2η/2018 Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

ethousa dimotikou symvouliouΈχοντας υπ' όψιν τα άρθρα 73, 74, 75 και 225 του Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/2010), καθώς και του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 2α Μαίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί της οδού «ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», εντός πόλης, σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 9867/17-04-2018 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου επί της οδού «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ», εντός πόλης, σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 9865/17-04-2017 Εισήγηση του Δ/ντή της Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για την Άδεια Προέγκρισης - ίδρυσης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών πίστας αυτοκινητιδίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επ'ονόματι κ. Λαζαράκου Γεωργίου, σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 36/25-04-2018 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων.
ΘΕΜΑ 4ον: Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων Αγορών, Χριστουγέννων και Πασχαλινών Αγορών, και λοιπών οργανωμένων Αγορών, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 34/26-04-2018 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης για την Σφράγιση Καταστήματος σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ. 35/25-04-2018 Εισήγηση του Γρ. Αδειοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 6ον: Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ZΩΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

download file

   

proodos

   
© Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ( Τ.Π.Ε ) Δήμου Ασπροπύργου