2η Συνεδρίαση του Διοικητιικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

SPOREASΈχοντας υπόψη τα άρθρα 95, 96, 97, 234, 236 & 240 του Ν. 3463/2006
«Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σας παρακαλούμε να προσέλθετε
στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο», που θα διεξαχθεί στο κτήριο του
Πνευματικού Κέντρου στην αίθουσα της βιβλιοθήκης 3ο όροφο την 30-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣTΙΣ 29/03/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 460 / 26 – 03 - 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ».

( Σχ. επιστολή από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αριθμός πρωτοκόλλου
8797/3233/06-02-2018 & εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Κα. Σωτηροπούλου Αργυρώ του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ10 Καθηγητών Μουσικής,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 395/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου » ( ΦΕΚ 519/β΄/28-02-2014 )

( Σχ. εισήγηση της τμηματάρχου Διοικητικού - Οικονομικού
Κα. Σωτηροπούλου Αργυρώ του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ10 Καθηγητών Μουσικής,
βαθμό Α΄ με αριθμό πρωτοκόλλου 396/14-03-2018 ).

ΘΕΜΑ : 3ο « Αιτήσεις - έγγραφα ».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου