41η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 41η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 41ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 19/12/2017,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 46467/14-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση λειτουργίας, Μέρους των Υπηρεσιών του Δήμου, σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέμα 2ο : Έγκριση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ασπροπύργου, έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Έγκριση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ασπροπύργου, έτους 2017.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1Η ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ» και διάθεσης πίστωσης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Αμοιβή Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 936/ΟΙΚ.ΥΠ./7-12-2017 εισήγηση του Διευθυντή Ο.Υ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Αμοιβή Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 937/ΟΙΚ.ΥΠ./7-12-2017 εισήγηση του Διευθυντή Ο.Υ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία της κας Βουρλούμη Μαριέττας, του Χρήστου, στο Ο.Τ. Ρ28 & Κ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 0123009, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ- Π.Ε.7.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Γαλάνη Κωνσταντίνου, του Ηρακλή, στο Ο.Τ. Ρ32 & Κ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 0119013, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ- Π.Ε.7.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Διαγραφή και επαναβεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα, λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης, στην περιοχή Νεόκτιστα, για τον κο Βασάλο Μιχαήλ, του Ανδρέα.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής, της κας Τσίγκου Μαργαρίτας, του Νικολάου, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 12ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής, του κ. Γράτσου Αντώνιου, του Ελευθερίου, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 13ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής, της κας Τσίγκου Γράτσου Ελένης, του Λεωνίδα, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής, του κ. Γράτσου Ελευθέριου, του Αντωνίου, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Αποδοχή δωρεάς βιβλίων από τον Σύλλογο «Υπεραγία Θεοτόκος».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 16ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 17ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 18ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Τριτεύοντος Δικτύου Γ' Φάση».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 19ο : Έγκριση του υπ' αριθμ. 46646/15-12-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ Η΄)».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 20ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 21ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου