12η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης στον 3ο όροφο την 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 24/11/2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1802 / 20 – 11 - 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού
φορολογικού έτους 2018 ».

( Σχ. εισήγηση της Τμηματάρχη Διοικητικού – Οικονομικού του Νομικού
Προσώπου κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμ. πρωτ. 1701/25-10-2017).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) φορολογικού έτους 2018».

( Σχ. εισήγηση της Τμηματάρχη Διοικητικού – Οικονομικού του Νομικού
Προσώπου κας Σωτηροπούλου Αργυρώς με αριθμ. πρωτ. 1701/25-10-2017).

ΘΕΜΑ : 3ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου