4η 2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 07/02/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2930/31-1-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση διενέργειας δαπάνης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33/ΟΙΚ.ΥΠ./22-1-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση διενέργειας δαπάνης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 65/ΟΙΚ.ΥΠ./30-1-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. τα οποία έχουν βεβαιωθεί ενώ έχουν εξοφληθεί μέσω ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35/23-01-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. επ' ονόματι ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, λόγω λανθασμένων στοιχείων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 42/24-01-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Διαγραφή ποσού 2.500,00€ για τον κ. ΚΑΤΣΙΠΗ ΛΑΖΑΡΟ που αφορά παραχώρηση οικογενειακού τάφου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Μερική διαγραφή οφειλής για τον κ. BUDO ELTON, του GORI, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2067/25-1-2018 εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Διαγραφή & επαναβεβαίωση ποσών επ' ονόματι Χαραλάμπους Παναγιώτα, του Αριστείδη, για εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στην περιοχή Ρουπάκι.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Διαγραφή & επαναβεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα, λόγω ένταξης της περιοχής Ρουπάκι στο σχέδιο πόλης, για την κα Τσίγκου- Πέτση Παρασκευή, του Δημητρίου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Συμψηφισμός για την ιδιοκτησία της κας Πανταζή Αικατερίνης, του Σταματίου, στο Ο.Τ. 397, με κωδικό ιδιοκτησίας 010421, στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Συμψηφισμός για την ιδιοκτησία της κας Μυλωνά Ελένης, του Σταύρου, στο Ο.Τ. 397, με κωδικό ιδιοκτησίας 010404, στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Διακανονισμός οφειλής της εταιρείας ΠΡΟΕΤ Α.Ε. σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που αφορά Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο για τη χρονική περίοδο από 01/03/15 έως 31/12/17.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο : Οριστική κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, τεύχος Η', προμήθεια οικοδομικών υλικών», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1574/19-1-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221, παρ. 1, του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Θ-0191-8 οικογενειακού τάφου στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-0066 οικογενειακού τάφου στην ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Παράταση εργασιών για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Γ΄ ΦΑΣΗ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 16ο : Αποδοχή δωρεάς δύο οικοπέδων, στη θέση «ΖΑΣΤΑΝΗ», εκ μέρους της (δωρήτριας) κας Μαρίας Κουτσάκη.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 17ο : Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Αναβάθμιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστών Χώρων με την προμήθεια εγκατάσταση παιδικών χαρών», του χρηματοδοτικού Προγράμματος, του Πράσινου Ταμείου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Θέμα 18ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΈΓΓΡΑΦΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου