11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2018, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Απριλίου, και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα θέματα της επισυναπτόμενης ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, με τα θέματα, διατάξεις.

Συνημμένα:
1. Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ 18/04/2018,
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9442/12-04-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2018, και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση της Α' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Π.Κ.Δ.Α.), για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13/30-3-18 απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Κ.Δ.Α. , κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 3ο : Έγκριση της Α' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16/23-3-18 απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 4ο : Εξέταση παρέμβασης της προσωρινής Διοίκησης, του ¨Σωματείου Ιδιοκτητών Γης, εντός Επιχειρηματικών Πάρκων Θριασίου πεδίου¨, με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΓΑΙΑ».

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 5ο : Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 581/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία των Κουγιουμτζίδη Γεώργιου, του Συμεών, και Στομάτι Νίνας, του Στεπάν, στην περιοχή Ρουπάκι», και διόρθωση του κωδικού προϋπολογισμού με τον αντίστοιχο τίτλο δαπάνης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 583/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου, του Τριαντάφυλλου, στην περιοχή Ρουπάκι», και διόρθωση του κωδικού προϋπολογισμού με τον αντίστοιχο τίτλο δαπάνης.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για την κα Κιάφη Παναγιώτα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 306/28-3-2018 εισήγηση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ», σύμφωνα με το άρθρο 61, του Ν. 4257/2014.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 9ο : Έγκριση παραχώρησης του διατηρητέου κτιρίου του Ρολογιού στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Κ.Δ.Α. , κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για: α)Την έγκριση μετάβασης του Δημάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (20 & 21 Απριλίου 2018-Διδυμότειχο), β)Την έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και γ) Την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 752,70€.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Έγκριση χορήγησης αναστολής έξι (6) μηνών για την εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης επ' ονόματι Αντιγόνης Βρούβα, του Γεωργίου, με διαγραφή των σχετικών Χ.Κ., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 125/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 12ο : Έγκριση χορήγησης αναστολής έξι (6) μηνών για την εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης επ' ονόματι Περικλή Βρούβα, του Γεωργίου, με διαγραφή των σχετικών Χ.Κ., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 126/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 13ο : Παραχώρηση του υπ' αριθμ. Ζ 1174 οικογενειακού τάφου στην κα VOSTRIKOVA NATALIYA, ΤΟΥ GENNADII ΚΑΙ ΤΗΣ VALENTINA.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 15ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου