018 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου.(Ορθή Επανάληψη)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
Λεπτομέρειες

dimotiko aspropyrgouΣας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», που θα πραγματοποιηθεί στις 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π. μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, (Λεωφ. Δημοκρατίας 141), με θέματα:
Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης Ρώσικης Γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα: 9η Συνεδρίαση 2018 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου...

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου