11η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης στον 3ο όροφο την 16-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 16/10/2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1545 / 10 – 10 - 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: Επιδείξεις –
δεξιώσεις – εορτές – Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ποσού 30.000,00€
υπό Κ.Α. 15.6471.010 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικών – Οικονομικών
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1544 / 10 – 10 - 2017 ).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: Μισθώματα
μεταφορικών μέσων, ποσού 4.000,00€, υπό Κ.Α. 10.6234.001 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικών – Οικονομικών
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1544 / 10 – 10 - 2017 ).

ΘΕΜΑ 3ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και την ψήφιση
διάθεσης πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια
οικοδομικών υλικών, ποσού 6.500,00€, υπό Κ.Α. 15.6661.002 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικών – Οικονομικών
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1544 / 10 – 10 - 2017 ).

ΘΕΜΑ 4ο: « Απόδοση Β΄ Παγίας Προκαταβολής φορολογικού έτους 2017 ».

( Σχετική εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικών – Οικονομικών
κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμό πρωτοκόλλου 1544 / 10 – 10 - 2017 ).

ΘΕΜΑ : 5ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

 

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου