38η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 38η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

 


                       

Συνημμένα:

1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

                       1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 38ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 28/11/2017,

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ

                                 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 43485/23-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

Θέμα 1ο :

Γνωμοδότηση επί της ίδρυσης μονάδας διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, ξύλο, πλαστικό), της εταιρείας “GS RECYCLING Ο.Ε.”, στη θέση Κουταλά, του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κα Ελένη Βερούτη.

   

Θέμα 2ο :

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ.2, Ν4412/16, λόγω μη υποβολής προσφοράς και ως εκ τούτου κήρυξης ως άγονου του τεύχους Η` που αφορά τη προμήθεια οικοδομικών υλικών, στα πλαίσια διεξαχθείσας συνοπτικής δημοπρασίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

   

Θέμα 3ο :

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

   

Θέμα 4ο :

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

   

Θέμα 5ο :

Έγκριση Δ` Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Φορολογικού Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

   

Θέμα 6ο :

Αποδοχή αίτησης παραίτησης από Μέλος του Δ.Σ., του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), του κ. Αναστάσιου Κουρή, του Γεωργίου και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

   

Θέμα 7ο :

Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.) οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Δ.Σ., της Κ.Ε.Δ.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

   

Θέμα 8ο :

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Δ.Σ., της Κ.Ε.Δ.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

   

Θέμα 9ο :

Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Δ.Σ., της Κ.Ε.Δ.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

   

Θέμα 10ο :

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Δ.Σ., της Κ.Ε.Δ.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

   

Θέμα 11ο :

Έγκριση της υπ` αριθμ. 41/09-11-2017 απόφασης του Δ.Σ. του ATTICATV, με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού χρήσεως 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου Ασπροπύργου, ATTICATV».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ATTICATV, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης.

   

Θέμα 12ο :

Έγκριση 4ης κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2017 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 60.728,20€, υπό Κ.Α. 00.6711.000, με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

   

Θέμα 13ο :

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων οριστικής Παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 871/ΟΙΚ.ΥΠ./20-11-2017 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

   

Θέμα 14ο :

Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων οριστικής Παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 894/ΟΙΚ.ΥΠ./23-11-2017 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

   

Θέμα 15ο :

Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Γ 0024 οικογενειακού τάφου στην ΚΑΡΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

   

Θέμα 16ο :

Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ 0276 οικογενειακού τάφου στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

   

Θέμα 17ο :

Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Ζ 1305 οικογενειακού τάφου στον ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΩΒ ΝΙΚΟΛΑΗ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΜΙΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

   

Θέμα 18ο :

Μεταβίβαση δικαιωμάτων του υπ` αριθμ. Γ 0085 τάφου στην Ευτυχία Εφραιμίδου, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 19ο :

Μεταβίβαση δικαιωμάτων του υπ` αριθμ. Ζ 0368 τάφου στον Αναστάσιο Κορωνίδη, του Δημητρίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 20ο :

Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασμού) για τη νεκρή, πρώην δημοτική υπάλληλο της Κ.Ε.Δ.Α., Παπουλίδου Γκαλίνα, του Αναστασίου, με ημ/νια θανάτου την 22/02/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 21ο :

Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασμού & τριετίας) για το νεκρό, πρώην δημοτικό υπάλληλο, Πουμπουρίδη Νικόλαο, του Ιωάννη, με ημ/νια θανάτου την 19/11/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 22ο :

Δωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασμού) για τον θανόντα Κωσταρά Γεώργιο, με ημ/νια θανάτου την 24/06/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 23ο :

Αντικατάσταση μέλους - εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 381/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 24ο :

Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

   

Θέμα 25ο :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου