11η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.24/11/2017

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 23-11-2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 23/11/2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1666 / 20 – 11 - 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού φορολογικού έτους 2017 ».

( Σχ. εισήγηση του Τμηματάρχη Διοικητικού – Οικονομικού
του Νομικού Προσώπου κου Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου
αριθμ. πρωτ. 1664/17-11-2017 ).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων
πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο
των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ),
περιόδου 2017 – 2018 ».

( Σχετική επιστολή του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
αριθμός πρωτ. ΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247
/23485/2310/1586/27-10-2017 ).

ΘΕΜΑ 3ο: « Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης μηχανήματος
Τρακτέρ Μονοαξονικού PROTRACK900/950DE 9HP TEXASΜ
από την ομάδα του ΑΠΣ ΙΚΑΡΟΣ με σκοπό την χρήση του
στο Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου ».

ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για τον καθορισμό πολιτικής των εκδρομών ».

( Σχ. εισήγηση του Αντιπροέδρου κου Κατσαρού Ιωάννη του
Ιωάννη με αριθμ. πρωτ. 1652/13-11-2017 ).

ΘΕΜΑ 5ο: « Λήψη απόφασης για την διαδικασία εγγραφής μελών
στο Νομικό Πρόσωπο ».

( Σχ. εισήγηση της διευθύντριας κας Παπαϊωάννου Βασιλικής
με αριθμ. πρωτ. 1653/13-11-2017 ).

ΘΕΜΑ 6ο: « Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης που κατέθεσε
η υπάλληλος Φωτοπούλου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ11-Καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής, επί της υπ' αριθμ. 134 απόφασης τοποθέτησης
της τακτικής υπαλλήλου Τσίγκου Αλεξάνδρας του Παντελεήμονα
ως εκτελούσας χρέη Προϊσταμένης του Τμήματος
Αθλητικών Δραστηριοτήτων».

( Σχ. επιστολή της υπαλλήλου κας Φωτοπούλου Ευαγγελίας
με αριθμ. πρωτ. 1624/09-11-2017 ).

ΘΕΜΑ 7ο: « Λήψη απόφασης σχετικά με την στάση του Νομικού μας
Προσώπου ,έναντι της απαίτησης του Υπουργείου Οικονομικών,
με το υπ΄αριθμ.πρωτ.:2/66965/ΔΔΔ, για την κατάθεση
των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
σε συνδυασμό και με την εκπεφρασμένη άποψη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για το ίδιο ζήτημα».

ΘΕΜΑ 8ο: « Λήψη απόφασης για την απόδοση της Παγίας Προκαταβολής
και την απαλλαγή υπολόγου αυτής για το φορολογικό έτος 2017 ».

( Σχ. επιστολή παραίτησης του διαχειριστή της Παγίας Προκαταβολής
για το φορολογικό έτος 2017 κου Τσαμπά Χαρίλαου του Κωνσταντίνου
κλάδου ΔΕ – Διοικητικών / Γραμματέων με αριθμ. πρωτ. 1616/08-11-2017 ).

ΘΕΜΑ 9ο: « Λήψη απόφασης για την σύσταση παγίας προκαταβολής
και ορισμό υπολόγου αυτής για το χρονικό διάστημα
από 08/11/2017 έως 31/12/2017 ».

ΘΕΜΑ : 10ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου