8η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 15η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί της οδού «ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ», εντός πόλης , σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 30457/22-08-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την Άδεια Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ», επ' ονόματι του κ. ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 55/11-09-2017 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Αιτήσεις - Έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου