10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Μαρτίου, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 28/03/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7730/23-3-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση της Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/5ης συνεδρ. 2018 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 2ο : Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 και της Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-εξόδων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/5ης συνεδρ. 2018 απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 9/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ATTICA TV με τίτλο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ATTICA TV».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ATTICA TV, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης.

Θέμα 4ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ATTICA TV με τίτλο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ATTICA TV».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ATTICA TV, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης.

Θέμα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Αύλειου Χώρου 8ου Δημοτικού Σχολείου», σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172, του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 6ο : Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 435/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία της κας ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΡΓΙΝΑΣ, του Αντωνίου, στην περιοχή Ρουπάκι», για την διόρθωση του κωδικού προϋπολογισμού και του αντίστοιχου τίτλου δαπάνης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. επ' ονόματι ΣΑΪΚΙΝ ΙΩΑΝΝΗ, του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ, το οποίο έχει βεβαιωθεί ενώ έχει εξοφληθεί μέσω ΕΛΤΑ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής, του κ. AL MOUSA KHALAF HUSEIN, με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε εβδομήντα μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 109/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 9ο : Έγκριση ρύθμισης της οφειλής, της εταιρείας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., με διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 110/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 10ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-0464 τάφου στην κα Όλγα Κοσμίδη, του Χαράλαμπου, με μεταβίβαση δικαιώματος από τον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, του Δημητρίου, για ηθικούς λόγους.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 11ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ-0465 τάφου στον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, του Δημητρίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 12ο : Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και έγκριση Σχεδίου Συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 288/ΟΙΚ. ΥΠ./23-3-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 14ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου