5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(Ορθή Επαναληψη).

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 15/02/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3619/07-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της αναληθούς και συκοφαντικής αναφοράς κοινωνικού ιστολογίου, που αφορά σε καταγγελία, που κατατέθηκε το έτος 2016, αναφορικά με τη λειτουργία του Β' Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Ασπροπύργου, και η οποία διερευνήθηκε νομίμως.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου 2018 και Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Αποδοχή δωρεάς μετοχών του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery ΑΕ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Παραχώρηση του υπ' αριθ. Θ-0235 οικογενειακού τάφου στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ, του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 5ο : Παραχώρηση του υπ' αριθ. Θ-0152-11 οικογενειακού τάφου στην ΤΣΑΜΠΟΛΟΒΑ ΓΚΟΥΛΟ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 6ο : Παραχώρηση του υπ' αριθ. Ζ-1162 οικογενειακού τάφου στον ΑΔΑΚΤΥΛΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΛΕΜΟΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 7ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής της Σβετλάνας Καρανικόλα, του Νικολάου, σε σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 29/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 8ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., που αφορά την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμό 4/15-2017 απόφασης του ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ., με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ΄΄ (ΟΠ∆) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5Γ ΄΄ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ν.Π.Ι.∆. Ο.Τ.Α.΄΄ έτους 2018».

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου – Κ.Ε.Δ.Α.,
κα. Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄άριθμ. 8/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. , με
θέμα:«Έγκριση έκτακτης – συμπληρωματικής - επιχορήγησης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου –Κ.Ε.Δ.Α. – από τον Δήμο Ασπροπύργου, του
έτους 2018.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου – Κ.Ε.Δ.Α.,
κα. Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 11ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου