12η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Α ΚΑΠΗ.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

a kapiΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του ( πρώην ) Α΄ΚΑΠΗ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο την 23-11-2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 23/11/2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1667 / 20 – 11 - 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού
φορολογικού έτους 2017 ».

( Σχ. εισήγηση του Τμηματάρχη Διοικητικού – Οικονομικού
του Νομικού Προσώπου κου Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου
αριθμ. πρωτ. 1664/17-10-2017).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) φορολογικού έτους 2017».

( Σχ. εισήγηση του Τμηματάρχη Διοικητικού – Οικονομικού
του Νομικού Προσώπου κου Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου
αριθμ. πρωτ. 1664/17-10-2017).

ΘΕΜΑ : 3ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου